Gebruiksaanwijzing PANASONIC TX-P42GT50Y

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC TX-P42GT50Y. Wij hopen dat dit PANASONIC TX-P42GT50Y handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC TX-P42GT50Y te teleladen.


PANASONIC TX-P42GT50Y : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3986 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC TX-P42GT50Y (4722 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC TX-P42GT50Y

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Modelnr. TX-P42GT50Y TX-P50GT50Y Gebruiksaanwijzing Plasmatelevisie Hartelijk dank voor de aankoop van dit Panasonic-product. Lees deze instructies aandachtig voordat u het product gebruikt en bewaar ze zodat u ze later opnieuw kunt raadplegen. Zie uw Europese Garantie als u contact wilt opnemen met uw plaatselijke Panasonic-dealer voor assistentie. Nederlands TQB0E2214B-1 Laat een beeld met stilstaande delen niet gedurende langere tijd op het scherm staan Het stilstaande deel van het beeld kan een afdruk achterlaten op het plasmascherm (inbranden). [. . . ] openen / opslaan Het bijwerken vindt automatisch plaats onder de volgende omstandigheden: · Stand-by (De tv is uitgeschakeld via de Tijdens een systeemupdate wordt de software bijgewerkt; afstandsbediening) hierdoor kunnen tv-functies gewijzigd worden. · Er wordt geen timerprogramma, directe tvAls u het systeem niet wilt bijwerken, zet u [Autom. selecteren Direct bijwerken 1 Selecteer [Systeem bijwerken zoekt nu] Systeem bijwerken Autom. bijwerken zoeken standby Uit Openen Systeem bijwerken zoekt nu 2 De tv zoekt naar updates (dit kan 3 Downloaden selecteren openen enkele minuten duren) en geeft eventueel een bericht Opmerking Het downloaden kan ongeveer 60 minuten duren. Schakel de tv NIET uit tijdens het downloaden en bijwerken van de software. In dat geval wordt aangegeven wanneer de nieuwe versie kan worden gebruikt. Het bijwerken wordt niet uitgevoerd als de tv uitgeschakeld is. 63 Geavanceerde beeldinstellingen U kunt de beeldinstellingen nauwkeurig aanpassen en instellen voor elke ingang en weergavestand. Om deze functie volledig te gebruiken, stelt u [Geavanceerd(isfccc)] in op [Aan] in het menu Instellingen. 20, 29) Geef het menu weer en selecteer [Beeld] selecteren Beeld openen Selecteer [Beeld Instelling] en stel de stand in selecteren Beeld Instelling Dynamisch openen / opslaan Selecteer één van de volgende functies selecteren Kleurengamma Geavanceerde instellingen Instellingen slot Kopieerafstelling Remasteren Openen Openen Openen openen [Kleurengamma] is beschikbaar als [Beeld Instelling] is ingesteld op [Professioneel1] of [Professioneel2]. (Voor HDMI-ingang of video van Mediaspeler) [Kopieerafstelling] is beschikbaar als [Beeld Instelling] is ingesteld op [Professioneel1] of [Professioneel2]. De gedetailleerde beeldinstellingen aanpassen [Kleurengamma], [Geavanceerde instellingen] selecteren aanpassen openen / opslaan [Kleurbeheer] is beschikbaar wanneer [Beeld Instelling] in het menu Beeld is ingesteld op [Professioneel1] of [Professioneel2]. Geavanceerde beeldinstellingen Menu Optie Aanpassingen / configuraties (alternatieven) Reproduceert nauwkeurig de beeldkleuren volgens de kleurruimtenormen [Remasteren] / [Rec. 709] / [SMPTE-C] / [EBU] [Remasteren]: Geeft diepe kleuren weer door de kleurruimte maximaal te vergroten. 709]: Norm voor HD (High Definition) [SMPTE-C]: Norm voor NTSC [EBU]: Norm voor PAL Past de witbalans van het helder rode, groene of blauwe gebied aan Kleurengamma R-Versterkingsfaktor, G-Versterkingsfaktor, B-Versterkingsfaktor Geavanceerde instellingen R-blokkering, G-blokkering, B-blokkering Witbalans Beeld Past de witbalans van het donker rode, groene of blauwe gebied aan Regelt meer gedetailleerde witbalans [Ingangssignaalniveau]: Regelt het ingangssignaalniveau. [R-Versterkingsfaktor] / [G-Versterkingsfaktor] / [B-Versterkingsfaktor]: Past de witbalans van het helder rode, groene of blauwe gebied nauwkeurig aan. [Fabrieksinstellingen]: Druk op de OK-toets om terug te keren naar standaard gedetailleerde witbalans. Druk op OK om terug te keren naar de standaardwitbalans Fijnere aanpassing Fabrieksinstellingen 64 Menu Optie R-gradatie, G-gradatie, B-gradatie R-verzadiging, G-verzadiging, B-verzadiging R-helderheid, G-helderheid, B-helderheid Aanpassingen / configuraties (alternatieven) Past de tint van het rode, groene of blauwe gebied aan Past de verzadiging van het rode, groene of blauwe gebied aan Past de luminantie van het rode, groene of blauwe gebied aan Regelt meer gedetailleerd kleurenbeheer [Y-gradatie] / [C-gradatie] / [M-gradatie]: Past de beeldtint van geel, cyaan en magenta aan. [Y-verzadiging] / [C-verzadiging] / [M-verzadiging]: Past de verzadiging van geel, cyaan en magenta aan. [Y-helderheid] / [C-helderheid] / [M-helderheid]: Past de luminantie van geel, cyaan en magenta aan. [Fabrieksinstellingen]: Druk op de OK-toets om terug te keren naar standaard gedetailleerd kleurenbeheer. Druk op OK om terug te keren naar de standaardkleurinstelling Wijzigt de gammacurve [S Curve] / [1. 8] / [2. 0] / [2. 2] / [2. 4] / [2. 6] De numerieke waarden zijn bedoeld als referentie voor de aanpassing. Past meer gedetailleerd gamma aan [Ingangssignaalniveau]: Regelt het ingangssignaalniveau. [Versterking]: Past de gammaversterking van het geselecteerde signaalniveau aan. [Fabrieksinstellingen]: Druk op de OK-toets om terug te keren naar standaard gedetailleerd gamma. [. . . ] In dit apparaat wordt PlayReadytechnologie toegepast voor gebruik van inhoud die beveiligd is door PlayReady en/of WMDRM. Als het apparaat gebruiksbeperkingen van de betreffende inhoud niet correct uitvoert, kunnen de eigenaars van de inhoud Microsoft verzoeken de mogelijk op te heffen om PlayReady-beveiligde inhoud op dit apparaat af te spelen. De opheffing mag geen effect hebben op onbeveiligde inhoud of inhoud die beveiligd is door een andere toegangstechnologie. Eigenaars van inhoud kunnen eisen dat gebruikers PlayReady bijwerken voor toegang tot hun inhoud. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC TX-P42GT50Y

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC TX-P42GT50Y zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag