Gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PY700F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PY700F. Wij hopen dat dit PANASONIC TH-42PY700F handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PY700F te teleladen.


PANASONIC TH-42PY700F : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (14490 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC TH-42PY700F (14504 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC TH-42PY700F

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur (particulieren) Dit symbool betekent in Europa dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. In Nederland kunt u uw producten bij uw winkelier inleveren bij de aanschaf van een vergelijkbaar nieuw product. Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval. [. . . ] 10) · 24 Opmerking Als u "Fabrieksinstellingen" (p. 25) kiest, worden de PIN-code en alle instellingen gewist. 25 Labels voor ingangen Voor eenvoudige identificatie en selectie van de ingangsmodus kunt u elke ingang voorzien van een label of aansluitingen waarop geen apparatuur is aangesloten, overslaan. 14 voor informatie over het selecteren van de ingangsmodus) Het PC-scherm weergeven op TV Het scherm van een aangesloten PC kan worden weergegeven op de TV. 34) INPUT 1 INPUT OPTION SD CARD EXIT Geef het menu weer 1 2 Selecteer de externe bron OPTION SD CARD EXIT Selecteer "PC" Ingangssignaal kiezen openen RETURN 2 3 Selecteer "Instellingen" Hoofdmenu VIERA Link Beeld Geluid Instellingen RETURN openen selecteren Terugkeren naar TV AV1 AV2/AV2S AV3/AV3S AV4/AV4S COMPONENT PC HDMI1 HDMI2 HDMI3 TV selecteren · · · Het PC-scherm weergeven op TV Labels voor ingangen Bijbehorende signalen (p. 39) Als "H-Freq. " of "V-Freq. " rood wordt weergegeven, worden de signalen misschien niet ondersteund. · Selecteer "Labels voor ingangen" Instellingen 2/2 openen PC menu-instellingen (desgewenst te wijzigen) Labels voor ingangen Timeout balkweergave VIERA Link LED SD kaart Beeld-formaat Softwarelicentie Systeeminformatie Openen 3 seconden Aan Aan 100Hz selecteren · Menu Beeld Instellingen opgeven "Werken met menufuncties" tot (p. 18) Optie W/B High R W/B High B Aanpassingen / Configuraties (opties) Witbalans van felrood gebied Witbalans van felblauw gebied Witbalans van donkerrood gebied Witbalans van donkerblauw gebied (2. 0 / 2. 2 / 2. 5 / S Curve) Schakelt naar breedbeeld VGA (640 × 480 pixels), WVGA (852 × 480 pixels), XGA (1. 024 × 768 pixels), WXGA (1. 366 × 768 pixels) Het signaal bepaalt de beschikbare opties Bij ruis instellen op minimale niveau Past horizontale positie aan en herhaaldelijk aanpassen Geavanc. W/B Low R PC-instel. W/B Low B Gamma Ingang resolutie 4 TV Selecteer een ingang en stel het label in Labels voor ingangen Terugkeren naar TV EXIT AV1 AV2/AV2S AV3/AV3S AV4/AV4S COMPONENT PC HDMI1 HDMI2 HDMI3 DVD AV2/AV2S AV3/AV3S AV4/AV4S COMPONENT PC HDMI1 HDMI2 HDMI3 instellen selecteren Klok · · Geavanceerd H-Pos Instellingen De ingestelde labels verschijnen in het menu "Ingangssignaal kiezen" (p. Als "Overslaan" is geselecteerd, kunt u de modus niet selecteren. Gebruikersinput U kunt elke ingang iedere gewenste naam geven. Selecteer "Gebruikersinput" selecteren openen · PC Instelling V-Pos Past verticale positie aan Selecteer tekens Gebruikersinput 1 of 2 Opslaan selecteren T # t Naam ABCDE UVWXY abcde uvwxy FGHI Z 01 fghi z()+ J 2 j K 3 k . LMNOPQRS 456789!: lmnopqrs *_ RETURN Klok fase Voor beeld zonder flikkeringen of vervorming Aanpassen na klokaanpassing instellen Sync. (maximaal tien tekens) Kiest een ander synchroon signaal als het beeld is vervormd (H & V / On G) H & V : op basis van de horizontale en verticale signalen van de PC On G : op basis van het groene signaal van de PC (indien beschikbaar) · · · Bij ruis instellen op minimale niveau 26 · Overige opties p. 21 27 Bekijken vanaf een SD-kaart Fotostand: Stilstaande beelden die zijn opgenomen met de digitale camera, kunnen worden weergegeven. Filmweergave: Bewegende beelden die zijn opgenomen met de digitale videocamera, kunnen worden afgespeeld. (Foto's en films) · Openen Voor informatie over SD-kaarten (p. 38) Blauwe LED Kaart plaatsen Kaart verwijderen 1 2 INPUT OPTION SD CARD ASPECT EXIT Plaats de SD-kaart in het apparaata Selecteer "Fotostand" of "Filmweergave" SD-kaart Fotostand Filmweergave SDkaart openen selecteren · Filmweergave Filmweergavefunctie Nr. 1 Datum / tijd 01/12/2006 01/12/2006 01/12/2006 01/12/2006 09/02/2007 09/02/2007 09/02/2007 09/02/2007 09/02/2007 22:12 22:20 22:25 22:28 11:10 11:12 11:13 11:14 11:16 Open het klepje Labelzijde Duw totdat u een klik hoort Druk op het midden van de kaart LED brandt blauw wanneer een SD-kaart is geplaatst, mits "LED SD kaart" is ingesteld op "Aan" in het Instellingenmenu (p. 21). · Bekijken vanaf een SD-kaart (Foto's en films) 3 Selecteer het bestand dat u wilt bekijken Beeld voor beeld (Fotostand) Geselecteerde film Speelduur 00h01m01s 00h01m11s 00h01m31s 00h01m00s 00h00m36s 00h00m44s 00h00m27s 00h00m37s 00h00m14s Fotostand Fotoweergavefunctie 1/17 Diavoorstelling starten (gebruiken in stap Selecteer de foto waarmee moet worden begonnen Geselecteerde Foutweergave foto (beelden die niet konden worden geladen, enz. ) Opname-indeling of ) Diavoorstelling starten Rode · Pauzeren RETURN Filenaam 100-0001 Datum 10/23/2006 Pixel 1600 x 1200 100-0001 100-0002 100-0003 100-0004 2 3 4 5 Instellingen van diavoorstelling (gebruiken in stap Geef het menu weer Selecteer "Kaartinstelmenu" Hoofdmenu Beeld Kaart instelmenu of 100-0005 Leest nu . . . Kies Verlaten Kies Terug naar 100-0006 100-0007 100-0008 6 7 8 9 ) Selecteer de functies en open instellen Kaart instelmenu openen selecteren Interval Herhaling 5 seconden Uit 100-0009 100-0010 100-0011 100-0012 Afspelen MENU Alleen Beeld voor beeld Kies Verlaten Terug naar Title : Trip Scene : Japan De informatie over de geselecteerde foto wordt afgebeeld (Scherm met indexaanduidingen) (Lijst) selecteren selecteren bekijken selecteren Rode Menu Optie Interval Herhaling · "Beeld" (p. 20) Aanpassingen / configuraties (opties) Selecteer het interval bij beeld-voor-beeldweergave (5 / 10 / 15 / 30 / 60 / 90 / 120 seconden) Herhaal beeld-voor-beeldweergave (Uit / Aan) 4 Bekijken · bekijken Kaart instelmenu Beeld voor beeld (p. 29) Fotostand of Eén foto per keer Bedieningsinformatie weergeven / verbergen OPTION Filmweergave · Afspelen wordt gestart Bedieningsinformatie weergeven Rode Groene Gele Blauwe of Bedieningsinformatie verbergen Audio-instellingen (Filmweergave) De huidige geluidsinstelling bevestigen of wijzigen (gebruiken in stap Geef het menu Opties weer OPTION Menu Opties ) Wijzig het geluid (als de film meerdere audiosignalen heeft) wijzigen RETURN Multi Audio Stereo Audio-uitvoerinstellingen (gebruiken in stap Alleen Draaien Verlaten Kies Terug naar Draaien Beeld voor beeld Pauze Verlaten Start zoeken Terug naar Afspelen (Huidige geluidsinstelling) · Het kan even duren voordat er ander geluid is geselecteerd. of ) Selecteer "SPDIF kiezen" en stel deze optie in Geluid Geavanceerd Geef het menu weer Selecteer "Geluid" Hoofdmenu VIERA Link Beeld openen selecteren instellen Muziek Stop Oversl TV Bedieningsinformatie Naar vorige foto 90° draaien (linksom) Naar volgende foto Terugkeren naar TV EXIT SD CARD Bedieningsinformatie Terugspoelen Pauze / Afspelen Afspelen Snel vooruit of · 90° draaien (rechtsom) Terugkeren naar indexscherm RETURN · 28 · Let op · · · · · Naar vorige film Stoppen Rode SPDIF: Een standaardbestandsindeling voor audio-overdracht Selecteert de initiële instelling voor digitale audio-uitgangssignalen vanuit de DIGITAL AUDIO OUT-aansluiting (Auto / PCM) Auto: Dolby Digital wordt uitgevoerd als Dolby Digital Bitstream. MPEG wordt uitgevoerd als PCM. · Geluid "Menu VIERA Link" en "Beeld" (p. Volume Surround Volume Correctie SPDIF kiezen Fabrieksinstellingen selecteren Uit Auto Instellen Berichten op het scherm Bericht Is de SD kaart geplaatst? ASPECT Naar volgende film Terug naar lijst (stoppen) Groene Betekenis / actie Informatiebalk weergeven Beeldverhouding wijzigen (alleen voor 4:3-filmbeelden) Ongeldige afspeel file Kan de file niet lezen Deze bediening is niet mogelijk Controleer SD-kaart Als u werkt met een SD-kaart, worden er geen signalen uitgevoerd via de AV-aansluitingen. In de filmweergave kan het geluid echter worden uitgevoerd via de AUDIO-uitgangs- en DIGITAL AUDIO OUT-aansluitingen. Bij "Datum" ziet u de datum waarop de opname met de digitale camera of digitale videocamera is gemaakt. U ziet "**/**/****" als de opname is gemaakt zonder datumsignaal. · · · · · · Plaats een SD-kaart in het apparaat. [. . . ] 23) Auto aspect Met Auto aspect wordt automatisch de optimale beeldverhouding voor schermvullende weergave bepaald. 36 voor handmatige instelling van de beeldverhouding. Kan niet direct opnemen vanaf TV / opnemen via Q-Link · · · Ronddraaiend geluid Het geluid is afkomstig van de ingebouwde ventilator (wijst niet op een storing). Controleer de SCART-kabel en de aansluiting. 21). Abnormaal geluid S-video / zwart-witbeeld Permanent verlichte puntjes op scherm Vanwege het bij deze technologie gebruikte productieproces zijn er soms een aantal pixels permanent aan of uit. Dit is normaal. Stel het geluid van het aangesloten apparaat in op "2ch L. PCM". [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC TH-42PY700F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC TH-42PY700F zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag