Gebruiksaanwijzing PANASONIC TX-20LB5F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC TX-20LB5F. Wij hopen dat dit PANASONIC TX-20LB5F handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC TX-20LB5F te teleladen.


PANASONIC TX-20LB5F : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2777 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC TX-20LB5F (2514 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC TX-20LB5F

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Druk de Groene toets in om een programmakanaal aan de programmapositie toe te voegen of op de Rode toets om er een te wissen. Druk de toets nogmaals in om te bevestigen. Programma aanpassen prog. 1 2 3 4 5 Rode Groene Kan CH44 CH51 CH41 CH47 CH37 Zender ABC XYZ FTP 123 456 Slot Uit Uit Uit Uit Uit Sys SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 Ongedaan maken : : : : : Toevoegen Een programmazender verplaatsen Verplaats de cursor naar het programma dat u wilt verplaatsen. [. . . ] 1 2 3 4 5 : : : : : Kan CH44 CH51 CH41 CH47 CH37 Zender ABC XYZ FTP 123 456 Slot Uit Uit Uit Uit Uit Sys SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 13 VCR / DVD-Bediening Met de afstandsbediening is het mogelijk om bepaalde functies van (bepaalde) Panasonic VCR's of DVD (Digital Versatile Disc)-apparatuur te bedienen. Niet alle VCR- and DVD-apparatuur beschikt over dezelfde functies; raadpleeg daarom de handleiding van uw apparatuur of neem contact op met uw dealer voor meer informatie. Standby Toets indrukken om de VCR, DVD of DVD-recorder op standby te zetten. Toets nogmaals indrukken om hem opnieuw in te schakelen. ASPECT TV/AV VCR DVD VCR / DVD-schakelaar Met deze toets selecteert u of u de DVD-apparatuur of uw VCR wilt bedienen. Play (afspelen) Deze toets indrukken om de videoband of DVD af te spelen. Skip / Fast Forward / Cue (overslaan / versneld vooruit spoelen / weergeven) VCR: Deze toets indrukken om de videoband snel vooruit te spoelen. Indien deze toets tijdens de weergave wordt ingedrukt, wordt het beeld versneld weergegeven. DVD: Eenmaal indrukken om vooruit te gaan naar de volgende track of titel. Skip / Rewind / Review (overslaan / versneld achteruit spoelen / weergeven) VCR: Deze toets indrukken om de videoband snel achteruit te spoelen. Wanneer deze toets tijdens de weergave wordt ingedrukt, wordt het beeld versneld achteruit weergegeven. DVD: Eenmaal indrukken om terug te keren naar de vorige track of titel. Pause / Still (pauze / stilstaand beeld) Deze toets tijdens weergave indrukken om een "stilstaand" beeld te krijgen. Programme Up / Down (Programmakeuze Op / Neer) Indrukken om het programma 1 plaats te verhogen of te verlagen. Record (opnemen) Deze toets indrukken om met het opnemen te beginnen. OK MENU EXIT TV/TEXT F. P. INDEX HOLD N 1 4 7 C 2 5 8 VCR 3 6 9 0 VCR DVD REC PROGRAMME TV PROGRAMME REC 18 Storingstabel Raadpleeg onderstaande tabel indien u een probleem heeft met uw TV-toestel omde symptomen vast te stellen; voer vervolgens de voorgestelde controle uit. Indien het probleem hierdoor niet opgelost is, neem dan contact op met uw lokale Panasonic dealer en vermeld het modelnummer en het serienummer (beide op de achterkant van het TV-toestel). Symptomen Beeld Sneeuwbeeld Geluid Vervormd geluid Controles Richting, plaats en / of aansluiting(en) van antenne niet goed Richting, plaats en / of aansluiting(en) van antenne niet goed Elektrische apparatuur Auto's / motorfietsen Fluoriscentieverlichting Overschakelen op P-NR in Beeldmenu om beeldruis te verminderen. Kleurinstellingen staan op minimaal niveau afgesteld. Dubbel beeld Normaal geluid Interferentie Vervormd geluid Normaal beeld Geen geluid Geen beeld Geen geluid Geen kleur Slecht of vervormd beeld Normaal beeld Normaal geluid Zwak of geen geluid Zwak of vervormd geluid Stel kanaal (kanalen) opnieuw af. Zet de MPX-instelling (Geluid-menu) op Mono totdat de ontvangst verbetert. Dit is een normaal verschijnsel bij LCD-schermen en duidt niet op een defect. LCD-schermen zijn vervaardigd met hoogwaardige technieken voor een optimale beelddetaillering. [. . . ] Hvis du afhænder dette produkt på korrekt vis, vil det være med at spare på de værdifulde naturlige råstoffer og forhindre eventuelle negative påvirkninger på folkesundheden og miljøet, hvilket ellers kunne blive følgerne af en forkert håndtering af affaldet. Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvor du kan finde det nærmeste indsamlingssted. I visse lande vil en forkert afhændelse af affaldet medføre en bødestraf i henhold til de gældende bestemmelser på området. Professionelle brugere i EU Hvis du ønsker at smide elektriske apparater eller elektronisk udstyr ud, skal du kontakte din forhandler eller leverandør for at få yderligere oplysninger. Oplysninger om afhændelse i lande uden for EU Dette symbol er kun gyldigt i EU. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC TX-20LB5F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC TX-20LB5F zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag