Gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PY70F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PY70F. Wij hopen dat dit PANASONIC TH-42PY70F handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PY70F te teleladen.


PANASONIC TH-42PY70F : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (13372 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC TH-42PY70F (13299 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC TH-42PY70F

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur (particulieren) Dit symbool betekent in Europa dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. In Nederland kunt u uw producten bij uw winkelier inleveren bij de aanschaf van een vergelijkbaar nieuw product. Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval. [. . . ] afstemming Afstem menu Werken met menufuncties (zoals beeld- en geluidskwaliteit) · Timer OSD-taal Taal Taal van teletekst Instellingen · · · Teletext Fabrieksinstellingen Energiebesp. functie Zijpaneel Teletekst-modus (TOP (FLOF) / List) (p. 18) Zet alle standaardinstellingen terug, bijvoorbeeld voor een verhuizing (p. 27) Vermindert de helderheid van het beeld ten behoeve van energiebesparing (Uit / Aan) Vergroot de helderheid van het zijpaneel (Uit / Laag / Midden / Hoog) De aanbevolen instelling is Hoog om een permanent nableeld van het beeld te voorkomen · · · · · · Geavanceerd Beeldscan · · · · · · · Bepaalt hoe het beeld wordt weergegeven (Uit / Aan) Aan: Vergroot het beeld om de rand te verbergen. Alleen voor 1080i of 1080p-signaal Past volume van één kanaal of van ingangsmodus aan Selecteert stereo / mono (Mono / Stereo) Normaal: Stereo Als stereosignaal niet kan worden ontvangen: Mono M1 / M2: Beschikbaar tijdens overdracht van monosignaal Selecteren om af te stemmen op ingangssignaal (Auto / Digital / Analoog) (p. 33) Auto : Automatische detectie van digitale of analoge geluidsbron Digital : HDMI-kabelaansluiting Analoog : Aansluiting via HDMI-DVI-adapterkabel Alleen HDMI-ingangsmodus De aansluitingen HDMI2 zijn alleen voor digitale signalen Geen instelling voor HDMI2 beschikbaar Druk op de OK-toets om terug te keren naar de standaardgeluidsmodus Labels voor ingangen Geeft elke ingang een label of slaat deze over (p. 28) Timeout balkweergave VIERA Link Beeld-formaat Softwarelicentie Stelt in hoe lang de informatiebalk (p. 34) Wijzigt de beeldverwerking van het scherm (afhankelijk van ingangssignaal) (50Hz / 100Hz) Normaal ingesteld op "100Hz" Geeft informatie over de softwarelicentie Geeft de TV-systeeminformatie weer HDMI1 ingang Fabrieksinstellingen 22 · · Systeeminformatie Bij gebruik van een PC of SD-kaart verschijnt een ander menu. 31) U kunt alleen beschikbare opdrachten selecteren. 23 Kanalen aanpassen en instellen U kunt de huidige kanaalinstellingen aanpassen aan uw wensen en aan de ontvangst. INPUT 1 2 3 4 Geef het menu weer De instellingen voor programmaposities bewerken Selecteer het kanaal dat u wilt bewerken Programma bewerken Prog. Kan. 1 2 3 4 CH33 CH21 CH21 CH60 CH21 456 · Het kanaalnummer wijzigen "Handm. afstemming" Naam Geluidsysteem Kleursysteem 123 XYZ FTP SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 Auto Auto Auto Auto Auto OPTION SD CARD EXIT 5 selecteren Kanaal Naam 3 FTP CH05 SC1 PAL Corontation Street Selecteer "Instellingen" Hoofdmenu VIERA Link Beeld Geluid Instellingen Cursor openen Maak de gewenste aanpassingen Wissen Rode Druk na bevestiging op Druk na bevestiging op Selecteer een nieuwe positie Gele Gele Groene Rode RETURN selecteren Toevoegen Kanalen aanpassen Groene Selecteer "Afstem menu" Instellingen 1/2 Verplaatsen · Kanalen aanpassen en instellen openen Q-Link Instelling Kinderslot Afstem menu Timer Taal Teletext Fabrieksinstellingen Energiebesp. functie Zijpaneel Openen Uit TOP Uit Uit selecteren Selecteer een functie Afstem menu openen Openen Openen Access Openen Wissen Toevoegen Verplaatsen Hernoemen Geluidssysteem wijzigen Kleursysteem wijzigen Programma bewerken De naam van de zender wijzigen (verschijnt bij kanaalselectie) Programma bewerken Prog. Kan. 1 2 3 4 5 CH33 CH21 CH21 CH60 CH21 456 Naam Geluidsysteem Kleursysteem 123 XYZ FTP SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 Auto Auto Auto Auto Auto Selecteer het veld "Naam" Rode Ga naar de modus voor gebruikersinvoer Selecteer het teken Kies de gewenste instelling (maximaal vijf tekens) RETURN Terugkeren naar TV EXIT ATP/ACI afstemming Programma bewerken Handm. afstemming Opslaan Selecteer het veld "Geluidsysteem" Selecteer het geluidssysteem selecteren Het geluidssysteem wijzigen op basis van signalen Programma bewerken Prog. Kan. 1 CH33 CH21 CH21 CH60 CH21 456 5 ATP/ACI afstemming Naam Geluidsysteem Kleursysteem 123 XYZ FTP SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 Auto Auto Auto Auto Auto Kies de gewenste instelling 2 3 4 5 SC1 : SC2 : SC3 : F: PAL B, G, H / SECAM B, G PAL I PAL D, K / SECAM D, K SECAM L / L' Automatisch de kanalen in uw regio instellen Als er een PIN-code voor het kinderslot (p. 26) is ingesteld, moet dit worden ingevoerd. Het kleursysteem wijzigen op basis van signalen · Geavanceerd Standaardwaarde "Auto" Naam Geluidsysteem Kleursysteem 123 XYZ FTP SC1 SC1 SC1 SC1 456 SC1 Auto Auto Auto Auto Auto CH33 CH21 CH21 CH60 CH21 Programma bewerken Prog. Kan. 1 2 3 Start ATP/ACI-afstemming Alle gegevens worden gewist Start zenderinst. Verlaten Terug naar De instellingen worden automatisch vastgelegd ATP/ACI afstemming Auto Setup - DVB and Analogue DVB Scan Analogue ScannenScan Channel Service Name Kanaal Servicenaam 62 CBBC Channel CH 29 62 BBC Radio Wales CH 33 62 BBC Radio Cymru 62 E4 62 Cartoon Nmk CH 29 CH 33 BBC1 This will take about 3 mins. 21 21 2 Selecteer het veld "Kleursysteem" Selecteer het kleursysteem 78 1 Type DVB DVB DVB DVB DVB Analogue Analogue Quality 10 10 10 10 10 - 68 68 41 4 5 Kanalen automatisch instellen ATP/ACI afstemming · · · · Alle vorige instellingen worden gewist. De instellingen worden gedownload naar een aangesloten Q-Link-apparaat. afstemming" Fijnafstemming Kanalen handmatig instellen Handm. afstemming 2 78 1 Voor kleine aanpassingen aan de afstemming op een specifiek kanaal (bijvoorbeeld bij slechte weersomstandigheden) Voor het handmatig instellen van een kanaal na ATP/ACI-afstemming. Als een videorecorder alleen met de RF-kabel is aangesloten, selecteert u programmapositie "0". [CH33] 41 ATP/ACI-afstemming met de toetsen aan de zijkant van de TV Druk herhaaldelijk op de knop totdat u "ATP/ACI afstemming" ziet Open "ATP/ACI afstemming" Start "ATP/ACI afstemming" Programmapositie selecteren Selecteer het kanaal Zoeken en opslaan zoeken opslaan Terugkeren naar TV 24 25 Toegang tot kanalen regelen U kunt de toegang tot specifieke kanalen blokkeren en zo bepalen wie deze kanalen mag bekijken. (Als een dergelijk kanaal wordt geselecteerd, verschijnt er een bericht. [. . . ] Signaalnaam GND (Massa) GND (Massa) GND (Massa) NC (niet aangesloten) GND (Massa) Pin nr. Signaalnaam NC (niet aangesloten) NC (niet aangesloten) HD VD NC (niet aangesloten) Controleer de positie, richting en aansluiting van de antenne. Pin nr. Signaalnaam R G B NC (niet aangesloten) GND (Massa) 10 9 8 7 6 15 14 13 12 11 Geen beeld en geluid Inkomend signaal dat kan worden weergegeven COMPONENT (Y, PB, PR), HDMI -teken: Toegestaan ingangssignaal Signaalnaam 525 (480) / 60i 525 (480) / 60p 625 (576) / 50i 625 (576) / 50p 750 (720) / 60p 750 (720) / 50p 1. 125 (1. 080) / 60i 1. 125 (1. 080) / 50i 1. 125 (1. 080) / 60p 1. 125 (1. 080) / 50p COMPONENT HDMI Verticale frequentie (Hz) 70, 07 59, 94 75, 00 60, 32 75, 00 85, 06 59, 89 60, 00 70, 07 75, 03 85, 00 60, 02 60, 04 66, 67 74, 55 75, 06 · · · · · · Staat de TV in de "AV-modus"?Controleer alle vereiste SCART-kabels en aansluitingen. Auto aspect Met Auto aspect wordt automatisch de optimale beeldverhouding voor schermvullende weergave bepaald. 38 voor handmatige instelling van de beeldverhouding. Kan niet direct opnemen vanaf TV / opnemen via Q-Link · · · Controleer de SCART-kabel en de aansluiting. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC TH-42PY70F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC TH-42PY70F zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag