Gebruiksaanwijzing PANASONIC TX-L47ET60E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC TX-L47ET60E. Wij hopen dat dit PANASONIC TX-L47ET60E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC TX-L47ET60E te teleladen.


PANASONIC TX-L47ET60E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1690 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC TX-L47ET60E (1726 ko)
   PANASONIC TX-L47ET60E (1727 ko)
   PANASONIC TX-L47ET60E (1774 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC TX-L47ET60E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] TX-L42ET60E TX-L47ET60E TX-L50ET60E TX-L55ET60E e HELP Nederlands Kijken Mijn Beginscherm • Informatie10 • Gebruik10 • Instellingen11 Algemene functies • Basisaansluitingen13 • Een kanaal selecteren 15 • Informatiebalk16 • Menu Opties18 • Ondertitels20 • Timer TV uitschakelen20 • Laatst bekeken 20 Externe apparatuur • Externe aansluiting • Externe apparatuur weergeven • Bediening met de afstandsbediening van de tv 21 23 24 • HDMI-functies26 • Aansluitingsinformatie27 • Geldige ingangssignalen 29 Voor het beste beeld • Beeld Instelling29 • Omgevings sensor30 • Automatische stand-byfunctie • Controlesignaal voor de beeldverhouding 30 32 • Beeldverhouding31 • Geavanceerde instellingen33 • Kopieerafstelling36 Voor de beste audio • Geluidsmodus37 Programma gids • Gebruik van Programma gids37 -2- Teletext • Gebruik van Teletext39 • Teletext41 3D • Opmerking42 • 3D-bril - onderhoud • 3D-beeld bekijken 43 43 • 3D-modusselectie44 • 3D instellingen45 • Beeldformaat47 Kanalen afstemmen en bewerken • Menu Instellingen 48 • Favorieten bewerken48 • Zenderlijst50 • Auto set-up51 • Handm. afstemming52 • Zenderlijst updaten53 • Nieuw zenderbericht53 • Signaalconditie54 Internetdienst Internetinhoud • Informatie55 • Internetinhoud selecteren 55 • Opmerking56 Netwerkverbindingen • Internetverbinding57 • Opmerking58 Netwerkinstellingen • Netwerkverbinding58 • Handmatig - Draadloos60 • Handmatig - Bedraad62 • Netwerkstatus63 -3- • VIERA afstandsbediening inst. 64 • Netwerkverbindingsinst. 64 • Software-update64 • Nieuw softwarebericht64 Thuisnetwerk DLNA • Informatie65 • Gebruik van DLNA 68 Netwerkverbindingen • DLNA-verbinding69 • Opmerking71 Netwerkinstellingen • Netwerkverbinding71 • Handmatig - Draadloos72 • Handmatig - Bedraad75 • Handmatig - Draadloos toegangspunt76 • Netwerkstatus77 • VIERA afstandsbediening inst. 78 • Netwerkverbindingsinst. 78 • Software-update79 • Nieuw softwarebericht79 Foto’s • Een bestand selecteren • Foto bekijken • Diavoorstelling gebruiken 80 81 81 Video’s • Een bestand selecteren • Video kijken 82 83 • Video-instellingen84 • Audio-uitganginstellingen85 Muziek • Een bestand selecteren -486 • Muziek afspelen 86 • Muziek afstellingen87 DIGA-recorder • Bediening van de DIGA-recorder 87 Technische informatie • Fotoformaat88 • Videoformaat89 • Muziekformaat91 Mediaspeler Gebruik van Mediaspeler • Informatie93 • Een apparaat of stand selecteren 95 Fotomodus • Een bestand selecteren • Foto bekijken • Foto’s sorteren • Diavoorstelling gebruiken 96 97 97 99 • 3D beeld samenstellen98 Videomodus • Een bestand selecteren • Video kijken 102 103 • Video-instellingen104 • Audio-uitganginstellingen105 Muziekmodus • Een bestand selecteren • Muziek afspelen 106 106 • Muziek afstellingen107 Technische informatie • Waarschuwing omgang met apparaat 107 • SD-kaart108 • USB-apparaten108 • Fotoformaat109 -5- • Videoformaat109 • Muziekformaat112 Functies APPS-lijst • Informatie113 • Gebruik113 • Instellingen114 VIERA Link “HDAVI Control™” • Samenvatting van VIERA Link • Eenvoudig afspelen 114 119 • Voorbereidingen118 • Aan via Link119 • Uit via Link119 • Standby energiebesparing119 • Standby Intelligent Auto120 • VIERA Link Control120 • Luidspreker kiezen121 • Opmerking122 Kinderslot • Gebruik van Kinderslot122 • Pincode123 • Leeftijds blokkade124 Data Service Applicatie • Gebruik van Data Service Applicatie124 • Cookie124 • Opmerking125 Gemeensch. interface126 Fabrieksinstellingen • Fabrieksinstellingen127 -6- De tv-software bijwerken • Informatie127 • Automatisch bijwerken • Handmatig bijwerken 128 128 Tekens instellen • Cijfertoetsen gebruiken 129 Toetsenbord / gamepad • Toetsenbord129 • Gamepad130 Instellingen Menu Instellingen • Gebruik131 Beeld • Beeld Instelling132 • Basisinstellingen133 • Omgevings sensor133 • Instellingen voor ruisvermindering 134 • Intelligent Frame Creation134 • 24p Smooth Film134 • Geavanceerde instellingen134 • Optie-instellingen135 • Beeld instellingen136 • 3D instellingen137 • Kopieerafstelling138 • Fabrieksinstellingen139 Geluid • Geluidsfunctie139 • Basisinstellingen139 • Volume-instellingen140 • Stembegeleiding141 • Geavanceerde instellingen 141 • Fabrieksinstellingen143 -7- Netwerk • Netwerkverbinding144 • Netwerkstatus144 • VIERA afstandsbediening inst. 144 • Netwerkverbindingsinst. 144 • Andere instellingen 144 Timer • Timer TV uitschakelen145 • Tijdzone145 • Automatisch in Stand-by145 • Automatisch uitschakelen145 Instellingen • Econavigatie145 • Instelling USB-apparaat145 • Kinderslot146 • Afstemmenu146 • Taal147 • Tv instellingen148 • Gemeensch. interface150 • VIERA Link Instellingen150 • Data Service Applicatie151 • Systeemmenu151 • Overige instellingen152 Ondersteuning Veelgestelde vragen • Afbeelding153 • Digitale tv • Analoge tv 154 155 • Geluid155 • 3D156 • HDMI157 • Netwerk157 • Overige158 -8- Onderhoud • Zorg en reinigen 160 Informatie • Gebruik van het menu Help161 Optionele accessoires • 3D-bril161 • Communicatiecamera162 • Muurbevestigingssteun162 Licentie • Licentie163 OK Menu Letters in een kader zijn knoppen op de afstandsbediening. [. . . ] Bestanden met matige beeldkwaliteit worden mogelijk in een lagere resolutie weergegeven. De beeldinstelling werkt mogelijk niet afhankelijk van de omstandigheden. De map- en bestandsnamen kunnen verschillen, afhankelijk van de gebruikte digitale camera of videocamera. ●● ●● ●● ●● ●● - 93 - ■■De SD-kaart inbrengen of verwijderen Steek de SD-kaart voorzichtig in het apparaat met het labeloppervlak naar voren gericht. (Duw nogmaals op de kaart om hem te verwijderen. ) Label Uitsparing ■■Een USB-flashgeheugen plaatsen of verwijderen Recht en volledig inbrengen en verwijderen. ●● Gebruik USB Veilig verwijderen in Instelling USB-apparaat om het USBflashgeheugen veilig van de tv te verwijderen. nstellingen I Instellingen Instelling USB-apparaat ●● Sluit het USB-flashgeheugen aan op USB-poort 1 of 2. = Opmerking = ●● Controleer of u de juiste aansluitingen en apparaten gebruikt voordat u de verbinding maakt. Informatie over de apparaten ediaspeler M Technische informatie ●● ●● Voor ondersteunde bestandsindelingen ediaspeler M Technische informatie - 94 - Een apparaat of stand selecteren 1. Plaats de SD-kaart of sluit het USB-flashgeheugen aan op de tv ●● Mediaspeler start automatisch als u de SD-kaart plaatst. ediaspeler M Gebruik van Mediaspeler Informatie 2. Geef APPS-lijst weer met APPS 3. Selecteer Mediaspeler met 4. Selecteer het apparaat met ●● / / / / en druk op OK om te openen en druk op OK om te openen Deze stap wordt overgeslagen als er slechts een apparaat aangesloten is. / en druk op OK om te openen 5. Selecteer Foto / Video / Muziek met Foto ediaspeler M Fotomodus Video ediaspeler M Videomodus Muziek ediaspeler M Muziekmodus 6. De miniatuurweergave wordt getoond (Voorbeeld) ●● Informatie van de gemarkeerde inhoud weergeven/verbergen = Opmerking = ●● U kunt elke stand ook direct vanuit APPS-lijst openen. uncties F APPS-lijst Gebruik ●● Selecteer voor elk bestand dat u wilt afspelen het gewenste toestel en de inhoud. Controleer of de code van de afstandsbediening “73” is. ijken K Externe apparatuur Bediening met de afstandsbediening van de tv ●● - 95 - ■■Een ander apparaat selecteren Als twee of meer apparaten zijn aangesloten, kunt u direct overschakelen naar het andere apparaat in dezelfde modus. 1. Geef met (Gele) het apparaatselectiescherm weer wanneer de miniatuur wordt weergegeven 2. Selecteer het apparaat met / en druk op OK om te openen ■■De stand wijzigen U kunt vanuit de miniatuurweergave naar een andere modus van Mediaspeler overschakelen. 1. Geef met (Blauwe) het inhoudselectiescherm weer wanneer de miniatuur wordt weergegeven 2. Selecteer de inhoud met ●● / en druk op OK op te openen De modus kan worden overgeschakeld naar het huidige apparaat. Fotomodus Een bestand selecteren Selecteer het bestand in de miniatuurweergave met op OK om het afspelen te starten. : Foutweergave ●● / / / en druk Het formaat van foto’s wijzigen in de miniatuurweergave 1) Geef het optiemenu weer met OPTION 2) Selecteer Wijzig formaat met / en druk op OK om te wijzigen Fotoformaat ●● Voor ondersteunde bestandsindelingen ediaspeler M Technische informatie ■■Miniatuurweergave ●● Informatie van de gemarkeerde inhoud weergeven/verbergen Inst. Diavoorstelling weergeven (Rode) ediaspeler M Fotomodus Diavoorstelling gebruiken ●● ●● Sorteren (Groene) Een ander apparaat selecteren ●● - 96 - (Gele) ●● De inhoud wijzigen (Blauwe) Foto bekijken ■■Afspelen ●● Single weergave gebruiken : Naar de vorige foto : Naar de volgende foto : Stop (terugkeren naar de miniatuur) OK : Diavoorstelling ●● De bedieningsinstructies weergeven of verbergen 90° draaien (Blauwe) Terugkeren naar de miniatuurweergave BACK/RETURN ●● ●● Foto’s sorteren ■■Sorteren op map, opgenomen datum of opgenomen maand 1. Geef de weergaveselectie in de miniatuurweergave weer met (Groene) 2. Selecteer Mapweergave / Sorteren op datum / Sorteren op maand met en druk op OK om in te stellen Mapweergave: Toont de miniaturen gegroepeerd per map. ●● / De bestanden die niet in een map zitten, worden verzameld in de map genaamd “/”. Sorteren op datum / Sorteren op maand: Toont de miniaturen gegroepeerd per datum of maand. ●● De groep foto’s zonder geregistreerde datum wordt weergegeven als Onbekend. ●● Terugkeren naar de miniatuurweergave van alle foto’s 1) Geef de weergaveselectie in de miniatuurweergave weer met (Groene) - 97 - 2) Selecteer Alle foto’s met / en druk op OK om in te stellen 3D beeld samenstellen Met deze tv kunt u een 3D-foto maken van twee afzonderlijke foto’s op een SD-kaart en de 3D-foto op dezelfde SD-kaart opslaan. ●● U kunt ook een 3D-foto maken van foto’s in het USB-flashgeheugen, maar deze kan niet worden opgeslagen. Deze functie kan gebruikt worden op foto’s die met een digitale camera zijn gemaakt. Afhankelijk van de geselecteerde foto’s, is het mogelijk dat ze niet geschikt zijn voor het maken van 3D-foto’s, of is het maken van 3D-foto’s niet mogelijk. In dit geval is de aanbevolen wijze een foto voor het linkeroog (voor L) te maken, de camera dan ongeveer 5 cm naar rechts te verplaatsen en vervolgens de tweede foto voor het rechteroog (voor R) te maken. U hebt een 3D-bril nodig om het diepte-effect van de 3D-foto te kunnen zien. ●● ●● ●● 1. Geef het optiemenu in de miniatuurweergave weer met OPTION 2. Selecteer 3D beeld samenstellen met / en druk op OK om te openen / / / en 3. Selecteer twee foto’s voor L (links) en R (rechts) met (Rode) ●● De foto’s moeten dezelfde opnamedatum en pixelgrootte (aantal pixels) hebben. Het 3D-resultaat wordt wellicht niet goed weergegeven als u links (L) en rechts (R) verwisselt. Als de foto’s niet geschikt zijn voor een 3D-beeld, wordt een foutmelding weergegeven en keert u terug naar het fotoselectiescherm (stap 3). Druk op OK om de 3D-foto op de SD-kaart op te slaan en de instructies op het scherm te volgen. Nadat de foto is opgeslagen, wordt het fotoselectiescherm weergegeven (stap 3). Hier kunt u foto’s selecteren voor een nieuwe 3D-foto of modus 3D beeld samenstellen afsluiten. ●● 4. Maak de 3D-foto met OK ●● ●● ●● - 98 - ■■Opgeslagen 3D-foto’s bekijken Opgeslagen 3D-foto’s worden in de miniatuurweergave getoond. Bekijk de 3D-foto’s met de 3D-bril. Diavoorstelling gebruiken Diavoorstelling is klaar wanneer alle foto’s in de lijst getoond zijn. 1. Selecteer het bestand via de miniatuur van foto’s voor de eerste weergave met / / / 2. Start de diavoorstelling met ●● (Rode) en OK De bedieningsinstructies weergeven of verbergen Pauzeren (terug naar Single weergave) OK Terugkeren naar de miniatuurweergave BACK/RETURN U kunt de achtergrondmuziek wijzigen met de instelling Achtergrondmuziek in Inst. [. . . ] Windows is het wettig gedeponeerde handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen. Dolby en het symbool double-D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. Vervaardigd onder licentie van VS-patentnummers 5. 956. 674; 5. 974. 380; 6. 487. 535 en andere in de VS en wereldwijd verleende en aangevraagde patenten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC TX-L47ET60E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC TX-L47ET60E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag