Gebruiksaanwijzing PANASONIC TX-P42ST50Y

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC TX-P42ST50Y. Wij hopen dat dit PANASONIC TX-P42ST50Y handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC TX-P42ST50Y te teleladen.


PANASONIC TX-P42ST50Y : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5597 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC TX-P42ST50Y (5319 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC TX-P42ST50Y

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Modelnr. TX-P42ST50Y TX-P50ST50Y TX-P55ST50Y Gebruiksaanwijzing Plasmatelevisie Hartelijk dank voor de aankoop van dit Panasonic-product. Lees deze instructies aandachtig voordat u het product gebruikt en bewaar ze zodat u ze later opnieuw kunt raadplegen. Zie uw Europese Garantie als u contact wilt opnemen met uw plaatselijke Panasonic-dealer voor assistentie. Nederlands TQB0E2260B Laat een beeld met stilstaande delen niet gedurende langere tijd op het scherm staan Het stilstaande deel van het beeld kan een afdruk achterlaten op het plasmascherm (inbranden). [. . . ] Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van de CI-module of neem contact op met de zender. 1 2 Selecteer DVB-C of DVB-T (p. 20) Geef het menu weer en selecteer [Instellingen] selecteren Instellingen openen Gemeenschappelijke interface 3 Selecteer [Gemeensch. interface Openen openen 4 Open de gemeenschappelijke interface en volg de aanwijzingen op het scherm Gemeensch. interface Sleuf 1: Kaart geplaatst De bedieningsinstructies op het scherm komen mogelijk niet overeen met de toetsen van de afstandsbediening. 57 Fabrieksinstellingen U kunt de oorspronkelijke instellingen van de tv herstellen, d. w. z. Alle instellingen behalve [USB HDD instellen] worden ongedaan gemaakt: kanalen, beeld, geluidsinstellingen, enz. Als u alleen de tv-kanalen opnieuw wilt instellen, bijvoorbeeld na een verhuizing "Opnieuw afstemmen vanuit het menu Instellingen" (p. 46, 47) 1 Geef het menu weer en selecteer [Instellingen] selecteren Instellingen openen 2 Selecteer [Systeemmenu] selecteren Systeemmenu Openen openen 3 Selecteer [Fabrieksinstellingen] Systeemmenu Fabrieksinstellingen Openen selecteren openen Instellingen herstellen [Fabrieksinstellingen] 1 Lees het bericht en start de initialisatie Fabrieksinstellingen 2 Volg de aanwijzingen op het scherm Reset naar fabrieksinstellingen gereed. TV niet uitzetten Fabrieksinstellingen Alle gegevens worden gewist Bevestigen Bevestigen 1 (Bevestigen) 2 (Bevestigen) [Auto set-up] start automatisch. 15) 3 (Start [Fabrieksinstellingen]) 58 De tv-software bijwerken Er kunnen nieuwe versies van de software beschikbaar komen. U kunt deze downloaden om de prestaties of bediening van de tv te verbeteren. Er wordt een mededeling weergegeven als het kanaal informatie heeft over een beschikbare update. Downloaden (Druk op EXIT als u de update niet wilt downloaden) U kunt nieuwe software automatisch of handmatig bijwerken. 1 Geef het menu weer en selecteer [Instellingen] selecteren Instellingen openen 2 Selecteer [Systeemmenu] selecteren Systeemmenu Openen openen 3 Selecteer [Systeem bijwerken] Systeemmenu Systeem bijwerken Openen selecteren openen Het softwaresysteem van de tv bijwerken [Systeem bijwerken] De tv-software bijwerken Automatisch bijwerken Systeem bijwerken Autom. bijwerken zoeken standby Uit Systeem bijwerken zoekt nu Selecteer [Autom. bijwerken zoeken standby] De tv zoekt telkens tijdens stand-by naar updates en downloadt deze als ze beschikbaar zijn. openen / opslaan Het bijwerken vindt automatisch plaats onder de volgende omstandigheden: · Stand-by (De tv is uitgeschakeld via de Tijdens een systeemupdate wordt de software bijgewerkt; afstandsbediening) hierdoor kunnen tv-functies gewijzigd worden. · Er wordt geen timerprogramma, directe tvAls u het systeem niet wilt bijwerken, zet u [Autom. selecteren Direct bijwerken 1 Selecteer [Systeem bijwerken zoekt nu] Systeem bijwerken Autom. bijwerken zoeken standby Uit Openen Systeem bijwerken zoekt nu 2 De tv zoekt naar updates (dit kan 3 Downloaden selecteren openen enkele minuten duren) en geeft eventueel een bericht Opmerking Het downloaden kan ongeveer 60 minuten duren. Schakel de tv NIET uit tijdens het downloaden en bijwerken van de software. In dat geval wordt aangegeven wanneer de nieuwe versie kan worden gebruikt. Het bijwerken wordt niet uitgevoerd als de tv uitgeschakeld is. 59 Geavanceerde beeldinstellingen U kunt de beeldinstellingen nauwkeurig aanpassen en instellen voor elke ingang en weergavestand. Om deze functie volledig te gebruiken, stelt u [Geavanceerd] in op [Aan] in het menu Instellingen. [. . . ] http://www. am-linux. jp/dl/EUIDTV12/ Voor de software van categorie (5) en (6) verwijzen we naar de toepasselijke licentiebepalingen in het menu "Instellingen" van het product. Opmerking over PlayReady van categorie (7): (a) Dit product bevat technologie die valt onder bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Het gebruik of de verspreiding van deze technologie buiten dit product zonder geldige licentie(s) van Microsoft is verboden. (b) Eigenaars van inhoud gebruiken inhoudtoegangstechnologie van Microsoft PlayReadyTM om hun intellectuele eigendom, inclusief auteursrechtelijk beschermde inhoud, te beschermen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC TX-P42ST50Y

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC TX-P42ST50Y zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag