Gebruiksaanwijzing PANASONIC TX-L37ET5Y

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC TX-L37ET5Y. Wij hopen dat dit PANASONIC TX-L37ET5Y handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC TX-L37ET5Y te teleladen.


PANASONIC TX-L37ET5Y : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4739 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC TX-L37ET5Y (4452 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC TX-L37ET5Y

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Modelnr. TX-L32ET5Y TX-L37ET5Y TX-L42ET5Y TX-L47ET5Y TX-L55ET5Y Gebruiksaanwijzing LCD-televisie Hartelijk dank voor de aankoop van dit Panasonic-product. Lees deze instructies aandachtig voordat u het product gebruikt en bewaar ze zodat u ze later opnieuw kunt raadplegen. Zie uw Europese Garantie als u contact wilt opnemen met uw plaatselijke Panasonic-dealer voor assistentie. Nederlands TQB0E2277B Kennisgeving over DVB/datatransmissie/IPTV-functies Deze tv is ontworpen om te voldoen aan de normen (stand augustus 2011) voor DVB-T / T2 (MPEG2 en MPEG4AVC(H. 264)) digitale aardse services en DVB-C (MPEG2 en MPEG4-AVC(H. 264)) digitale kabelservices. [. . . ] Of deze functie beschikbaar is, is Kinderslot selecteren afhankelijk van het geselecteerde land (p. openen / opslaan Leeftijds blokkade Geen limiet Opmerking De functie [Fabrieksinstellingen] (p. 56) wist de pincode en alle instellingen. 53 Data Service Applicatie U kunt met deze tv gebruik maken van HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV), een interactieve dienst voor digitale uitzendingen. Om alle mogelijkheden van HbbTV te gebruiken, hebt u een breedbandnetwerk nodig. 71 - 74) Afhankelijk van het land, het gebied en de zender zijn sommige diensten niet beschikbaar. Afhankelijk van de verbindingsomgeving, kan de internetverbinding langzaam zijn of mislukken. 1 2 Selecteer DVB-C of DVB-T (p. 19) Geef het menu weer en selecteer [Instellingen] selecteren Instellingen openen 3 Selecteer [Tv instellingen] selecteren Tv instellingen Openen openen 4 Data Service Applicatie Selecteer [Data Service Applicatie] en stel [Auto Start Aan] in Tv instellingen Data Service Applicatie Auto Start Aan selecteren openen / instellen Er verschijnt een melding wanneer de toepassing beschikbaar is. Volg de aanwijzingen op het scherm. Opmerking De bediening is afhankelijk van de zender. De bedieningsinstructies op het scherm komen mogelijk niet overeen met de toetsen van de afstandsbediening. De beschikbaarheid van de toepassing controleren 1 BBC ONE WALES Coronation Street 20:00 - 20:55 Nu Info 20:35 Alle DVB-T kanalen Wijzig categorie De toepassing stoppen Als een programma een HbbTV-toepassing bevat, wordt een "D" weergegeven. 54 Gemeenschappelijke interface Het menu Gemeenschappelijke interface biedt toegang tot software op CI-modules (Common Interface). Afhankelijk van de uitzending of dienst, worden video- en audiosignalen mogelijk niet weergegeven. Met de CI-module kunt u bepaalde diensten gebruiken, maar het is niet gegarandeerd dat u alle diensten kunt gebruiken (bijvoorbeeld gecodeerde betaal-tv-kanalen). Neem contact op met uw Panasonic-dealer of met de zenders voor meer informatie over de diensten en de voorwaarden. Let op Zet altijd de hoofdschakelaar uit wanneer u de CImodule plaats of verwijdert. Als u een gecombineerde kaartlezer en abonnementskaart hebt, sluit u eerst de kaartlezer aan en vervolgens steekt u de kaart in de kaartlezer. Anders kunnen de CI-module en de CI-sleuf beschadigd worden. CI-sleuf Volledig insteken of verwijderen CI-module Achterzijde van de tv Plaats de CI-module in het apparaat (optioneel) De functies op het scherm zijn afhankelijk van de inhoud van de geselecteerde CI-module. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van de CI-module of neem contact op met de zender. 1 2 Selecteer DVB-C of DVB-T (p. 19) Geef het menu weer en selecteer [Instellingen] selecteren Gemeenschappelijke interface Instellingen openen 3 Selecteer [Gemeensch. interface Openen openen 4 Open de gemeenschappelijke interface en volg de aanwijzingen op het scherm Gemeensch. interface Sleuf 1: Kaart geplaatst De bedieningsinstructies op het scherm komen mogelijk niet overeen met de toetsen van de afstandsbediening. 55 Fabrieksinstellingen U kunt de oorspronkelijke instellingen van de tv herstellen, d. w. z. Alle instellingen worden teruggezet (kanalen, beeld, geluidsinstellingen, enz. ). Als u alleen de tv-kanalen opnieuw wilt instellen, bijvoorbeeld na een verhuizing "Opnieuw afstemmen vanuit het menu Instellingen" (p. 44, 45) 1 Geef het menu weer en selecteer [Instellingen] selecteren Instellingen openen 2 Selecteer [Systeemmenu] selecteren Systeemmenu Openen openen 3 Selecteer [Fabrieksinstellingen] Systeemmenu Fabrieksinstellingen Openen selecteren openen Instellingen herstellen [Fabrieksinstellingen] 1 Lees het bericht en start de initialisatie Fabrieksinstellingen 2 Volg de aanwijzingen op het scherm Reset naar fabrieksinstellingen gereed. TV niet uitzetten Fabrieksinstellingen Alle gegevens worden gewist Bevestigen Bevestigen 1 (Bevestigen) 2 (Bevestigen) [Auto set-up] start automatisch. [. . . ] http://www. am-linux. jp/dl/EUIDTV12/ Voor de software van categorie (5) en (6) verwijzen we naar de toepasselijke licentiebepalingen in het menu "Instellingen" van het product. Opmerking over PlayReady van categorie (7): (a) Dit product bevat technologie die valt onder bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Het gebruik of de verspreiding van deze technologie buiten dit product zonder geldige licentie(s) van Microsoft is verboden. (b) Eigenaars van inhoud gebruiken inhoudtoegangstechnologie van Microsoft PlayReadyTM om hun intellectuele eigendom, inclusief auteursrechtelijk beschermde inhoud, te beschermen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC TX-L37ET5Y

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC TX-L37ET5Y zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag