Gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-47LFT30W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-47LFT30W. Wij hopen dat dit PANASONIC TH-47LFT30W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-47LFT30W te teleladen.


PANASONIC TH-47LFT30W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6514 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC TH-47LFT30W (6441 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC TH-47LFT30W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Model No. TH-47LFT30W TH-47LFX30W Gebruiksaanwijzing SCHERM-uitvoering FULL HD LCD-scherm Nederlands Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het toestel in gebruik neemt. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor eventuele naslag. Voorzorgsmaatregelen voor de installatie · Installeer het apparaat niet zelf. Laat de installatie uitvoeren door een erkende installateur of uw dealer. · Dit product voldoet aan beschermingsklasse IP53*1 betreffende stof en water. [. . . ] ×1 ×2 ×3 ×4 4 Keer terug naar het normale beeld (de digitale zoomfunctie verlaten). Druk hierop om de digitale zoomfunctie te verlaten. Opmerkingen: · Wanneer de stroom wordt uitgeschakeld (inclusief uitschakelen van de stroom door de "Off Timer" functie), zal de digitale zoomfunctie worden geannuleerd. · De digitale zoomfunctie kan niet worden gekozen in de volgende bedieningstoestand: Wanneer MULTI DISPLAY Setup is ingesteld op On (zie pagina 35). · Wanneer de digitale zoomfunctie in werking is, kan "Pos. /Size aanpassen" niet worden gebruikt. 21 Beeldschermmenu's bij gebruik Afstandsbediening Apparaat 1 Geef het menuscherm weer. Druk hierop om te selecteren. (Voorbeeld: menu Picture) Bij herhaald indrukken van de MENU toets wordt er tussen de menuschermen omgeschakeld. /Size 2 Selecteer de menuoptie. Picture Normalise Normal Selecteren. Selecteren. Picture Mode Backlight Contrast Brightness Sharpness White balance Advanced settings Normal 100 70 50 50 Normal Drukken. (Voorbeeld: menu Picture) 3 Stel in. 4 Verlaat het menu. Drukken. Pas aan. Pas aan. Drukken. om terug te Druk op keren naar het voorgaande scherm. Druk enkele malen op deze toets. Overzicht Opmerking: Een menu dat u niet kunt aanpassen, wordt grijs weergegeven. Welk menu kan worden aangepast, is afhankelijk van de signaal-, ingangs- en menu-instellingen. Picture menu Picture Normalise Normal Setup menu Setup Normal 100 70 50 50 Normal Signal Screensaver Input label Wobbling Power management No signal power off No activity power off Pos. /Size menu 1/2 Pos. /Size Normalise Auto Setup Normal Sound menu Sound Normalise Normal Picture Mode Backlight Contrast Brightness Sharpness White balance Advanced settings Off On Enable Enable On Off English(UK) H-Pos H-Size V-Pos V-Size Clock Phase Dot Clock 1:1 Pixel Mode 0 0 0 0 0 0 Off Sound Mode Bass Treble Balance Surround Normal 0 0 0 Off Pagina 27 Pagina 25, 26 Standby save ECO OSD Language Pagina 23, 24 Setup MULTI DISPLAY Setup Set up TIMER PRESENT TIME Setup Menu Display Duration Menu Transparency 20 2/2 15 S Pagina 28-38 22 Pos. Gebruik deze toetsen om de functie te kiezen. Pos. /Size Normalise Auto Setup Normal Druk op deze knop om het menu aan te passen. H-Pos H-Size V-Pos V-Size Clock Phase Dot Clock 1:1 Pixel Mode 0 0 0 0 0 0 Off 4 Druk op deze toets om de instelfunctie te verlaten. Opmerkingen: De onderdelen die niet ingesteld kunnen worden, zijn grijs. De instelbare onderdelen verschillen afhankelijk van het ingangssignaal en de weergavestand. Opmerking: Als een "Cue" of "Review" signaal van een videorecorder of DVD-speler wordt ontvangen, zal de beeldpositie naar boven of beneden verschoven worden. /Size instelling heeft geen invloed op deze verschuiving van de beeldpositie. Auto Setup H-Pos/V-Pos, H-Size/V-Size, Dot Clock en Clock Phase worden automatisch aangepast wanneer het RGB- of PC-signaal wordt ontvangen. Deze instelling werkt alleen bij een PC-signaal of RGB-signaal en wanneer de verhouding op "16:9" is ingesteld. Met de afstandsbediening Wanneer op de afstandsbediening op uitgevoerd. wordt gedrukt, wordt "Auto Setup" Wanneer Auto Setup niet werkt, wordt "Invalid" weergegeven. Opmerkingen: · Auto Setup zal mogelijk niet werken wanneer een bijgesneden of donker beeld wordt ingevoerd. In een dergelijk geval schakelt u naar een helder beeld waarbij de randen en andere objecten duidelijk worden weergegeven en probeert u de automatische instelling opnieuw uit te voeren. · Afhankelijk van het signaal is het mogelijk dat de uitlijning verkeerd is na Auto Setup. · Als Auto Setup niet goed kan worden ingesteld voor het verticale frequentie 60 Hz XGA-signaal (1024×768@60Hz en 1366×768@60Hz), kan het vooraf selecteren van het individuele signaal in "XGA Mode" (zie pagina 37) zorgen voor een juiste uitvoering van Auto Setup. · Auto Setup werkt niet goed wanneer een signaal, zoals aanvullende informatie, wordt toegevoegd buiten een geldige beeldperiode of als de intervallen tussen de synchronisatie- en beeldsignalen kort zijn. [. . . ] Het LCD-paneel is geconstrueerd met behulp van uiterst precieze technologie voor een fijn gedetailleerd beeld. Zo nu en dan verschijnen er een paar niet-actieve pixels op het scherm als vaste stippen in rood, blauw, groen of zwart. Als u een stilstaand beeld langdurig op het scherm laat staan, kan dat beeld op het scherm achterblijven. Dit wordt niet beschouwd als een defect. Voorbeeld Nabeelden verschijnen Er komt een gonzend geluid uit de displayeenheid. Het scherm is uitgerust met ventilators. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC TH-47LFT30W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC TH-47LFT30W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag