Gebruiksaanwijzing PANASONIC TXL32D28EP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC TXL32D28EP. Wij hopen dat dit PANASONIC TXL32D28EP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC TXL32D28EP te teleladen.


PANASONIC TXL32D28EP : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1459 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC TXL32D28EP (5168 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC TXL32D28EP

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Modelnr. TX-L32D28EP TX-L37D28ES TX-L32D28ES TX-L37D28EW TX-L32D28EW Gebruiksaanwijzing LCD-televisie Inhoudsopgave Belangrijke informatie Raadpleeg de Bedieningsinstructies op de cd-rom voor meer gedetailleerde instructies. Als u de Bedieningsinstructies op de cd-rom wilt bekijken, hebt u een computer nodig met cd-romdrive plus Adobe® Reader® (bij voorkeur versie 7. 0 of hoger). Afhankelijk van de instellingen van uw besturingssysteem of computer, kan het zijn dat de Bedieningsinstructies niet automatisch verschijnen. Open in dat geval het PDF-bestand in de map "MANUAL" handmatig om de instructies weer te geven. Veiligheidsmaatregelen (Waarschuwing / Let op)··········· 4 Opmerkingen ·································································· 5 Onderhoud ······································································ 5 Quick Start-handleiding Accessoires / opties ····································· 6 Bedieningsonderdelen ·································· 8 Basisaansluitingen ····································· 10 Automatisch instellen ································· 12 VIERA TOOLS gebruiken ··························· 16 Werken met menufuncties ·························· 17 Hartelijk dank voor de aankoop van dit Panasonic-product. Lees deze instructies aandachtig voordat u dit product gebruikt en bewaar ze om ze later opnieuw te raadplegen. [. . . ] (Als u geen draadloze LAN-verbinding of netwerkservicefuncties wilt gebruiken, slaat u deze stap over. ) Voor het instellen van de draadloze LAN-verbinding, is de draadloze LAN-adapter (optionele accesoire) nodig. Internetomgeving Draadloze LAN Adapter (optionele accessoire) Bevestig de coderingssleutel, instellingen en posities van uw toegangspunt voordat u de instelling start. Starten met het instellen van de draadloze LAN-verbinding?Ja Nee Sluit de draadloze LAN-adapter (DY-WL10) aan op een USB-poort. "Optionele accessoires" (p. 6) sluit de draadloze LAN Adapter op USB-poort 1 of 2 aan U kunt de draadloze LANverbinding later instellen Om deze stap over te slaan EXIT Toegangspunt of selecteer "Nee" "Ja" selecteren openen Het instellen van de draadloze LAN-verbinding wordt gestart Verbindingstype Selecteer het netwerkverbindingstype. WPS (Push-knop) Zoeken naar Access Point Selecteer de verbindingsmethode openen selecteren WPS (Push-knop) WPS (Push-knop) 1) Druk op toets 'WPS' op het toegangspunt tot het lampje knippert. Verbinden Houd de WPS-toets op het toegangspunt ingedrukt totdat het lampje knippert. Druk vervolgens op de OK-toets om de draadloze LAN-adapter te verbinden met het toegangspunt. Zoeken naar Access Point Beschikbare Access Points Nr. 1 2 3 SSID Access Point A Access Point B Draadloos type 11n(2. 4GHz) Coderen Ontvangst 11n(5GHz) Access Point C 11n(5GHz) Controleer of uw toegangspunt voor deze methode WPS ondersteunt. WPS: Wi-Fi beveiligde Set-up Automatisch gevonden toegangspunten worden in een lijst weergegeven. Toegangspunten opnieuw zoeken openen selecteren Coderingssleutel-instelling Verbinding wordt gemaakt met de volgende instellingen:SSID : Access Point A Authenticatietype : WPA-PSK Coderingstype : TKIP Voer de coderingssleutel in. toegangspunt Handmatig instellen Ga naar de invoermodus voor de coderingssleutel : Gecodeerd toegangspunt Voor informatie over het gemarkeerde Rode Gele Als het geselecteerde toegangspunt niet is gecodeerd, wordt het Voer de coderingssleutel van het toegangspunt in Stel tekens één voor één in Opslaan selecteren instellen BACK/ RETURN Coderingssleutel bevestigingsscherm weergegeven. Het wordt aanbevolen om het gecodeerde toegangspunt te selecteren. Instel. Access Points Coderingssleutel A U a u B V b v C W c w D X d x EFG YZ efg yz( H I JKLMNOPQRST 0123456789!:# h i j k lmnopqr s t )+-. *_ U kunt met de nummertoetsen tekens instellen. Instel. Access Points Coderingssleutel ingesteld op:XXXXXXXX Kies 'Ja' voor bevestigen. Ja Nee "Ja" selecteren selecteren instellen Selecteer "Nee" voor het opnieuw invoeren van de coderingssleutel Als de verbinding is mislukt, moet u de coderingssleutel, de instellingen en de posities van uw toegangspunt controleren. Volg daarna de instructies op het scherm. 14 Verlaten om naar de volgende stap te gaan (vervolgd op de volgende pagina) 7 Selecteer "Thuis" Selecteer weergave omgeving. Thuis Winkel Selecteer de weergaveomgeving "Thuis" voor gebruik in uw thuisomgeving. selecteren instellen De weergaveomgeving "Winkel" (alleen voor winkelweergave) De weergaveomgeving "Winkel" is de demonstratiemodus die wordt gebruikt om de hoofdfuncties van deze TV uit te leggen. Auto set-up is voltooid en uw TV is klaar voor gebruik. Selecteer de weergaveomgeving "Thuis" voor gebruik in uw thuisomgeving. U kunt terugkeren naar het selectiescherm voor de weergaveomgeving in de fase van het bevestigingsscherm Winkel en het selectiescherm Automatische demo Uit / Aan. Keer terug naar het selectiescherm voor de weergaveomgeving Winkel U heeft de winkel-modus geselecteerd Als het afstemmen is mislukt, moet u de BACK/ RETURN aansluiting van de satellietkabel en RF-kabel controleren en daarna de instructies op het scherm volgen. Automatische demo Uit Aan Selecteer "Thuis" Selecteer weergave omgeving. Thuis Winkel selecteren instellen De Auto set-up is voltooid Om de weergaveomgeving later te wijzigen, moet u alle instellingen initialiseren via Fabrieksinstellingen. 23) Automatisch instellen Als het afstemmen is mislukt of om alle kanalen opnieuw af te stemmen "Auto set-up" (p. 21) Om de beschikbare TV-modus later toe te voegen "Voeg TV-signaal toe" (p. 21) Alle instellingen initialiseren "Fabrieksinstellingen" (p. 23) Als u de TV in de standby-stand hebt uitgeschakeld, wordt de TV in de standby-stand gezet als u het apparaat inschakelt met de aan/uit-hoofdschakelaar. Opmerking Als u de Draadloze LAN-adapter later aansluit, wordt het bevestigingsscherm getoond voor het instellen. Verbinding draadloze LAN-adapter Draadloze LAN-adapter aangesloten, wilt u die instellen? [. . . ] Zet alle standaardinstellingen terug, bijvoorbeeld bij een verhuizing Downloadt nieuwe software naar de TV Geeft informatie over de softwarelicentie weer Geeft informatie over het TV-systeem weer Selecteert in de AV-modus een optioneel kleursysteem op basis van de videosignalen (Auto / PAL / SECAM / M. NTSC / NTSC) Werkt het GUIDE Plus+-schema en de advertenties voor het GUIDE Plus+-systeem bij Stelt uw postcode in ten behoeve van de advertenties in het GUIDE Plus+-systeem Geeft de systeeminformatie van het GUIDE Plus+-systeem weer Compenseert automatisch de beeldframesnelheid en verwijdert trillendebewegingen om de beelden zuiver en helder weer te geven (Uit / Midden / Maximum) Deze functie is niet beschikbaar voor keuze (standaard op "Uit") als de "Beeld Instelling" is ingesteld op "Spel" of in de modus van PC-invoer, foto of Netwerk servicebediening. Compenseert automatisch de beeldframesnelheid om de filmbeelden van een 24p-bron vloeiender te maken (Uit / Midden / Maximum) Dit is alleen beschikbaar voor 24p signaalinvoer en wordt weergegeven in plaats van "Intelligent Frame Creation". Deze functie is niet beschikbaar voor keuze (standaard op "Uit") als de "Beeld Instelling" is ingesteld op "Spel" of in de modus van PC-invoer, foto of Netwerk servicebediening. (Uit / Midden / Maximum) Deze functie is beschikbaar voor SD (Standard definition)-signaal. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC TXL32D28EP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC TXL32D28EP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag