Gebruiksaanwijzing PANASONIC TX-32AS600E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC TX-32AS600E. Wij hopen dat dit PANASONIC TX-32AS600E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC TX-32AS600E te teleladen.


PANASONIC TX-32AS600E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1597 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC TX-32AS600E (1585 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC TX-32AS600E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] TX-32AS600E TX-39AS600E TX-42AS600E TX-50AS600E TX-32AS600EW TX-39AS600EW TX-42AS600EW e HELP Nederlands Mijn Beginscherm Mijn Beginscherm • Informatie10 • Gebruik11 • Instellingen12 • OSD-kleur13 APPS-lijst • Informatie14 • Gebruik14 • Instellingen15 Kijken Algemene functies • Basisaansluitingen16 • Een kanaal selecteren 19 • informatiebalk21 • Menu Opties23 • Ondertitels25 • Laatst bekeken • Functies voor energiebesparing • De tijd aanpassen 26 27 29 • Timer TV uitschakelen26 • Taal29 Externe apparatuur • Externe aansluiting • Externe apparatuur weergeven • Bediening met de afstandsbediening van de tv 30 33 34 • HDMI-functies36 • Aansluitingsinformatie38 • Geldige ingangssignalen 39 Voor het beste beeld • Beeld Instelling40 • Omgevings sensor41 -2- • Beeldverhouding41 • Controlesignaal voor de beeldverhouding • Instellingen voor ruisvermindering 43 46 • Basisinstellingen45 • Geavanceerde instellingen46 • Optie-instellingen49 • Beeld instellingen50 • Kopieerafstelling51 Voor beste audio • Geluidsmodus52 • Basisinstellingen53 • Volume-instellingen54 • Stembegeleiding55 • Audiodescriptie56 • Geavanceerde instellingen 57 Programma gids • TV-gids gebruiken 60 Teletext • Teletekst lezen 64 • Teletekst-stand66 • Teletekst instelling67 Kanalen afstemmen en bewerken • Menu Instellingen 68 • Favorieten bewerken69 • Zenderlijst71 • Auto set-up72 • Handm. afstemming73 • Zenderlijst updaten75 • Nieuw zenderbericht75 • Signaalconditie75 • Andere instellingen 76 -3- Mediaspeler Mediaspeler gebruiken • Informatie77 • Een apparaat of stand selecteren 79 • Netwerkapparaat81 Fotomodus • Een bestand selecteren • Foto bekijken • Foto’s sorteren • Diavoorstelling gebruiken 82 83 83 84 Videomodus • Een bestand selecteren • Video kijken 87 88 • Video-instellingen89 • Audio-uitganginstellingen91 Muziekmodus • Een bestand selecteren • Muziek afspelen 92 93 • Muziek afstellingen94 Technische informatie • Waarschuwing omgang met apparaat 95 • USB-apparaten95 • Fotoformaat96 • Videoformaat97 • Muziekformaat100 Netwerk Internetinhoud • Informatie101 • Internetinhoud selecteren 102 • Opmerking103 DLNA • Informatie104 -4- • Gebruik van DLNA 107 Netwerkverbindingen • Internetverbinding108 • DLNA-verbinding109 • Opmerking111 Netwerkinstellingen • Netwerkverbinding112 • Handmatig - Draadloos114 • Handmatig - Bedraad116 • Handmatig - Draadloos toegangspunt118 • Netwerkstatus119 • My Home Cloud-instellingen119 • VIERA-naam120 • TV Remote App Settings121 • Netwerkverbindingsinst. 122 • Bestandsdeling Settings123 • Software-update123 • Nieuw softwarebericht123 Foto’s • Een bestand selecteren • Foto bekijken • Diavoorstelling gebruiken 124 125 125 Video’s • Een bestand selecteren • Video kijken 127 128 • Video-instellingen129 • Audio-uitganginstellingen130 Muziek • Een bestand selecteren • Muziek afspelen 131 132 • Muziek afstellingen132 DIGA-recorder • Bediening van de DIGA-recorder -5133 Technische informatie • Fotoformaat134 • Videoformaat134 • Muziekformaat137 Functies VIERA Link “HDAVI Control™” • Samenvatting van VIERA Link • Eenvoudig afspelen 138 143 • Voorbereidingen142 • Aan via Link143 • Uit via Link143 • Standby energiebesparing143 • Standby Intelligent Auto144 • VIERA Link Control144 • Luidspreker kiezen145 • Opmerking146 Kinderslot • Kinderslot gebruiken 147 • Pincode148 • Leeftijds blokkade148 Data Service Applicatie • Toepassing Gegevensservice gebruiken 149 • Cookie149 • Opmerking150 Gemeensch. interface • Let op • Algemene interface gebruiken 151 151 Fabrieksinstellingen • Fabrieksinstellingen153 De tv-software bijwerken • Informatie154 • Automatisch bijwerken -6154 • Handmatig bijwerken 155 Tekens instellen • Cijfertoetsen gebruiken 156 Spraakbediening • Spraakbediening gebruiken 157 Toetsenbord • Toetsenbord159 Instellingen Menu Instellingen • Gebruik160 Beeld • Beeld Instelling162 • Basisinstellingen162 • Omgevings sensor163 • Instellingen voor ruisvermindering 163 • Geavanceerde instellingen163 • Optie-instellingen164 • Beeld instellingen165 • Kopieerafstelling165 • Fabrieksinstellingen165 Geluid • Geluidsfunctie166 • Basisinstellingen166 • Volume-instellingen167 • Stembegeleiding168 • Audiodescriptie169 • Geavanceerde instellingen 170 • Fabrieksinstellingen170 Netwerk • Netwerkverbinding171 • Netwerkstatus171 • My Home Cloud-instellingen171 -7- • VIERA-naam171 • TV Remote App Settings171 • Netwerkverbindingsinst. 171 • Bestandsdeling Settings171 • Andere instellingen 172 Timer • Timer TV uitschakelen173 • Tijdzone173 • Automatisch in Stand-by173 • Automatisch uitschakelen173 Instellingen • Econavigatie174 • Stembediening instellingen174 • Instelling USB-apparaat174 • Kinderslot174 • Afstemmenu174 • Taal176 • Tv instellingen177 • Gemeensch. interface179 • VIERA Link Instellingen179 • Data Service Applicatie180 • Systeemmenu180 • Overige instellingen181 Ondersteuning Veelgestelde vragen • Afbeelding182 • Digitale tv • Analoge tv 184 185 • Geluid186 • HDMI187 • Netwerk188 • Overige189 -8- Onderhoud • Zorg en reinigen 191 Informatie • Gebruik van het Help-menu 192 Optionele accessoires • Communicatiecamera193 • muurbevestigingssteun193 Licentie • Licentie194 OK Menu Letters in een kader zijn knoppen op de afstandsbediening. [. . . ] (Voorbeeld) ●● Terugkeren naar APPS-lijst APPS APPS-lijst verlaten EXIT U kunt een toetsenbord en een gamepad aansluiten voor tekstinvoer en het spelen van games in de toepassingen. U kunt het toetsenbord of de gamepad ook gebruiken om de tv te bedienen of APPS-lijst. uncties > Toetsenbord F ●● ●● ●● Voor videocommunicatie (bijvoorbeeld Skype™) is een exclusieve communicatiecamera TY-CC20W vereist. Lees de handleiding van de communicatiecamera voor meer informatie. ndersteuning > Optionele accessoires > Communicatiecamera O - 102 - Opmerking ●● Als u geen toegang hebt tot internetinhoud, controleert u de netwerkverbindingen en de instellingen. etwerk > Netwerkverbindingen N etwerk > Netwerkinstellingen N ●● ●● ●● APPS-lijst kan zonder kennisgeving gewijzigd worden. Werk de software bij wanneer een software-updatebericht wordt weergegeven op het tv-scherm. Als u de software niet bijwerkt, kunt u APPS-lijst mogelijk niet gebruiken. U kunt de software later handmatig bijwerken. etwerk > Netwerkinstellingen > Software-update N ●● De diensten via de APPS-lijst worden geleverd door hun respectievelijke service providers en een dienst kan tijdelijk of permanent worden gestopt zonder kennisgeving. Daarom biedt Panasonic geen garantie voor de inhoud of de continuïteit van de diensten. Bepaalde inhoud is mogelijk niet beschikbaar in sommige landen en kan in een andere taal worden geleverd. Afhankelijk van de verbindingsomgeving, kan de internetverbinding langzaam zijn of mislukken. Tijdens werking wordt het audiosignaal uitgevoerd via de aansluitingen DIGITAL AUDIO en HDMI2 (ARC-functie). Als u HDMI2 met ARC wilt gebruiken, sluit u een versterker aan met ARC-functie en stelt u het gebruik van theatre-luidsprekers in. uncties > VIERA Link “HDAVI Control™” F ●● ●● ●● ●● - 103 - DLNA Informatie Deze tv is een DLNA Certified™-product. DLNA® (Digital Living Network Alliance) is een standaard waarmee digitale DLNA Certified apparatuur gemakkelijker en handiger kan worden gebruikt op een thuisnetwerk. Bezoek www. dlna. org voor meer informatie. ●● Als u deze functie wilt gebruiken, moet u de tv op uw thuisnetwerk aansluiten. etwerk > Netwerkverbindingen N etwerk > Netwerkinstellingen N ■■Gedeelde inhoud van de mediaserver afspelen Via uw thuisnetwerk kunt u foto’s, video’s en muziek van een DLNA Certifiedmediaserver (bijvoorbeeld een pc met Windows 7 / Windows 8, DIGArecorder enz. ) op deze tv afspelen. (Voorbeeld) ●● Inhoud via deze tv bedienen en afspelen. etwerk > DLNA > Gebruik van DLNA N ●● Voor ondersteunde bestandsindelingen etwerk > Technische informatie N ●● De pc als mediaserver gebruiken Zorg ervoor dat op de pc Windows 7 / Windows 8 of de serversoftware is geïnstalleerd. De volgende serversoftware is getest op compatibiliteit met deze tv: Windows 7 / Windows 8 en Twonky 7 (geïnstalleerd op een pc met Windows XP of Mac) (vanaf december 2013). Andere serversoftware is niet getest met deze tv en de compatibiliteit en prestaties ervan kunnen niet worden gegarandeerd. ●● Windows 7 / Windows 8 Windows 7 / Windows 8 moet ingesteld zijn met thuisgroepinstellingen. Raadpleeg de Help-informatie bij Windows 7 / Windows 8 voor meer informatie hierover. - 104 - ●● Twonky “Twonky” is een product van PacketVideo Corporation. Bezoek de website van TwonkyMedia voor de handleidingen voor het installeren en instellen van “Twonky”. Voor het verkrijgen van de serversoftware kunnen extra kosten worden aangerekend. = Opmerking = ●● Raadpleeg de betreffende softwarebedrijven voor meer informatie over de serversoftware. Wanneer er serversoftware voor de mediaserver is geïnstalleerd op de pc, bestaat er een risico dat derden toegang kunnen krijgen tot de gegevens op de pc. Geef de instellingen en verbindingen op volgens de netwerkomstandigheden op kantoor, in het hotel en zelfs thuis wanneer u geen router gebruikt. ●● ●● Een met DLNA compatibele DIGA-recorder als mediaserver gebruiken Als u een DLNA compatibele DIGA-recorder op uw thuisnetwerk aansluit, kunt u de inhoud ervan afspelen en gebruiken als mediaserver. ●● Raadpleeg de handleiding van uw DIGA-recorder voor informatie over de compatibiliteit ervan met DLNA. ■■Gedeelde inhoud op deze tv afspelen via een DMCnetwerkapparaat (Digital Media Controller) U kunt inhoud die in de mediaserver is opgeslagen, afspelen en bedienen via een DMC-netwerkapparaat (smartphone, pc met Windows 7 of Windows 8 enz. ) dat op uw thuisnetwerk is aangesloten. ●● Om deze functie met uw smartphone of Windows 7 of Windows 8 te gebruiken, stelt u TV Remote App Settings van deze tv in. etwerk > Netwerkinstellingen > TV Remote App Settings N U moet ook de toepassing voor bediening van VIERA op de smartphone installeren. [. . . ] Controleer altijd of er geen elektrische kabels of buizen door de muur lopen voordat u de steun ophangt. Als de tv een langere periode niet wordt gebruikt, demonteer die dan van de vaste muurbevestiging om vallen en verwonding te voorkomen. ●● ●● ●● ●● - 193 - Licentie Licentie Andere ondernemingen en productnamen zijn de handelsmerken of wettig gedeponeerde handelsmerken van de betreffende ondernemingen. DLNA®, het DLNA-logo en DLNA CERTIFIED™ zijn handelsmerken, servicemerken of certificeringsmerken van Digital Living Network Alliance. Windows is het wettig gedeponeerde handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC TX-32AS600E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC TX-32AS600E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag