Gebruiksaanwijzing PANASONIC TX-P50XT50Y

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC TX-P50XT50Y. Wij hopen dat dit PANASONIC TX-P50XT50Y handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC TX-P50XT50Y te teleladen.


PANASONIC TX-P50XT50Y : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5727 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC TX-P50XT50Y (5027 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC TX-P50XT50Y

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Modelnr. TX-P42XT50Y TX-P50XT50Y Gebruiksaanwijzing Plasmatelevisie Hartelijk dank voor de aankoop van dit Panasonic-product. Lees deze instructies aandachtig voordat u het product gebruikt en bewaar ze zodat u ze later opnieuw kunt raadplegen. Zie uw Europese Garantie als u contact wilt opnemen met uw plaatselijke Panasonic-dealer voor assistentie. Nederlands TQB0E2191B Laat een beeld met stilstaande delen niet gedurende langere tijd op het scherm staan Het stilstaande deel van het beeld kan een afdruk achterlaten op het plasmascherm (inbranden). [. . . ] In dat geval wordt de [Pause Live TV] opname geannuleerd. Timerprogramma's 54 Kinderslot U kunt de toegang tot bepaalde kanalen en AV-ingangen blokkeren om te voorkomen dat iedereen ernaar kan kijken. Als een geblokkeerd kanaal of een geblokkeerde ingang wordt gekozen, wordt een bericht weergegeven. De kijker moet dan de pincode invoeren om ernaar te kunnen kijken. 1 Geef het menu weer en selecteer [Instellingen] selecteren Instellingen openen 2 Selecteer [Kinderslot] selecteren Kinderslot Openen openen Toegang tot kanalen regelen [Kinderslot] 1 Voer de pincode in (4 cijfers) PIN-code van kinderslot Voer een nieuwe PIN-code in PIN-code * *** Voer de pincode tweemaal in als u deze voor het eerst instelt. Afhankelijk van het geselecteerde land is de pincode misschien standaard ingesteld op "0000" (p. selecteren 2 Selecteer [Kanaal blokkade] Kinderslot PIN-code wijzigen Kanaal blokkade Leeftijds blokkade Openen Geen limiet openen 3 Selecteer het kanaal/de ingang die u wilt blokkeren Kinderslotlijst - TV en AV 101 7 14 VCR 1 2 Naam BBC 1 Wales BBC THREE E4C BBC1 ***** AV1 Ingang DVB-C DVB-T DVB-T Analoog Analoog Analoog Extern Sorteren 123. . . . Type Gratis tv Gratis tv Gratis tv Analoog Analoog Analoog AV Slot selecteren blokkeren : Verschijnt als het kanaal/de ingang is geblokkeerd Kanalen in alfabetische volgorde plaatsen (Rode) Alle blokkeringen verwijderen (Gele) Alles blokkeren (Groene) Naar het bovenste item van de volgende ingang gaan (Blauwe) Kinderslot Annuleren Selecteer het geblokkeerde kanaal/ ingang De pincode wijzigen 1. Selecteer [PIN-code wijzigen] Kinderslot PIN-code wijzigen Openen 2. Voer tweemaal de nieuwe pincode in selecteren openen Een leeftijdsbeperking instellen Als de leeftijdsclassificatie voor een DVB-programma hoger is dan de geselecteerde leeftijd, moet u de pincode invoeren om ernaar te kunnen kijken (afhankelijk van de zender). Selecteer [Leeftijds blokkade] en stel een leeftijd in voor de programmabeperking. Of deze functie beschikbaar is, is Kinderslot selecteren afhankelijk van het geselecteerde land (p. openen / opslaan Leeftijds blokkade Geen limiet Opmerking De functie [Fabrieksinstellingen] (p. 58) wist de pincode en alle instellingen. 55 Data Service Applicatie U kunt met deze tv gebruik maken van HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV), een interactieve dienst voor digitale uitzendingen. Om alle mogelijkheden van HbbTV te gebruiken, hebt u een breedbandnetwerk nodig. 71 - 74) Afhankelijk van het land, het gebied en de zender zijn sommige diensten niet beschikbaar. Afhankelijk van de verbindingsomgeving, kan de internetverbinding langzaam zijn of mislukken. 1 2 Selecteer DVB-C of DVB-T (p. 20) Geef het menu weer en selecteer [Instellingen] selecteren Instellingen openen 3 Selecteer [Tv instellingen] selecteren Tv instellingen Openen openen 4 Data Service Applicatie Selecteer [Data Service Applicatie] en stel [Auto Start Aan] in Tv instellingen Data Service Applicatie Auto Start Aan selecteren openen / instellen Er verschijnt een melding wanneer de toepassing beschikbaar is. Volg de aanwijzingen op het scherm. Opmerking De bediening is afhankelijk van de zender. De bedieningsinstructies op het scherm komen mogelijk niet overeen met de toetsen van de afstandsbediening. De beschikbaarheid van de toepassing controleren 1 BBC ONE WALES Coronation Street 20:00 - 20:55 Nu Info 20:35 Alle DVB-T kanalen Wijzig categorie De toepassing stoppen Als een programma een HbbTV-toepassing bevat, wordt een "D" weergegeven. 56 Gemeenschappelijke interface Het menu Gemeenschappelijke interface biedt toegang tot software op CI-modules (Common Interface). Afhankelijk van de uitzending of dienst, worden video- en audiosignalen mogelijk niet weergegeven. Met de CI-module kunt u bepaalde diensten gebruiken, maar het is niet gegarandeerd dat u alle diensten kunt gebruiken (bijvoorbeeld gecodeerde betaal-tv-kanalen). Neem contact op met uw Panasonic-dealer of met de zenders voor meer informatie over de diensten en de voorwaarden. Let op Zet altijd de hoofdschakelaar uit wanneer u de CImodule plaats of verwijdert. Als u een gecombineerde kaartlezer en abonnementskaart hebt, sluit u eerst de kaartlezer aan en vervolgens steekt u de kaart in de kaartlezer. Zijpaneel van de TV CI-sleuf Volledig insteken of verwijderen CI-module Plaats de CI-module in het apparaat (optioneel) De functies op het scherm zijn afhankelijk van de inhoud van de geselecteerde CI-module. [. . . ] Opmerking over PlayReady van categorie (7): (a) Dit product bevat technologie die valt onder bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Het gebruik of de verspreiding van deze technologie buiten dit product zonder geldige licentie(s) van Microsoft is verboden. (b) Eigenaars van inhoud gebruiken inhoudtoegangstechnologie van Microsoft PlayReadyTM om hun intellectuele eigendom, inclusief auteursrechtelijk beschermde inhoud, te beschermen. In dit apparaat wordt PlayReadytechnologie toegepast voor gebruik van inhoud die beveiligd is door PlayReady en/of WMDRM. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC TX-P50XT50Y

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC TX-P50XT50Y zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag