Gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PW5EX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PW5EX. Wij hopen dat dit PANASONIC TH-42PW5EX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PW5EX te teleladen.


PANASONIC TH-42PW5EX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (19 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC TH-42PW5EX (775 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC TH-42PW5EX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bewaar ook uw bewijs van aankoop en noteer het Modelnummer en Serienummer van uw toestel in de ruimte op de achteromslag van deze Instructies. Visit our Panasonic Web Site http://panasonic. net INHOUD Belangrijke veiligheidsinformatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Druk op deze toets om "H-Pos / H-Size / V-Pos / V-Size / Clock Phase" te kiezen. 3 Gebruik deze toetsen om de Pos. / Size. In de "AV (S Video)", "Component" en "Digital" ingangssignaalstand 4 Pos. /Size Druk op deze toets om de instelfunctie te verlaten. Normalise Normal Opmerkingen: · De gemaakte instellingen worden voor ieder ingangssignaalformaat afzonderlijk in het geheugen vastgelegd. (De instellingen voor componentsignalen worden apart vastgelegd voor 525 (480) / 60i · 60p, 625 (575) / 50i · 50p, 1125 (1080) / 60i · 50i · 24p · 25p · 30p · 24sF, 1250 (1080) / 50i, 750 (720) / 60p · 50p, en bij RGB, PC en Digital signalen apart voor elke frequentie. ) · Als een "Cue" of "Review" signaal van een videorecorder of DVD-speler wordt ontvangen, zal de beeldpositie naar boven of beneden verschoven worden. De Picture Pos. /Size instelling heeft geen invloed op deze verschuiving van de beeldpositie. · Wanneer u "Picture V-Pos/V-Size" in Panasonic Auto op 16:9 instelt, wordt deze instelling niet in het geheugen opgeslagen. Als u de modus verlaat, gaat het beeldscherm terug naar een vorige instelling. H-Size H-Pos H-Size V-Pos V-Size 0 0 0 0 In de "RGB/PC" ingangssignaalstand Pos. /Size Normalise Normal H-Pos H-Size V-Pos V-Size Clock Phase 0 0 0 0 0 Voor het afstellen van de horizontale beeldgrootte. V-Pos Voor het afstellen van de verticale beeldpositie. V-Size Voor het afstellen van de verticale beeldgrootte. Klokfase Voor het elimineren van flikkering en vervorming. (RGB/PC ingangsfunctie) Handige tip ( / Normalise Normaliseren) Als u tijdens weergave van het "Pos. / Size" scherm op de N toets van de afstandsbediening drukt of tijdens "Normalise" op de ACTION ( ) toets, zullen alle afstellingen op de standaardinstellingen worden teruggesteld. 18 MULTI PIP Druk enkele malen op deze toets. · Daar het hoofdbeeld en het subbeeld door afzonderlijke schakelingen worden verwerkt, zal er een klein verschil zijn in de helderheid van de beelden. Afhankelijk van het type signalen in het hoofdbeeld en de 2-beelden displaymodus, kan ook de beeldkwaliteit van het subbeeld iets minder goed zijn. · Door de kleine afmetingen van de subbeelden, kunnen deze subbeelden niet gedetailleerd worden weergegeven; · Het beeld op het computerscherm wordt weergegeven in een vereenvoudigd formaat, zodat het mogelijk is dat u de details niet voldoende kunt onderscheiden. · De volgende combinaties van twee analoge signalen kunnen niet tegelijkertijd worden weergegeven. Component ­ Component, Component ­ PC (RGB), PC (RGB) ­ Component, PC (RGB) ­ PC (RGB) · Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van elk bord voor de overeenkomstige signalen voor DVI, SDI en HDMI. 20 Beeldinstellingen 1 2 Druk op deze toets om het "Picture" menuscherm te laten verschijnen. Kies de functie die u wilt instellen en maak de gewenste instelling. Gebruik deze toetsen om de gewenste instelling te maken terwijl u naar het beeld achter het menu kijkt. Picture Normalise Normal 1/2 Druk op de toets " " of " " om een andere modus te kiezen. Normal Cinema Dynamic Normal Voor het kijken in een normale omgeving (avondverlichting). Dit menu stelt de normale niveaus voor de helderheid en het contrast in. Picture Mode Contrast Brightness Colour Tint Sharpness Normal 25 0 0 0 3 Picture White balance Colour Management Advanced settings Normal Off On 2/2 Dynamic Voor het kijken in een heldere omgeving. Opmerking: Als u de beeld- of kleurinstelling op het gekozen "Picture" menu wilt wijzigen, kunt u dit doen met behulp van de betreffende menu-opties in het "Picture" menu. "Advanced settings" Aan Voor fijninstelling van het beeld op professioneel niveau (zie de volgende pagina). Advanced settings Normalise Normal Druk op de toets " " of " " om een andere modus te kiezen. Normal 0 0 0 0 0 0 2. 2 Off Cool Warm Black extension Input level W/B High R W/B High B W/B Low R W/B Low B Gamma AGC Colour Management On Heldere kleuren worden automatisch aangepast. Geavanceerde instellingen Uit De beelden worden weergegeven met de instellingen geselecteerd in het "Beeld" menu. Handige tip ( / Normalise Normaliseren) Als u tijdens weergave van het "Picture" menu op de N toets van de afstandsbediening drukt of tijdens "Normalise" op de ACTION ( ) toets drukt, zullen alle instellingen worden teruggesteld op de standaardinstellingen. 21 Beeldinstellingen Menuonderdeel Contrast Brightness Colour Tint Sharpness Effect Instelling Vo o r h e t i n s t e l l e n v a n h e t contrast overeenkomstig de lichtomstandigheden in de kamer. [. . . ] Ik hoor geluiden die vanuit het toestel komen. Dit plasmascherm maakt gebruik van speciale beeldverwerkingstechnieken. Afhankelijk van het type ingangssignaal kan het gebeuren dat het beeld en geluid niet precies synchroon zijn. Het gaat hier niet om een defect. Plasmadisplaypaneel Storingsverschijnselen Het scherm wordt iets donkerder wanneer heldere beelden met weinig beweging erin worden weergegeven. Controles Het scherm wordt iets donkerder wanneer foto's, stilstaande beelden van een computer of andere beelden met weinig beweging erin voor langere tijd worden weergegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC TH-42PW5EX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC TH-42PW5EX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag