Gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PWD5EX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PWD5EX. Wij hopen dat dit PANASONIC TH-42PWD5EX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PWD5EX te teleladen.


PANASONIC TH-42PWD5EX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (763 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC TH-42PWD5EX (811 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC TH-42PWD5EX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ® Progressief breedbeeld-plasmascherm PLASMA DISPLAY Gebruiksaanwijzing Modelnummer + -- INPUT VOL POWE R / BY R - STAND ON G POWER TH-42PWD5 Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens u het apparaat aansluit en in gebruik neemt. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor eventuele latere naslag. Nederland TQBC0416-1 Beste Panasonic klant Welkom in de Panasonic klantenkring. Wij hopen dat u vele jaren plezier zult hebben van uw nieuwe plasmascherm. Voor een optimaal gebruik van uw toestel wordt het aanbevolen, alvorens enige afstellingen te maken, deze Instructies door te lezen en voor latere naslag te bewaren. [. . . ] OFF TIMER toets Deze toets wordt gebruikt om Het plasmascherm kan worden voorgeprogrammeerd voor het overschakelen naar direct naar de PC modus over te standby na een bepaalde tijdsperiode. De instelling verandert naar 30 minuten, 60 minuten, 30 60 90 90 minuten en 0 minuten (Uit timer geannuleerd), 0 telkens wanneer op de toets gedrukt wordt. Wanneer er drie minuten resteren, zal "Off timer 3" gaan knipperen. Bij een netspanningsonderbreking zal de instelling van de Uit timer komen te vervallen. ASPECT toets Druk op deze toets voor het oproepen van het ASPECT instelmenu. (zie pagina 18) 13 In/uitschakelen van de apparatuur en kiezen van het ingangssignaal Aansluiten van het netsnoer Zie de onderstaande afbeelding voor het aansluiten van het netsnoer op het plasmadisplay. In/uitschakelen Aansluiten van de stekker op het stopcontact Opmerking: De netstekker verschilt afhankelijk van het land van gebruik. Het is daarom mogelijk dat de links hiernaast afgebeelde stekker niet hetzelfde is als de stekker van het netsnoer van uw apparaat. R - STANDBY G POWER ON INPUT -- VOL + Druk op de POWER schakelaar van het plasmascherm om het apparaat in te schakelen. Spanningslampje: groen R - STANDBY G POWER ON TH-42PWD5 Netspanningsindicator Afstandsbedieningssensor Voorbeeld: Na het inschakelen van het plasmascherm verschijnt tijdelijk het onderstaande scherm (de getoonde instelling is een voorbeeld). Wanneer het apparaat de eerste maal wordt ingeschakeld, verschijnt automatisch het scherm voor het kiezen van de taal. (zie pagina 15) Kies de gewenste taal met de en toetsen en druk dan op de toets om de instelling vast te leggen. OSD Language English (UK) Deutsch Fran ais Italiano Espa ol ENGLISH (US) Wanneer het apparaat de tweede maal wordt ingeschakeld verschijnt tijdelijk het onderstaande scherm (de getoonde instelling is een voorbeeld). AV 4:3 Select Set INPUT Druk op de toets van de afstandsbediening om het plasmascherm uit te schakelen. Spanningslampje: rood (standby) Druk nogmaals op de toets van de afstandsbediening om het plasmascherm weer in te schakelen. Spanningslampje: groen SURROUND VOL N R Gebruik de schakelaar op het plasmascherm om het apparaat volledig uit te schakelen wanneer dit ingeschakeld is of in de ruststand (standby) staat. 14 In/uitschakelen van de apparatuur en kiezen van het ingangssignaal Kiezen van het ingangssignaal INPUT Druk op de INPUT toets om het gewenste video-ingangssignaal te kiezen, zoals bijvoorbeeld het signaal van de videorecorder die op het plasmascherm is aangesloten. R - STANDBY G POWER ON INPUT -- VOL + Selecteer de ingangssignalen die aangesloten moeten worden door installatie van de los verkrijgbare aansluitingenkaart. (zie pagina 32) Bij het herhaald indrukken van de toets verandert het ingangssignaal als volgt: Voor component-ingangssignaal AV Component PC INPUT -- VOL + Voor RGB ingangssignaal INPUT AV RGB PC SURROUND VOL N R Opmerking: De ingangstoetsen werken niet als er geen los verkrijgbare aansluitingenkaart is aangebracht. Kiezen van de taal voor de beeldschermmenu's SET UP Druk op deze toets om het "Setup" scherm te laten verschijnen. INPUT SURROUND Druk op deze toetsen om "OSD Language" te kiezen. VOL R N Druk op deze toetsen om de gewenste taal te kiezen. Setup Component/RGB-in select RGB PICTURE SOUND SET UP Beschikbare talen Signal Screensaver English (UK) OSD Language MULTI DISPLAY Setup Set up TIMER English(UK) Deutsch Français Italiano Español ENGLISH(US) . . . . . . . (Chinees) 15 Beeldschermmenu's bij gebruik van de afstandsbediening Naar "Picture" instelmenu (zie pagina 24) Picture Normal Normalise Picture Mode Contrast Brightness Colour Tint Sharpness White balance Advanced settings Druk hierop om de onderdelen te selecteren. Normal 20 0 0 0 0 Normal On INPUT Naar "Advanced settings" in het "Picture" instelmenu (zie pagina 24, 25) Advanced Settings Normal Normalise Black extension W/B High R W/B High B W/B Low R W/B Low B Gamma Setup SURROUND Component/RGB-in select RGB VOL Signal Screensaver R N 0 0 0 0 0 2. 2 English (UK) OSD Language MULTI DISPLAY Setup Set up TIMER Setup PICTURE SOUND SET UP Component/RGB-in select RGB Signal Screensaver Naar "Sound" instelscherm (zie pagina 22) Sound Normalise Sound Mode Bass Treble Balance Surround NORMALIZE Normal PICTURE POS. /SIZE ASPECT English (UK) OSD Language MULTI DISPLAY Setup Set up TIMER Normal 0 0 0 On Setup Component/RGB-in select RGB PC OFF TIMER Naar "Picture Pos. /Size" instelscherm (zie pagina 20) Bij de "AV(S Video)" en "Component" ingangssignaalfuncties Picture Pos. /Size Normalise H-Pos H-Size V-Pos V-Size Normal PLASMA DISPLAY Signal Screensaver English (UK) OSD Language MULTI DISPLAY Setup Set up TIMER Setup Bij de "RGB" en "PC" ingangssignaalfuncties Picture Pos. /Size Normal Normalise H-Pos H-Size V-Pos V-Size Clock Phase Component/RGB-in select RGB Signal Screensaver English (UK) OSD Language MULTI DISPLAY Setup Set up TIMER 16 Beeldschermmenu's bij gebruik van de afstandsbediening Druk hierop voor toegang tot de instelschermen. R Druk op de R toets om terug te keren naar het "Setup" scherm. Naar "Signal" scherm voor "AV" (zie pagina 32, 33) Signal 3D Y/C Filter (NTSC) Colour system 3:2 Pulldown Panasonic Auto (4:3 ) On Auto Off 4:3 [ AV ] Naar "Signal" scherm voor "Component" (zie pagina 33) Signal 3:2 Pulldown [ Component ] Off Naar "Signal" scherm voor "RGB" Naar "Signal" scherm voor "PC" (zie pagina 34) (zie pagina 34) Signal Sync H-Freq. 31. 5 kHz 60. 0 Hz H&V [ PC ] Opmerking: Elk "Signal" instelscherm toont de instelling van het ingangssignaal. (zie pagina 15) Naar instelscherm voor Screensaver (zie pagina 28) Screensaver Function Mode Start Time Finish Time SP Adjustment White bar scroll off 0:00 0:00 High Start Time Druk hierop om het gewenste tijdinstelscherm te selecteren. Druk vervolgens hierop zodat het scherm verschijnt. Start Ttime Hours Adjustment Minutes Adjustment Finish Time Finish Time Hours Adjustment Minutes Adjustment 0 : 00 00 00 0 : 00 00 00 Naar MULTI DISPLAY Setup scherm (zie pagina 30) MULTI DISPLAY Setup MULTI DISPLAY Setup Ratio Location On 2 A1 2 Periodic Time Periodic Time Hours Adjustment Minutes Adjustment 0:00 00 00 R Operating Time Druk op de R toets om terug te keren naar het "Screensaver" menu. Operating Time Hours Adjustment Minutes Adjustment 0 : 00 00 00 Naar Set up TIMER selectiescherm (zie pagina 26) Set up TIMER PRESENT TIME POWER ON Function POWER ON Time POWER OFF Function POWER OFF Time 0:52 Off 0:00 Off 0:00 Druk hierop om het gewenste timer-onderdeel te selecteren. Nadat het timer-onderdeel is geselecteerd, drukt u op deze toets om naar het timer-instelscherm te gaan. PRESENT TIME Setup PRESENT TIME Hours Adjustment Minutes Adjustment 99 : 99 00 00 POWER ON Setup POWER ON Time Hours Adjustment Minutes Adjustment POWER OFF Setup 0 : 00 00 00 R Druk op de R toets om terug te keren naar het "Setup" scherm. POWER OFF Time Hours Adjustment Minutes Adjustment 0 : 00 00 00 17 ASPECT regeling Met het plasmascherm kunt u het beeld op maximale grootte weergeven, inclusief het "breedbeeld-bioscoopformaat". ASPECT ASPECT toets Bij herhaald indrukken van de ASPECT toets verandert de instelling voor de breedte/hoogte-verhouding als volgt: INPUT 4:3 Zoom 16 : 9 Just SURROUND Panasonic Auto VOL N R PICTURE SOUND SET UP PICTURE POS. /SIZE ASPECT Opmerkingen: (1) In de RGB en PC ingangssignaalstand kan er alleen worden omgeschakeld tussen "4:3", "Zoom" en "16:9". (2) Bij een 525p (480p) signaalinvoer in de "Component" ingangssignaalstand, kan er alleen worden omgeschakeld tussen "Zoom" en "16:9". (3) Wanneer een 1125i (1080i) 750p (720p) signaal wordt ontvangen, wordt de "16:9" instelling automatisch gekozen en kan er niet worden omgeschakeld. Bij een 525i (480i), 625i (575i) signaalinvoer in de "Component" ingangssignaalstand, kan "4 : 3", "Zoom", "16 : 9" en "Just" niet ingesteld worden. (4) De instelling voor de breedte/hoogte-verhouding wordt voor ieder ingangssignaal afzonderlijk (AV, Component, RGB en PC) in het geheugen vastgelegd. PC OFF TIMER PLASMA DISPLAY 18 ASPECT regeling Instelling 4 4:3 Beeld Uitleg "4:3" geeft een 4:3 beeld in het standaard 4:3 formaat. 4:3 3 4 16 Zoom Bij "Zoom" wordt het middelste gedeelte van het beeld vergroot. 9 Zoom 3 4 16 16 : 9 Bij "16:9" wordt het beeld in het maximale formaat weergegeven, maar met een geringe uitrekking. 9 16 : 9 3 4 16 Just Just 3 9 Bij "Just" wordt een 4:3 beeld in het maximale formaat weergegeven, maar met een correctie van de breedte/hoogte-verhouding toegepast in het midden van het beeld, zodat de uitrekking alleen waarneembaar is bij de linker en rechter uiteinden van het scherm. [. . . ] on G: Er wordt een synchronisatiesignaal gebruikt op het video-G-signaal dat ontvangen wordt vanaf de G (BNC) connector. Sync H&V Sync on G H-Freq. (Hz) Toont de H (horizontale)/V (verticale) frequenties. Deze aanduiding geldt alleen voor de RGB signaalinvoer en de PC signaalinvoer. Weergavebereik: Horizontaal: 15, 6 - 110 kHz Verticaal: 48 - 120 Hz H-Freq. V-Freq. 31. 5 kHz 60. 0 Hz 34 Storingzoeken Bepaal alvorens reparatieservice aan te vragen de storingsverschijnselen en voer enkele eenvoudige controles uit zoals hieronder aangegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC TH-42PWD5EX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC TH-42PWD5EX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag