Gebruiksaanwijzing PANASONIC TX26LX80F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC TX26LX80F. Wij hopen dat dit PANASONIC TX26LX80F handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC TX26LX80F te teleladen.


PANASONIC TX26LX80F : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2112 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC TX26LX80F

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing LCD-televisie Modelnummer. TX-26LX80F Lees deze instructies voordat u het toestel in gebruik neemt. Zie uw Europese Garantie als u contact wilt opnemen met uw plaatselijke Panasonic-dealer voor assistentie. Nederlands Tover uw huiskamer om in een bioscoop! Geniet van een fantastisch multimedia- 2 aanbod Profiteer van een ruim multimedia-aanbod Inhoudsopgave Belangrijke informatie · · · Veiligheidsmaatregelen ······························· 4 (Waarschuwing / Let op) Opmerkingen··············································· 5 Onderhoud ·················································· 5 Quick Start-handleiding Camcorder Quick Starthandleiding PC · · · · · · · · · · · · · · · Accessoires / opties············· 6 Bedieningsonderdelen········ 7 Basisaansluitingen ··············· 8 Automatisch instellen ········ 10 Geniet van uw TV! Versterker- / luidsprekersysteem DVD-recorder Kijken Satellietontvanger Basisfuncties TV kijken ··················································· 12 Teletekst bekijken ······································ 14 Video's en DVD's bekijken ························ 16 Videorecorder DVD-speler Geavanceerde functies Werken met menufuncties ······················· 18 (zoals beeld- en geluidskwaliteit) Programma's bewerken ··························· 22 Programma's instellen ······························ 24 Toegang tot programma's beperken ········ 26 Instellingen herstellen ······························ 27 Het PC-scherm weergeven op TV ············ 28 Link-functies ············································· 30 (Q-Link / VIERA Link) Externe apparatuur ··································· 36 Geavanceerd Veelgestelde vragen, Overige Veelgestelde vragen, Overige · · · · Technische informatie ······························· 38 Veelgestelde vragen·································· 42 Licentie ······················································ 44 Specificaties ·············································· 45 3 Veiligheidsmaatregelen Waarschuwing De stekker en het netsnoer Steek de stekker van het netsnoer volledig in het stopcontact. (Als de stekker niet goed vast zit, kan dit warmte opwekken, waardoor brand kan ontstaan. ) Zorg voor een makkelijke toegang naar de stekker van de voedingskabel. (Dit kan elektrische schokken tot gevolg hebben. ) Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd raakt. [. . . ] 7) Druk herhaaldelijk op de knop totdat u "ATP/ACI afstemming" ziet Open "ATP/ACI afstemming" Start "ATP/ACI afstemming" · Fijnafstemming Terugkeren naar TV Geavanceerd Voor kleine aanpassingen aan de instelling van een speci¿ek programma (bijvoorbeeld bij slechte weersomstandigheden) Handmatige afstemming Programma handmatig instellen Handmatige afstemming · · 5 2 Voor het handmatig instellen van programma's na ATP/ACI afstemming. Stel eerst Geluidssysteem en Kleur systeem in en voer dan deze functie uit. Als een videorecorder alleen met de RF-kabel is aangesloten, selecteert u programmapositie "0". CNN 78: 1 CH33 41 Handm. afstemming Fijnafstemming Geluidssysteem Kleur systeem SC1 Auto Programmapositie selecteren 1 4 7 2 5 8 0 VCR SC1: PAL B, G, H / SECAM B, G SC2: PAL I SC3: PAL D, K / SECAM D, K F: SECAM L / L' Programma selecteren Zoeken en opslaan zoeken opslaan 3 6 9 25 Toegang tot programma's beperken U kunt de toegang tot speci¿eke programma's / AV-ingangen blokkeren en zo bepalen wie deze programma's mogen bekijken. (Als geblokkeerde programma's / ingangen worden geselecteerd, verschijnt er een bericht. Na invoering van de PIN-code kunt u het programma / de signalen via de ingang bekijken. ) 1 INPUT GUIDE EXIT Geef het menu weer MENU OK MENU RETURN 2 3 Selecteer "Instellingen" Hoofmenu VIERA Link Beeld openen ASPECT OPTION DIRECT TV REC Geluid Instellingen selecteren 1 4 7 2 5 8 0 VCR 3 6 9 Selecteer "Kinderslot" Instellingen openen Openen Uit TOP West Lijst bewerken Link instellingen Kinderslot Afstem menu Timer OSD-taal Teletext Teletext instelling Fabrieksinstellingen selecteren TEXT STTL INDEX HOLD REC VCR DVD Terugkeren naar TV EXIT 4 Kinderslot Kies de gewenste instelling Voer de PIN-code in (4 cijfers) 1 4 7 2 5 8 0 VCR 3 6 9 Voer PIN in voor toegang PIN-code **** · · openen selecteren Voer de PIN-code tweemaal in als u deze voor het eerst instelt. Noteer de PIN-code voor het geval u de code vergeet. Selecteer "Kinderslotlijst" Kinderslot PIN-code wijzigen Kinderslotlijst Openen Toegang tot programma's beperken Kinderslot Selecteer het programma / de ingang die u wilt blokkeren Kinderslotlijst - Zenders en AV VCR 1 BBC1 2 ***** 3 ***** 4 5 AV1 AV2 instellen · · · selecteren Verwijderen Selecteer het geblokkeerde programma / de geblokkeerde ingang Alles blokkeren Verschijnt als het programma / de ingang is geblokkeerd Gele Blauwe Alle blokkeringen verwijderen De PIN-code wijzigen Selecteer bij "PIN-code wijzigen" en voer een nieuwe PIN-code in (tweemaal). · 26 Opmerking Als u "Fabrieksinstellingen" (p. 27) kiest, worden de PIN-code en alle instellingen gewist. Instellingen herstellen Hiermee herstelt u de oorspronkelijke instellingen van de TV, d. w. z. Alle standaardinstellingen (programma's, beeld, geluidskwaliteit, enzovoort) worden hersteld. 1 INPUT ASPECT EXIT Geef het menu weer MENU OK MENU RETURN OPTION DIRECT TV REC 2 3 Selecteer "Instellingen" · Hoofmenu VIERA Link Beeld openen Instellingen herstellen Toegang tot programma's beperken 1 4 7 2 5 8 0 VCR 3 6 9 Geluid Instellingen selecteren · Selecteer "Fabrieksinstellingen" Instellingen openen Lijst bewerken Link instellingen Kinderslot Afstem menu Timer OSD-taal Teletext Teletext instelling Fabrieksinstellingen Uit TOP West Openen selecteren TEXT F. P. REC INDEX HOLD VCR DVD PROGRAMME Terugkeren naar TV EXIT 4 Kies de gewenste instelling Geavanceerd Lees het bericht en start het herstel Fabrieksinstellingen Alle gegevens worden gewist Bevestigen Bevestigen Instellingen herstellen Fabrieksinstellingen Bevestigen Verlaten Terug naar Volg de instructies op het scherm · "ATP/ACI-afstemming" wordt automatisch gestart als u de volgende keer de aan / uithoofdschakelaar instelt op Aan. 25) Alleen TV-programma's opnieuw instellen, bijvoorbeeld na een verhuizing 27 Het PC-scherm weergeven op TV Het scherm van een aangesloten PC kan worden weergegeven op de TV. 36) INPUT ASPECT EXIT 1 RETURN Selecteer de externe bron OK MENU 2 Selecteer "PC" Ingangssignaal kiezen openen OPTION DIRECT TV REC AV1 AV2/S AV3/S COMPONENT PC HDMI1 HDMI2 TV selecteren · · Bijbehorende signalen (p. 41) Als "H-Freq. " of "V-Freq. " rood wordt weergegeven, worden de signalen misschien niet ondersteund. Terugkeren naar TV 28 · Menu Beeld PC menu-instellingen (desgewenst te wijzigen) Instellingen opgeven "Werken met menufuncties" tot (p. 18) Optie W/B High R W/B High B Aanpassingen / Configuraties (opties) Witbalans van felrood gebied Witbalans van felblauw gebied Witbalans van donkerrood gebied Witbalans van donkerblauw gebied (2. 0 / 2. 2 / 2. 5 / S Curve) Druk op de OK-toets om terug te keren naar de standaardbeeldinstellingen Schakelt naar breedbeeld VGA (640 × 480 pixels), WVGA (852 × 480 pixels), XGA (1. 024 × 768 pixels), WXGA (1. 366 × 768 pixels) Het signaal bepaalt de beschikbare opties Geavanc. W/B Low B Gamma W/B Low R Fabrieksinstellingen Ingang resolutie · · · Het PC-scherm weergeven op TV Klok Bij ruis instellen op minimale niveau Past horizontale positie aan · Instellingen H-Pos PC Instelling V-Pos Past verticale positie aan Klok fase Fabrieksinstellingen Voor beeld zonder Àikkeringen of vervorming Aanpassen na klokaanpassing · · Bij ruis instellen op minimale niveau Druk op de OK-toets om terug te keren naar de standaardinstellingen Overige opties p. 21 29 Geavanceerd (Q-Link Link) Link-functies VIERA Met Q-Link sluit u de TV en DVD- / videorecorder op elkaar aan en kunt u eenvoudig opnemen, afspelen, enzovoort. 31) TM Met VIERA Link (HDAVI Control ) sluit u de TV en apparatuur met VIERA Link-functie op elkaar aan en vereenvoudigt u het bedienen, opnemen, afspelen, enzovoort. Overzicht van Q-Link- en VIERA Link-functies Aansluiting Voorzieningen Voorkeuze downloaden Eenvoudig afspelen Luidsprekers instellen Het menu van het aangesloten apparaat gebruiken via de VIERA-afstandsbediening Direct opnemen vanaf TV Live-TV-programma onderbreken Q-Link (SCART-aansluiting) O O VIERA Link (alleen HDMI-aansluiting) O O O O* VIERA Link (SCART- en HDMI-aansluiting) O O O O* O** O** O :Beschikbaar met apparatuur met "HDAVI Control 2"- of "HDAVI Control 3"-functie. :Beschikbaar met apparatuur met "HDAVI Control 3"-functie. Aansluitingen Raadpleeg ook de handleiding bij de apparatuur. Q-Link SCART-kabel DVD- / videorecorder met Q-Link-functie · · SCART-kabel Gebruik een volledig bedrade SCART-kabel. Artikelnummer van aanbevolen HDMIkabel van Panasonic: · RP-CDHG10 (1, 0 m) · RP-CDHG15 (1, 5 m) · RP-CDHG20 (2, 0 m) · RP-CDHG30 (3, 0 m) · RP-CDHG50 (5, 0 m) · Sluit de DVD- / videorecorder met Q-Link-ondersteuning op de AV1- of AV2-aansluiting van de TV aan via een volledig bedrade SCART-kabel. VIERA Link HDMI-kabel DIGA-recorder / HD-videocamera met VIERA Link-functie · · SCART-kabel Sluit de apparatuur met VIERA Link-ondersteuning op de AV1-, AV2-, HDMI1- of HDMI2-aansluiting van de TV aan via volledig bedrade SCART- en HDMI-kabels. Sommige functies zijn alleen beschikbaar bij aansluiting via een HDMI-kabel. [. . . ] 7) Is het volume ingesteld op de minimale waarde? Zwak of vervormd geluid De ontvangst van het geluidssignaal kan zijn verslechterd. 20) in op "Mono". Abnormaal geluid Stel het geluid van het aangesloten apparaat in op "2ch L. PCM". 20) Selecteer een analoge audio-aansluiting bij problemen met de digitale audio-aansluiting. 39) · Veelgestelde vragen Is de HDMI-kabel goed aangesloten? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC TX26LX80F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC TX26LX80F zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag