Gebruiksaanwijzing PANASONIC TX-17LA1F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC TX-17LA1F. Wij hopen dat dit PANASONIC TX-17LA1F handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC TX-17LA1F te teleladen.


PANASONIC TX-17LA1F : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (887 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC TX-17LA1F (901 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC TX-17LA1F

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing 1 4 7 C 2 5 8 0 3 6 9 LCD TV Modelnummer TX-14LA1F TX-17LA1F TX-20LA1F De hierboven afgebeelde LCD-TV is model TX-20LA1F. Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het toestel in gebruik neemt. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor eventuele naslag. Nederlands TQBC0662-1 Welkom Geachte Panasonic-klant, Wij hopen dat u jaren lang plezier zult hebben van uwnieuwe TV. Met behulp van het Quick Start-gedeelte, voor in deze handleiding, kunt snel gebruik maken van uw TV-toestel. Wij adviseren om eerste de volledige handleiding door te lezen en hem vervolgens te gebruiken om de verschillende geavanceerde functies van deze TV in te stellen. Inhoudsopgave Accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Hiermee kunt u de juiste transmissienorm selecteren voor het signaal dat ontvangen wordt. Gebruik deze functie wanneer het volume tussen verschillende zenders aanzienlijk verschilt. Wanneer u het volume van een zender aanpast aan dat van andere zenders, hoeft u de geluidsterkte niet bij te regelen wanneer u naar een ander overschakeld. Programma aanpassen Prog. 1 2 3 4 5 : : : : : STR Instellingen Teletext Timer Comb filter Taalkeuze tekst Afstem menu Taalkeuze List 90 Uit West Openen ATP Hand. Correctie Kan CH44 CH51 CH41 CH47 CH37 Zender ABC XYZ FTP 123 456 Slot Uit Uit Uit Uit Uit Sys SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 Wissen Toevoegen Verplaat. 12 Afstemmenu - Programma-aanpassing Druk op de INSTELLINGEN(set-up)- toets Ga naar de optie Afstemmenu Roep het Afstemmenu op. 1 4 2 5 8 0 3 6 9 SET UP Ga naar de optie Programma aanpassen Roep Programma aanpassen op Ga naar de gekozen programmapositie (b. v: Prog. 3) Breng de gewenste wijziging aan, b. v: Een zender verplaatsen (zie de betreffende procedure hieronder) Druk op de TV/AV-toets om ver derte gaan met TV-kijken Wanneer de STR-toets ingedrukt wordt na het instellen van functies, worden de nieuw gemaakte instellingen opgeslagen TV/AV N 7 C STR Een programmazender toevoegen / wissen Controleer of de cursor in de kolom Prog. staat Druk de groene toets in om een programmakanaal aan de programmapositie toe te voegen of op de rode toets om er een te wissen. Druk de rode toets nogmaals in om te bevestigen Programma aanpassen Prog. 1 2 3 4 5 : : : : : Kan CH44 CH51 CH41 CH47 CH37 Zender ABC XYZ FTP 123 456 Slot Uit Uit Uit Uit Uit Sys SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 Ongedaan maken Toevoegen Een programmazender verplaatsen Controleer of de cursor in de kolom Prog. staat Druk de gele toets in Kies de nieuwe zenderpositie voor het programmakanaal Druk de gele toets nogmaals in om te bevestigen Programma aanpassen Prog. 1 2 3 4 5 : : : : : Kan CH44 CH51 CH41 CH47 CH37 Zender ABC XYZ FTP 123 456 Slot Uit Uit Uit Uit Uit Sys SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 Bevestigen Ongedaan maken Een zender afstemmen Ga naar de kolom Kan. Programma aanpassen IVerhoog of verlaag het programma- kanaalnummer (u ziet dat het TV-toestel opnieuw afstemt op het nieuwe nummer wanneer u dit wijzigt) of gebruik de C-toets voor Directe kanaalingave (zie pagina 7) Druk op de STR-toets om deze wijziging op te slaan STR Prog. 1 2 3 4 5 : : : : : Kan CH44 CH51 CH41 CH47 CH37 Zender Slot ABC XYZ FTP 123 456 Uit Uit Uit Uit Uit Sys SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 13 Afstemmenu - Programma aanpassing Een programmazender herbenoemen Ga naar de kolom Zender Kies het eerste teken. Het venster onderaan het scherm geeft aan welke tekens er voor geselecteerd zijn. Ga naar de positie van het volgende teken Ga net zo lang door totdat de naam veranderd is. Druk op de STR-toets om de wijziging op te slaan STR Programma aanpassen Prog. 1 2 3 4 5 : : : : : Kan CH44 CH51 CH41 CH47 CH37 Zender ABC XYZ FTP 123 456 Slot Uit Uit Uit Uit Uit Sys SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 ABCDEFGHIJKLMNOPQRST U V X W Y Z +- . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Een programmazender blokkeren U kunt een programmazender blokkeren om gebruik te voorkomen. Ga naar de kolom Slot Kies tussen Slot aan of uit. STR Programma aanpassen Prog. 1 2 3 4 5 : : : : : Kan CH44 CH51 CH41 CH47 CH37 Zender ABC XYZ FTP 123 456 Slot Uit Uit Uit Uit Uit Sys SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 Druk op de STR-toets om de dde wijziging op te slaan Opmerking: Wanneer een zender is geblokkeerd, is rechtstreekse toegang tot die zender met de "C" toets en de cijfertoetoetsen op de afstandsbediening niet meer mogelijk, Het geluidssysteem voor een zender wijzigen U kunt het geluidssysteem voor een programmazender wijzigen Ga naar de kolom Sys Kies het gewenste geluidssysteem: SC1 : PALB, G, H/SECAMB, G SC2 : PAL I SC3 : PAL D, K / SECAM D, K F :SECAML/L' Druk op de STR-toets om de instelling op te slaan STR Programma aanpassen Prog. 1 2 3 4 5 : : : : : Kan CH44 CH51 CH41 CH47 CH37 Zender ABC XYZ FTP 123 456 Slot Uit Uit Uit Uit Uit Sys SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 14 Afstemmenu - Automatisch Instellen (ATP) ATP stemt automatisch uw TV-toestel af. Dit is een nuttige functie wanneer u verhuist en uw TV-toestel op de locale zenders wilt afstemmen. Druk op de INSTELLINGEN(set-up)- toets Ga naar de optie Afstemmenu Roep het Afstemmenu op. Ga naar het Auto-instelmenu Roep het Auto-instelmenu op N SET UP 1 4 7 C 2 5 8 0 3 6 9 Indrukken om start te bevestigen Selecteer uw land Opmerking: Indien u verder gaat met de volgende stap worden alle afstemgegevens gewist (alle zenders en hun programmaposities worden uit het geheugen van TV-toetel gewist, zodat de nieuwe instellingen opgeslagen kunnen worden). Indien u de procedure voortijdig beëindigt, voordat ATP voltooid is, wordt er geen stationinformatie opgeslagen. Start opnieuw en voer de volledige ATP-procedure uit, zodat het TV-toestel opnieuw afgestemd wordt. WAARSCHUWING Door het opnieuw opstarten van ATP wordt uw TV opstarten afgestemd op de nieuwe siuatie Terug naar TV/AV Start ATP Verlaten Land Indrukken om ATP te starten De TV zoekt nu uw lokale TV-stations op, sorteert ze en slaat ze op. Kies Nadat dit voltooid is, geeft de TV het programma weer dat opgeslagen is op zenderpositie 1. Terug naar TV/AV Start ATP Verlaten Druk op de TV/AV-toets om verder te gaan met TV- kijken (lees de opmerking in bovenstaande procedure) TV/AV CH44 ATP IN WERKING ZOEKEN : MOMENT GEDULD Opge slagen 02 CH44 78:01 41 SETUP : Terug naar afstemmenu TV/AV : Verlaten 15 Afstemmenu - Handmatig Instellen Het is mogelijk om individuele programmaposities opnieuw af te stemmen Druk op de INSTELLINGEN(set-up)- toets Ga naar de optie Afstemmenu 1 2 5 8 0 3 6 9 SET UP Roep het Afstemmenu op. op Selecteer de zenderpositie die afgestemd moet worden. 1 CH44 N 4 7 C Begin met afstemmen Als de gewenste zender gevonden is drukt u op de STRtoets om deze op te slaan. De programmapositie gaat knipperen Druk op de TV/AV- toets om verder te gaan met TVkijken STR Terug naar Programma -/+ Start zoeken -/+ TV/AV Verlaten STR Opslaan TV/AV Hand Afstem 02 78:01 41 Handmatig Afstemmen (via bovenpaneel) U kunt ook de toetsen op het bedieningspaneel aan de bovenkant van uw LCD-TV gebruiken voor het afstemmen op de afzonderlijke programmaposities: Druk diverse malen op de F-toets (bovenpaneel) totdat het Afstemmenu bereikt is. Druk op de - of de + toets om de afstemfunctie op te roepen STR F TV/AV F Druk de TV/AV-toets in om te wisselen tussen Zender veranderen, Start zoeken of TV-systeem veranderen. Druk op de - of + toets om de zenderpositie te veranderen, te beginnen met zoeken of het TVsysteem te wijzigen Als de gewenste zender gevonden is, drukt u op de STR-toets om de wijzigingen op te slaan. [. . . ] · Sluit niet een computer met TTL uitvoer (5 V) op dit toestel aan. · Zie voor Scart-aansluiting pagina 25. 23 Storingstabel Raadpleeg onderstaande tabel indien u een probleem heeft met uw TV-toestel omde symptomen vast te stellen; voer vervolgens de voorgestelde controle uit. Indien het probleem hierdoor niet opgelost is, neem dan contact op met uw lokale Panasonic dealer en vermeld het modelnummer en het serienummer (beide op de achterkant van het TV-toestel). Symptomen Beeld Geluid Richting, plaats en/of aansluiting(en) van antenne niet goed. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC TX-17LA1F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC TX-17LA1F zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag