Gebruiksaanwijzing PANASONIC TX-39AS650E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC TX-39AS650E. Wij hopen dat dit PANASONIC TX-39AS650E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC TX-39AS650E te teleladen.


PANASONIC TX-39AS650E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1569 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC TX-39AS650E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees deze instructies aandachtig voordat u het product gebruikt en bewaar ze zodat u ze later opnieuw kunt raadplegen. Zie uw Europese Garantie als u contact wilt opnemen met uw plaatselijke Panasonic-dealer voor assistentie. 13 Automatisch instellen bij het eerste gebruik · Kennisgeving over DVB / datatransmissie / IPTV-functies Ɣ Deze tv is ontworpen om te voldoen aan de normen (vanaf augustus 2013) voor DVB-T/T2 (MPEG2 en MPEG4-AVC(H. Raadpleeg uw kabelprovider voor de beschikbaarheid van DVB-C-services met deze tv. [. . . ] Ɣ Let er tijdens de montage op dat alle schroeven goed zijn vastgedraaid. nederlands 5 Ŷ Bluetooth® draadloze technologie Let op Ɣ De TV en touchpadcontroller gebruiken de 2 , 4 GHz radiofrequentieband ISM (Bluetooth®). Om een slechte werking of trage respons, veroorzaakt door radiogolfstoringen, te vermijden hou de TV en touchpadcontroller buiten het bereik van apparatuur zoals andere draadloze LAN- of Bluetoothtoestellen, microgolfovens, mobiele telefoons en toestellen die het 2, 4 GHz-signaal gebruiken. Ŷ Batterij voor de afstandsbediening / Touchpadcontroller Let op Ɣ Batterijen kunnen lekken, roesten en exploderen als ze verkeerd geïnstalleerd worden. Ɣ Vervang de batterij alleen door hetzelfde of een vergelijkbaar type. Ɣ Gebruik geen verschillende batterijtypen door elkaar, bijvoorbeeld alkaline- en mangaanbatterijen. Ɣ Stel batterijen niet bloot aan extreme warmte, zoals zonlicht, vuur of dergelijke. Ɣ Gooi gebruikte batterijen weg volgens de voorschriften voor afvalverwijdering. Ɣ Verwijder de batterij uit het apparaat als u het gedurende langere tijd niet gaat gebruiken om lekken, corrosie en explosie van de batterij te voorkomen. Ŷ Ventilatie Let op Laat voldoende ruimte vrij rond de tv zodat overtollige warmte kan worden afgevoerd; de levensduur van sommige elektronische componenten wordt verkort als ze te heet worden. Minimale afstand: 10 10 10 10 (cm) Ɣ Zorg dat de ventilatie niet wordt belemmerd door ventilatieopeningen die zijn afgedekt door voorwerpen zoals kranten, tafelkleden en gordijnen. Ɣ Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen onderaan de tv altijd vrij zijn en dat er voldoende ruimte is voor goede ventilatie, ongeacht of u wel of geen standaard gebruikt. Ŷ De 3D-bril gebruiken Let op Ɣ Gebruik de 3D-bril alleen voor het beoogde doel en niets anders. Ɣ Loop niet rond met de 3D-bril op om te vermijden dat u valt en letsel oploopt. Ɣ Laat de 3D-bril niet vallen, buig hem niet, druk er niet op en trap er niet op. Ɣ Zorg dat u uw vingers niet knelt in het scharniergedeelte van de 3D-bril. Ɣ Als u gezichtsproblemen hebt (bijziend/verziend, astigmatisme, verschil in het gezichtsvermogen links en rechts), moet u uw gezichtsvermogen corrigeren voordat u de 3D-bril gebruikt. De meegeleverde 3D-bril kan over een bril voor gezichtscorrectie worden gedragen. Ɣ Stop het gebruik van de 3D-bril onmiddellijk als u roodheid, pijn of irritatie van de huid rond de neus of slapen gewaarwordt. In zeldzame gevallen kunnen de materialen die in de 3D-bril worden gebruikt, een allergische reactie veroorzaken. De tv verplaatsen Let op Verwijder alle kabels voordat u de tv verplaatst. Ŷ Wanneer de tv langere tijd niet gebruikt wordt Let op Ook als de TV uitgeschakeld is, verbruikt deze nog stroom zolang de stekker in het stopcontact zit. [. . . ] (M3-stereoministekker) Ŷ Algemene interface (CI) Ɣ Zet de tv altijd met de hoofdschakelaar uit wanneer u de CI-module plaatst of verwijdert. Ɣ Als u een gecombineerde smartcard en CI-module hebt, plaatst u eerst de CI-module en vervolgens steekt u de smartcard in de CI-module. Interface] in het menu Instellingen verschijnt Ɣ Sommige in de handel verkrijgbare CI-modules met een oudere firmwareversie werken mogelijk niet correct met deze nieuwe tv met CI+ v1. 12 Nederlands Bedieningsonderdelen Afstandsbediening 7 OK Ɣ %HYHVWLJW VHOHFWLHV HQ NHX]HV Ɣ 6FKDNHOW RYHU QDDU GH JHVHOHFWHHUGH NDQDDOSRVLWLH Ɣ *HHIW GH NDQDOHQOLMVW ZHHU 8 [Menu Opties] Ɣ (HQYRXGLJH RSWLRQHOH LQVWHOOLQJHQ YRRU ZHHUJDYH JHOXLG HQ] 9 Gekleurde toetsen (rood, groen, geel, blauw) Ɣ 9RRU VHOHFWLH QDYLJDWLH HQ GH EHGLHQLQJ YDQ YHUVFKLOOHQGH IXQFWLHV 10 Volume omhoog/omlaag 11 Cijfertoetsen Ɣ 2YHUVFKDNHOHQ QDDU HHQ DQGHU NDQDDO RI HHQ DQGHUH WHOHWHNVWSDJLQD Ɣ 7HNVW LQYRHUHQ Ɣ 'H WY DDQ]HWWHQ YDQXLW VWDQGE\ 12 [eHELP] Ɣ 'H >H+(/3@ ZHHUJHYHQ LQJHERXZGH EHGLHQLQJVLQVWUXFWLHV  13 Selectie ingangsmodus Ɣ 79 2YHUVFKDNHOHQ WXVVHQ '9%&'9%7 DQDORRJ Ɣ $9 2YHUVFKDNHOHQ QDDU HHQ $9LQJDQJVPRGXV LQ GH OLMVW PHW LQJDQJVVLJQDOHQ 14 Aspect Ɣ :LM]LJW GH EHHOGYHUKRXGLQJ 15 Ondertitels Ɣ *HHIW RQGHUWLWHOV ZHHU 16 Afsluiten Ɣ 7HUXJNHUHQ QDDU >%HJLQVFKHUP@ 17 HOME Ɣ 2SHQW >%HJLQVFKHUP@ 18 TV-gids Ɣ 2SHQW GH HOHNWURQLVFKH SURJUDPPDJLGV 19 Cursortoetsen Ɣ 9RRU VHOHFWLHV HQ DDQSDVVLQJHQ 20 Terugkeren Ɣ 7HUXJNHUHQ QDDU KHW YRULJH PHQX RI GH YRULJH SDJLQD 21 Kanaal omhoog/omlaag 22 Geluid dempen aan/uit 23 Laatste beeld Ɣ 6FKDNHOW WHUXJ QDDU KHW YRULJH NDQDDO RI GH YRULJH LQYRHUPRGXV 24 Handelingen voor inhoud, aangesloten apparatuur, enz. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC TX-39AS650E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC TX-39AS650E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag