Gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PW3E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PW3E. Wij hopen dat dit PANASONIC TH-42PW3E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PW3E te teleladen.


PANASONIC TH-42PW3E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (623 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC TH-42PW3E (4401 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC TH-42PW3E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ® Breedbeeld Plasmadisplay Monitor PLASMA DISPLAY Gebruiksaanwijzing Modelnummer + -- INPUT VOL POWE R / BY R - STAND ON G POWER TH-42PW3 TH-42PWD3 POWER / R - STANDBY G POWER ON INPUT -- VOL + Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens u het apparaat aansluit en in gebruik neemt. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor eventuele latere naslag. Nederland TQBC0226 Beste Panasonic klant Welkom in de Panasonic klantenkring. Wij hopen dat u vele jaren plezier zult hebben van uw nieuwe Breedbeeld Plasmadisplay Monitor. Voor een optimaal gebruik van uw toestel wordt het aanbevolen, alvorens enige afstellingen te maken, deze Instructies door te lezen en voor latere naslag te bewaren. [. . . ] Aansluiten van de RGB (R, G, B, HD, VD) signalen Voorbeeld van ingangssignaalbron HDTV-compatibele VCR RGB osignaalinvoer naar R, G, B, HD, VD ingangen 5×RCA RGB kabels L of RGB camera VD HD AUDIO 2×RCA audiokabels Audiosignaalinvoer naar L/R ingangen AUDIO VD HD PR/CR/R PB/CB/B Y/G R COMPONENT/RGB IN Opmerking: (1) Verander de "COMPONENT/RGB IN" instelling in het "Set up" menu in "RGB". (Zie pagina 30, 32. ) (2) De afgebeelde aanvullende apparatuur en kabels worden niet bij dit toestel meegeleverd. 15 Aansluitingen Aansluiten van de PC signaalingangen Computer AUDIO PC IN POWER / R - STANDBY G POWER ON INPUT ­ VOL + Adapter (indien nodig) RGB PC kabel D-sub 15p AUDIO Sluit een kabel aan die past op de audiosignaaluitgang van de computer. 3 mm stereostekker Opmerking: (1) Computersignalen die aangesloten kunnen worden, zijn die met een horizontale scanningfrekwentie van 15, 5 tot 110kHz en een vertikale scanningfrekwentie van 48 tot 120 Hz. (Signalen met meer dan 1200 lijnen zullen niet juist worden weergegeven. ) (2) De displayresolutie is maximaal 640 × 480 stippen wanneer de aspectmodus ingesteld is op "4:3", en 852 × 480 stippen wanneer de aspectmodus ingesteld is op "16:9". Als de displayresolutie deze maxima overschrijdt, bestaat de kans dat de fijne details niet voldoende duidelijk worden weergegeven. Als de computer die wordt aangesloten niet DDC1/ 2Bcompatibel is, dient u bij het maken van de verbinding de instellingen op de computer te wijzigen. (4) Bepaalde PC modellen kunnen niet op het Breedbeeld Plasmadisplay Monitor toestel aangesloten worden. (5) Bij gebruik van de RGB kabel (D-sub15P) voor het aansluiten van een Macintosh computer op het toestel, is een adapter nodig. (6) Voor computers met een DOS/V compatibele D-sub 15P ingang is gebruik van een adapter niet nodig. (7) De computer die in de afbeelding wordt aangegeven dient uitsluitend als voorbeeld. (8) De afgebeelde aanvullende apparatuur en kabels worden niet bij dit toestel meegeleverd. (9) Stel de horizontale en vertikale scanningfrekwenties voor PC signalen niet in op niveaus die hoger of lager zijn dan het voorgeschreven frekwentiebereik. 6 GND (Massa) 11 7 GND (Massa) 12 8 GND (Massa) 13 9 NC (niet aangesloten) 14 10 GND (Massa) 15 Signaalnaam GND (Massa) SDA HD/SYNC VD SCL 11 12 13 14 15 6 1 7 2 8 3 9 10 4 5 Pinrangschikking voor PC signaalingang 16 Aansluitingen Aansluiten van de Seriële ingang De Seriële ingang wordt gebruikt wanneer de Breedbeeld Plasmadisplay Monitor via een computer bediend wordt. Computer 5 SERIAL 4 9 8 3 7 2 6 1 RS-232C kabel Pinrangschikking voor RS-232C conversiekabel D-SUB 9-pin Opmerkingen: (1) Gebruik de RS-232C kabel om de computer op de Breedbeeld Plasmadisplay Monitor aan te sluiten. (2) De computer die in de afbeelding wordt getoond is uitsluitend als voorbeeld bedoeld. (3) De afgebeelde aanvullende apparatuur en kabels worden niet bij dit toestel meegeleverd. De SERIAL ingang voldoet aan de RS-232C interface specificatie, zodat de Breedbeeld Plasmadisplay Monitor bediend kan worden via een computer die op deze ingang wordt aangesloten. De Breedbeeld Plasmadisplay Monitor kan bediend worden via een computer met behulp van de TY-SCP02RS1E (als optie verkrijgbare accessoire). Voor de computer is software vereist waarmee de bedieningsgegevens verzonden en ontvangen kunnen worden en welke voldoet aan de hieronder aangegeven voorwaarden. Gebruik voor het samenstellen van de software een computertoepassing zoals een programmeertaal. Zie de documentatie van de computertoepassing voor nadere bijzonderheden. Communicatieparameters Signaalniveau Synchronisatiemethode Baud rate Pariteit Tekenlengte Stopbit X parameter S parameter RS-232C compatibel A-synchroon 9600 bps Geen 8 bits 1 bit Geen Geen RS-232C conversiekabel D-sub 9-pins aansluiting Details 2 RXD 3 TXD 5 GND 4 Kortgesloten 6 7 Kortgesloten 8 1·9 NC Basisformaat voor bedieningsgegevens De verzending van de bedieningsgegevens van de computer begint achtereenvolgens met een STX signaal, gevolgd door de opdracht, de parameters en tenslotte een ETX signaal. Als er geen parameters zijn, hoeft het parametersignaal niet verzonden te worden. STX C1 C2 C3 : P1 P2 P3 P4 P5 ETX Einde (03h) Opdracht Opdracht PON POF AUU AUD AMT IIS Parameter Geen Geen Geen Geen Geen Geen VID YP1 RG1 Geen NORM ZOOM FULL JUST SELF Besturingsdetails Toestel AAN Toestel UIT Volume verhogen Volume verlagen Geluidsonderbreking (flip-flop) Ingangssignaalkeuze (flip-flop) AV Component/RGB (verwerkt als Y/PB/PR of RGB signaal zoals ingesteld door dit apparaat) PC Scherm-modus keuze (flip-flop) 4:3 Zoom1 16:9 Just Panasonic Auto Start (02h) Dubbele punt 3-teken opdracht (3 bytes) Parameter(s) (1-5 bytes) Opmerking: (1) Als meervoudige opdrachten worden verzonden, altijd eerst wachten op de reactie van dit apparaat op de eerste opdracht alvorens de volgende opdracht te verzenden. (2) Als er per vergissing een verkeerde opdracht wordt verzonden, zal dit apparaat een "ER401" opdracht terug naar de computer sturen. DAM 17 In/uitschakelen van de apparatuur en kiezen van het ingangssignaal In/uitschakelen Aansluiten van de stekker op het stopcontact Opmerking: De netstekker verschilt afhankelijk van het land van gebruik. [. . . ] Gebruik deze toetsen om de gewenste instelling te kiezen. Setup Component/RGB-in select RGB Signal OSD Language Change Select English (UK) Return Druk op de toets. SIGNAL (opslaan) [ AV ] On Auto 4:3 Menu-onderdeel Colour system Beschrijving Voor het instellen van het kleursysteem overeenkomstig het ingangssignaal. Als de "Auto" instelling wordt gekozen, zal het kleursysteem automatisch worden ingesteld. Auto PAL SECAM M NTSC NTSC 3D Y/C Filter (NTSC) Colour system Panasonic Auto (4:3 ) Change Select Return Panasonic Auto (4:3) Stel "4:3" in om 4:3 beelden in ongewijzigd formaat weer te geven wanneer "Panasonic Auto" gekozen is. Als u 4:3 beelden in "Just" formaat wilt bekijken, stelt u "Just" in. 31 Setup-instellingen voor de ingangssignalen (Alleen voor TH-42PWD3) Kies "Signal" in het "Setup" menu in de RGB of PC ingangssignaalstand. Signal Clamp position [ Component ] Gebruik deze toetsen om de functies te kiezen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC TH-42PW3E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC TH-42PW3E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag