Gebruiksaanwijzing PANASONIC TX-20LA6F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC TX-20LA6F. Wij hopen dat dit PANASONIC TX-20LA6F handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC TX-20LA6F te teleladen.


PANASONIC TX-20LA6F : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3059 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC TX-20LA6F (3060 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC TX-20LA6F

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing LCD-televisie Modelnummer TX-20LA60F TX-20LA6F Het beeld op het scherm in de afbeelding is een voorbeeld. Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het toestel in gebruik neemt. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor eventuele naslag. Nederlands TQB0E0353B Welkom Geachte Panasonic-klant, Wij hopen dat u jaren lang plezier zult hebben van uwnieuwe TV. Met behulp van het Quick Start-Handleiding, voor in deze handleiding, kunt snel gebruik maken van uw TV-toestel. Wij adviseren om eerste de volledige handleiding door te lezen en hem vervolgens te gebruiken om de verschillende geavanceerde functies van deze TV in te stellen. Inhoudsopgave Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Correctie Hiermee kunt u het geluidsniveau van individuele stations instellen. Gebruik deze functie wanneer het volume tussen verschillende zenders aanzienlijk verschilt. Wanneer u het volume van een zender aanpast aan dat van andere zenders, hoeft u de geluidsterkte niet bij te regelen wanneer u naar een ander overschakeld. Afstem menu Programma aanpas. correctie Kies Opslaan Instellen Verlaten Terug naar 1 CH21 PAL Afstem menu Programma aanpas. correctie Kies Opslaan Wijzigen Verlaten Terug naar PAL 11 Afstemmenu ­ Programma-aanpassing Druk op MENU. Open Programma aanpassen. 1 4 7 C 2 5 8 0 3 6 9 TV Ga naar de gekozen programmapositie (b. v: Prog. Breng de gewenste wijziging aan, b. v: Een zender verplaatsen (zie de betreffende procedure hieronder). EXIT Druk op de EXIT-toets om verder te gaan met TV-kijken. Wanneer de OK-toets ingedrukt wordt na het instellen van functies, worden de nieuw gemaakte instellingen opgeslagen. OK Een programmazender toevoegen / wissen Verplaats de cursor naar het programma dat u wilt wissen of toevoegen. Druk de Groene toets in om een programmakanaal aan de programmapositie toe te voegen of op de Rode toets om er een te wissen. Druk de toets nogmaals in om te bevestigen. Programma aanpas. Prog. 1 2 3 4 5 Kan CH21 CH51 CH41 CH47 CH37 Zender ABC XYZ FTP 123 456 Slot Uit Uit Uit Uit Uit Sys SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 Rode Groene Toevoegen Ongedaan Een programmazender verplaatsen Verplaats de cursor naar het programma dat u wilt verplaatsen. Druk de Gele toets in. Gele Programma aanpas. Prog. 1 2 3 4 5 Kan CH21 CH51 CH41 CH47 CH37 Zender ABC XYZ FTP 123 456 Slot Uit Uit Uit Uit Uit Sys SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 Kies de nieuwe zenderpositie voor het programmakanaal. Druk opnieuw op de Gele knop om uw keuze te bevestigen. Bevestig. Ongedaan Een zender afstemmen Ga naar de kolom Kan. Verhoog of verlaag het programma- kanaalnummer (u ziet dat het TVtoestel opnieuw afstemt op het nieuwe nummer wanneer u dit wijzigt) of gebruik de C-toets voor Directe kanaalingave. Druk op de OK-toets om deze wijziging op te slaan. Programma aanpas. Prog. 1 2 3 4 5 Kan CH21 CH51 CH41 CH47 CH37 Zender ABC XYZ FTP 123 456 Slot Uit Uit Uit Uit Uit Sys SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 C OK 12 Afstemmenu ­ Programma-aanpassing Een programmazender herbenoemen Ga naar de kolom Zender. Het venster onderaan het scherm geeft aan welke tekens er voor geselecteerd zijn. Druk op de OK-toets om de wijziging op te slaan. OK Programma aanpas. Prog. 1 2 3 4 5 Kan CH21 CH51 CH41 CH47 CH37 Zender ABC XYZ FTP 123 456 Slot Uit Uit Uit Uit Uit Sys SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZ+- 0123456789 Een programmazender blokkeren U kunt een programmazender blokkeren om gebruik te voorkomen. Opmerking: Wanneer een zender is geblokkeerd, is rechtstreekse toegang tot die zender met de "C" toets en de cijfertoetoetsen op de afstandsbediening niet meer mogelijk. OK Programma aanpas. Prog. 1 2 3 4 5 Kan CH21 CH51 CH41 CH47 CH37 Zender ABC XYZ FTP 123 456 Slot Uit Uit Uit Uit Uit Sys SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 Het geluidssysteem voor een zender wijzigen U kunt het geluidssysteem voor een programmazender wijzigen. Kies het gewenste geluidssysteem: SC1 : PAL B, G, H / SECAM B, G SC2 : PAL I SC3 : PAL D, K / SECAM D, K F: SECAM L / L' Druk op de OK-toets om de instelling op te slaan. OK Programma aanpas. Prog. 1 2 3 4 5 Kan CH21 CH51 CH41 CH47 CH37 Zender ABC XYZ FTP 123 456 Slot Uit Uit Uit Uit Uit Sys SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 13 Programmagids De programmagids geeft programmalijst weer. Om de lijst met de gevonden zenders te bekijken drukt u op de knop STATUS (status) op de afstandsbediening. Vervolgens drukt u op de gekleurde knop om naar de geselecteerde pagina te gaan. De gekleurde balk en de informatie op het scherm verdwijnen als u geen gekleurde knop indrukt. 1 CH44 SC1 Auto 4:3 VCR 24 25 49 50 74 75 99 In deze gids gebruikt u de cursor-knoppen om de cursor te verplaatsen in de lijst. Prog. Naam VCR : 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12 : BBC1 BBC2 ITV S4C Kanaal CH21 CH44 CH51 CH41 CH47 Pagina + Prog. Naam 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 : : : : : : : : : : : : Kanaal - Gebruik de RODE en GROENE knoppen om door de gids te bladeren. [. . . ] Indien het probleem hierdoor niet opgelost is, neem dan contact op met uw lokale Panasonic dealer en vermeld het modelnummer en het serienummer (beide op de achterkant van het TV-toestel). Symptomen Beeld Geluid Controles Richting, plaats en / of aansluiting(en) van antenne niet goed Sneeuwbeeld Vervormd geluid Richting, plaats en / of aansluiting(en) van antenne niet goed Dubbel beeld Normaal geluid Elektrische apparatuur Auto's / motorfi etsen Fluoriscentieverlichting Overschakelen op P-NR in Beeldmenu om beeldruis te verminderen. Controleer of de TV op standby staat. Interferentie Vervormd geluid Geen beeld Geen geluid Kleurinstellingen staan op minimaal niveau afgesteld. Slecht of vervormd beeld Zwak of geen geluid Geluidontvangst kan verslechterd zijn. Zet de MPX-instelling (Geluid-menu) op Mono totdat de ontvangst verbetert. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC TX-20LA6F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC TX-20LA6F zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag