Gebruiksaanwijzing PANASONIC TX-32AS500E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC TX-32AS500E. Wij hopen dat dit PANASONIC TX-32AS500E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC TX-32AS500E te teleladen.


PANASONIC TX-32AS500E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1591 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC TX-32AS500E (1577 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC TX-32AS500E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] TX-24AS500E TX-32AS500E TX-39AS500E TX-42AS500E TX-50AS500E e HELP Nederlands Mijn Beginscherm Mijn Beginscherm • Informatie10 • Gebruik11 • Instellingen12 • OSD-kleur13 APPS-lijst • Informatie14 • Gebruik14 • Instellingen15 Kijken Algemene functies • Basisaansluitingen16 • Een kanaal selecteren 19 • informatiebalk21 • Menu Opties23 • Ondertitels25 • Laatst bekeken • Functies voor energiebesparing • De tijd aanpassen 25 26 28 • Timer TV uitschakelen26 • Taal28 Externe apparatuur • Externe aansluiting • Externe apparatuur weergeven • Bediening met de afstandsbediening van de tv 30 33 34 • HDMI-functies36 • Aansluitingsinformatie38 • Geldige ingangssignalen 39 Voor het beste beeld • Beeld Instelling40 • Omgevings sensor41 -2- • Beeldverhouding41 • Controlesignaal voor de beeldverhouding • Instellingen voor ruisvermindering 43 46 • Basisinstellingen45 • Geavanceerde instellingen47 • Optie-instellingen49 • Beeld instellingen51 • Kopieerafstelling52 Voor beste audio • Geluidsmodus53 • Basisinstellingen54 • Volume-instellingen55 • Stembegeleiding56 • Audiodescriptie57 • Geavanceerde instellingen 58 Programma gids • TV-gids gebruiken 61 Teletext • Teletekst lezen 65 • Teletekst-stand67 • Teletekst instelling68 Kanalen afstemmen en bewerken • Menu Instellingen 69 • Favorieten bewerken70 • Zenderlijst72 • Auto set-up73 • Handm. afstemming74 • Zenderlijst updaten76 • Nieuw zenderbericht76 • Signaalconditie76 • Andere instellingen 77 -3- Mediaspeler Mediaspeler gebruiken • Informatie78 • Een apparaat of stand selecteren 79 • Netwerkapparaat81 Fotomodus • Een bestand selecteren • Foto bekijken • Foto’s sorteren • Diavoorstelling gebruiken 82 83 83 84 Videomodus • Een bestand selecteren • Video kijken 88 89 • Video-instellingen91 • Audio-uitganginstellingen92 Muziekmodus • Een bestand selecteren • Muziek afspelen 93 94 • Muziek afstellingen95 Technische informatie • Waarschuwing omgang met apparaat 96 • USB-apparaten96 • Fotoformaat97 • Videoformaat97 • Muziekformaat100 Netwerk Internetinhoud • Informatie101 • Internetinhoud selecteren 101 • Opmerking102 DLNA • Informatie103 -4- • Gebruik van DLNA 106 Netwerkverbindingen • Internetverbinding107 • DLNA-verbinding108 • Opmerking110 Netwerkinstellingen • Netwerkverbinding111 • Handmatig - Draadloos113 • Handmatig - Bedraad116 • Handmatig - Draadloos toegangspunt117 • Netwerkstatus118 • My Home Cloud-instellingen119 • VIERA-naam120 • TV Remote App Settings120 • Netwerkverbindingsinst. 121 • Bestandsdeling Settings122 • Software-update122 • Nieuw softwarebericht122 Foto’s • Een bestand selecteren • Foto bekijken • Diavoorstelling gebruiken 123 124 124 Video’s • Een bestand selecteren • Video kijken 126 127 • Video-instellingen128 • Audio-uitganginstellingen130 Muziek • Een bestand selecteren • Muziek afspelen 131 132 • Muziek afstellingen132 DIGA-recorder • Bediening van de DIGA-recorder -5133 Technische informatie • Fotoformaat134 • Videoformaat135 • Muziekformaat138 Functies VIERA Link “HDAVI Control™” • Samenvatting van VIERA Link • Eenvoudig afspelen 139 143 • Voorbereidingen143 • Aan via Link144 • Uit via Link144 • Standby energiebesparing144 • Standby Intelligent Auto144 • VIERA Link Control145 • Luidspreker kiezen146 • Opmerking147 Kinderslot • Kinderslot gebruiken 148 • Pincode149 • Leeftijds blokkade149 Data Service Applicatie • Toepassing Gegevensservice gebruiken 150 • Cookie150 • Opmerking151 Gemeensch. interface • Let op • Algemene interface gebruiken 152 153 Fabrieksinstellingen • Fabrieksinstellingen154 De tv-software bijwerken • Informatie155 • Automatisch bijwerken -6155 • Handmatig bijwerken 156 Tekens instellen • Cijfertoetsen gebruiken 157 Toetsenbord • Toetsenbord158 Instellingen Menu Instellingen • Gebruik159 Beeld • Beeld Instelling161 • Basisinstellingen161 • Omgevings sensor161 • Instellingen voor ruisvermindering 162 • Geavanceerde instellingen162 • Optie-instellingen162 • Beeld instellingen164 • Kopieerafstelling164 • Fabrieksinstellingen164 Geluid • Geluidsfunctie165 • Basisinstellingen165 • Volume-instellingen166 • Stembegeleiding167 • Audiodescriptie168 • Geavanceerde instellingen 169 • Fabrieksinstellingen169 Netwerk • Netwerkverbinding170 • Netwerkstatus170 • My Home Cloud-instellingen170 • VIERA-naam170 • TV Remote App Settings170 -7- • Netwerkverbindingsinst. 170 • Bestandsdeling Settings170 • Andere instellingen 171 Timer • Timer TV uitschakelen171 • Tijdzone171 • Automatisch in Stand-by171 • Automatisch uitschakelen171 Instellingen • Econavigatie172 • Instelling USB-apparaat172 • Kinderslot172 • Afstemmenu172 • Taal174 • Tv instellingen175 • Gemeensch. interface177 • VIERA Link Instellingen177 • Data Service Applicatie178 • Systeemmenu178 • Overige instellingen179 Ondersteuning Veelgestelde vragen • Afbeelding180 • Digitale tv • Analoge tv 182 183 • Geluid184 • HDMI185 • Netwerk185 • Overige187 Onderhoud • Zorg en reinigen 188 -8- Informatie • Gebruik van het Help-menu 189 Optionele accessoires • Communicatiecamera190 • muurbevestigingssteun190 Licentie • Licentie191 OK Menu Letters in een kader zijn knoppen op de afstandsbediening. [. . . ] (Voorbeeld) ●● Voor gebruik van deze functie moet u beschikken over een breedbandnetwerk. Zorg dat de netwerkverbindingen en -instellingen zijn voltooid. etwerk > Netwerkverbindingen N etwerk > Netwerkinstellingen N Internetinhoud selecteren 1. Geef APPS-lijst weer met APPS. ●● Voor details over APPS-lijst ijn Beginscherm > APPS-lijst M ●● Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden kan het even duren tot alle gegevens zijn gelezen. / / / en druk op OK om te 2. Selecteer het gewenste item met openen. (Voorbeeld) ●● Terugkeren naar APPS-lijst APPS - 101 - ●● APPS-lijst verlaten EXIT U kunt een toetsenbord en een gamepad aansluiten voor tekstinvoer en het spelen van games in de toepassingen. U kunt het toetsenbord of de gamepad ook gebruiken om de tv te bedienen of APPS-lijst. uncties > Toetsenbord F ●● ●● Voor videocommunicatie (bijvoorbeeld Skype™) is een exclusieve communicatiecamera TY-CC20W vereist. Lees de handleiding van de communicatiecamera voor meer informatie. ndersteuning > Optionele accessoires > Communicatiecamera O Opmerking ●● Als u geen toegang hebt tot internetinhoud, controleert u de netwerkverbindingen en de instellingen. etwerk > Netwerkverbindingen N etwerk > Netwerkinstellingen N ●● ●● ●● APPS-lijst kan zonder kennisgeving gewijzigd worden. Werk de software bij wanneer een software-updatebericht wordt weergegeven op het tv-scherm. Als u de software niet bijwerkt, kunt u APPS-lijst mogelijk niet gebruiken. U kunt de software later handmatig bijwerken. etwerk > Netwerkinstellingen > Software-update N ●● De diensten via de APPS-lijst worden geleverd door hun respectievelijke service providers en een dienst kan tijdelijk of permanent worden gestopt zonder kennisgeving. Daarom biedt Panasonic geen garantie voor de inhoud of de continuïteit van de diensten. Bepaalde inhoud is mogelijk niet beschikbaar in sommige landen en kan in een andere taal worden geleverd. Afhankelijk van de verbindingsomgeving, kan de internetverbinding langzaam zijn of mislukken. Tijdens werking wordt het audiosignaal uitgevoerd via de aansluitingen DIGITAL AUDIO en HDMI2 (ARC-functie). Als u HDMI2 met ARC wilt gebruiken, sluit u een versterker aan met ARC-functie en stelt u het gebruik van theatre-luidsprekers in. uncties > VIERA Link “HDAVI Control™” F ●● ●● ●● ●● - 102 - DLNA Informatie Deze tv is een DLNA Certified™-product. DLNA® (Digital Living Network Alliance) is een standaard waarmee digitale DLNA Certified apparatuur gemakkelijker en handiger kan worden gebruikt op een thuisnetwerk. Bezoek www. dlna. org voor meer informatie. ●● Als u deze functie wilt gebruiken, moet u de tv op uw thuisnetwerk aansluiten. etwerk > Netwerkverbindingen N etwerk > Netwerkinstellingen N ■■Gedeelde inhoud van de mediaserver afspelen Via uw thuisnetwerk kunt u foto’s, video’s en muziek van een DLNA Certifiedmediaserver (bijvoorbeeld een pc met Windows 7 / Windows 8, DIGArecorder enz. ) op deze tv afspelen. (Voorbeeld) ●● Inhoud via deze tv bedienen en afspelen. etwerk > DLNA > Gebruik van DLNA N ●● Voor ondersteunde bestandsindelingen etwerk > Technische informatie N ●● De pc als mediaserver gebruiken Zorg ervoor dat op de pc Windows 7 / Windows 8 of de serversoftware is geïnstalleerd. De volgende serversoftware is getest op compatibiliteit met deze tv: Windows 7 / Windows 8 en Twonky 7 (geïnstalleerd op een pc met Windows XP of Mac) (vanaf december 2013). Andere serversoftware is niet getest met deze tv en de compatibiliteit en prestaties ervan kunnen niet worden gegarandeerd. ●● Windows 7 / Windows 8 Windows 7 / Windows 8 moet ingesteld zijn met thuisgroepinstellingen. Raadpleeg de Help-informatie bij Windows 7 / Windows 8 voor meer informatie hierover. - 103 - ●● Twonky “Twonky” is een product van PacketVideo Corporation. Bezoek de website van TwonkyMedia voor de handleidingen voor het installeren en instellen van “Twonky”. [. . . ] Als de tv een langere periode niet wordt gebruikt, demonteer die dan van de vaste muurbevestiging om vallen en verwonding te voorkomen. ●● ●● ●● ●● - 190 - Licentie Licentie Andere ondernemingen en productnamen zijn de handelsmerken of wettig gedeponeerde handelsmerken van de betreffende ondernemingen. DLNA®, het DLNA-logo en DLNA CERTIFIED™ zijn handelsmerken, servicemerken of certificeringsmerken van Digital Living Network Alliance. Windows is het wettig gedeponeerde handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC TX-32AS500E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC TX-32AS500E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag