Gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PV80PA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PV80PA. Wij hopen dat dit PANASONIC TH-42PV80PA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PV80PA te teleladen.


PANASONIC TH-42PV80PA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3216 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC TH-42PV80PA (2869 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC TH-42PV80PA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing Plasmatelevisie Modelnummer TH-37PV80PA TH-42PV80PA Lees deze instructies voordat u het toestel in gebruik neemt. Zie uw Europese Garantie als u contact wilt opnemen met uw plaatselijke Panasonic-dealer voor assistentie. Nederlands Tover uw huiskamer om in een bioscoop! Geniet van een fantastisch multimedia- 2 aanbod Profiteer van een ruim multimedia-aanbod Inhoudsopgave Belangrijke informatie · · · Veiligheidsmaatregelen ······························· 4 (Waarschuwing / Let op) Opmerkingen ·············································· 5 Onderhoud ·················································· 5 SD-geheugenkaart Quick Start-handleiding Quick Starthandleiding Camcorder PC · · · · · · · · · · · · · · · · · Accessoires / opties············· 6 Bedieningsonderdelen········ 8 Basisaansluitingen ············· 10 Automatisch instellen ········ 12 Geniet van uw TV! Versterker- / luidsprekersysteem DVD-recorder Satellietontvanger Kijken Basisfuncties TV kijken ··················································· 14 Teletekst bekijken ······································ 16 Video's en DVD's bekijken ························ 18 Videorecorder DVD-speler Geavanceerde functies Werken met menufuncties ······················· 20 (zoals beeld- en geluidskwaliteit) Programma's bewerken ··························· 24 Programma's instellen ······························ 26 Toegang tot programma's beperken ········ 28 Instellingen herstellen ······························ 29 Labels voor ingangen ································ 30 Het PC-scherm weergeven op TV ············ 31 Bekijken vanaf een SD-kaart (Foto's) ······· 32 Link-functies ············································· 34 (Q-Link / VIERA Link) Externe apparatuur ··································· 40 Geavanceerd Maximale schermlevensduur van maar liefst 100. 000 uur Het plasmascherm dat in de VIERA TV's van 2008 wordt gebruikt heeft een nominale levensduur tot maar liefst 100. 000 uur. Deze specificatie is gebaseerd op de tijd die het duurt voordat de maximale helderheid van het scherm is gehalveerd. De tijd die het duurt voordat dit niveau is bereikt, is afhankelijk van de beeldinhoud en de omgeving waarin de TV wordt gebruikt. Nabeeld en storingen niet meegerekend. Veelgestelde vragen, Overige Veelgestelde vragen, Overige · · · · Technische informatie ······························· 42 Veelgestelde vragen ································· 45 Specificaties ·············································· 47 Licentie ······················································ 48 3 Veiligheidsmaatregelen Waarschuwing De stekker en het netsnoer · · ·· · · · · · · · · Steek de stekker van het netsnoer volledig in het stopcontact. [. . . ] wordt weergegeven 0 stappen Beeld-formaat Softwarelicentie Systeem informatie Wijzigt de beeldverwerking van het scherm (afhankelijk van ingangssignaal) (50Hz / 100Hz) Normaal ingesteld op "100Hz" Geeft informatie over de softwarelicentie Geeft de TV-systeeminformatie weer Bij gebruik van een PC of SD-kaart verschijnt een ander menu. 33) U kunt alleen beschikbare opdrachten selecteren. 23 Programma's bewerken U kunt ongewenste programma's overslaan of programma's bewerken. 1 INPUT OPTION SD CARD EXIT Geef het menu weer MENU RETURN 2 Selecteer "Instellingen" Hoofdmenu VIERA Link Beeld Geluid Instellingen openen selecteren 3 Selecteer "Lijst bewerken" Instellingen 1/2 openen Lijst bewerken Link instellingen Kinderslot Afstem menu Timer OSD-taal Teletext Teletekst instelling Fabrieksinstellingen Openen selecteren Uit TOP West TV Terugkeren naar TV EXIT 4 Kies de gewenste instelling 24 U kunt ongewenste services verbergen. De verwijderde services kunnen niet worden weergegeven behalve via deze functie. Gebruik deze functie om ongewenste programma's over te slaan. Selecteer een service en toevoegen of wissen Bewerking zenderlijst 1 BBC1 2 ***** 3 ***** 4 5 6 7 toevoegen / wissen selecteren :toevoegen :wissen (overslaan) · Elk programma opnieuw instellen (Handmatige afstemming) (p. Als een videorecorder alleen met de RF-kabel is aangesloten, bewerkt u "VCR". Ongewenste programma's overslaan Programma's bewerken (naam wijzigen, verplaatsen) Lijst bewerken · · Selecteer het programma dat u wilt bewerken Bewerking zenderlijst 1 BBC1 2 ***** 3 ***** 4 5 6 7 Programma's bewerken selecteren Programmapositie Naam 3 FTP CH05 SC1 PAL Coronation Street Maak de gewenste aanpassingen De naam wijzigen die verschijnt bij het selecteren van programma's Selecteer "Herschrijven" Groene Selecteer tekens selecteren instellen Bewerk zendernaam Opslaan Naam A U a u B V b v C W c w D X d x EFGH I JKLMNOPQRST YZ 0123456789!:# e f gh i j k lmnopqr s t yz()+-. *_ RETURN Geavanceerd (maximaal vijf tekens) Het programma verplaatsen naar een nieuwe positie Selecteer een nieuwe positie Gele Opslaan Gele selecteren 25 Programma's instellen U kunt alle TV-programma's na een verhuizing opnieuw instellen of zoeken naar nieuwe services die recent zijn gaan uitzenden. 1 INPUT OPTION SD CARD EXIT Geef het menu weer MENU RETURN 2 3 Selecteer "Instellingen" Hoofdmenu VIERA Link Beeld Geluid Instellingen openen selecteren Selecteer "Afstem menu" Instellingen 1/2 openen Lijst bewerken Link instellingen Kinderslot Afstem menu Timer OSD-taal Teletext Teletekst instelling Fabrieksinstellingen Openen Uit TOP West selecteren 4 TV Selecteer een functie Afstem menu openen ATP/ACI afstemming Openen Handmatige afstemming Openen selecteren Terugkeren naar TV EXIT 5 Kies de gewenste instelling 26 U kunt alle programma's die u in de regio kunt ontvangen, automatisch opnieuw instellen. 28) is ingesteld, moet dit worden ingevoerd. · Start ATP/ACI-afstemming ATP/ACI afstemming De instellingen worden automatisch vastgelegd ATP/ACI afstemming Scannen Dit duurt ongeveer 3 minuten. Kanaal Servicenaam CH 29 CH 33 2 78 1 41 Alle gegevens worden gewist Start ATP/ACI afst. Verlaten Terug naar Analoog: 2 Zoeken Verlaten Terug naar Alle programma's automatisch instellen ATP/ACI afstemming · · · · Alle vorige zenderinstellingen worden gewist. De programma-, taal- en land- / regio-instellingen worden gedownload naar Q-Link- of VIERA Link-apparatuur die op de TV is aangesloten. Na afloop wordt het programma op programmapositie "1" weergegeven. Als het afstemmen nog niet geheel is uitgevoerd "Handmatige afstemming" · Programma's instellen ATP/ACI-afstemming met de toetsen op de voorkant van de TV (p. 8) Druk herhaaldelijk op de knop totdat u "ATP/ACI afstemming" ziet Open "ATP/ACI afstemming" Start "ATP/ACI afstemming" · Fijnafstemming Terugkeren naar TV Geavanceerd Voor kleine aanpassingen aan de instelling van een specifiek programma (bijvoorbeeld bij slechte weersomstandigheden) Handmatige afstemming Programma handmatig instellen Handmatige afstemming · · Voor het handmatig instellen van programma's na ATP/ACI afstemming. Stel eerst Geluidssysteem en Kleur systeem in en voer dan deze functie uit. Als een videorecorder alleen met de RF-kabel is aangesloten, selecteert u programmapositie "0". CH33 78 SC1 Auto Handmatige afstemming 1 BBC1 Fijnafstemming Handmatige afstemming 2 Geluidssysteem Kleur systeem 1 41 CH33 Programmapositie selecteren SC1: PAL B, G, H / SECAM B, G SC2: PAL I SC3: PAL D, K / SECAM D, K F: SECAM L / L' Programma selecteren Zoeken en opslaan zoeken opslaan 27 Toegang tot programma's beperken U kunt de toegang tot specifieke programma's / AV-ingangen blokkeren en zo bepalen wie deze programma's mogen bekijken. (Als geblokkeerde programma's / ingangen worden geselecteerd, verschijnt er een bericht. Na invoering van de PIN-code kunt u het programma / de signalen via de ingang bekijken. ) INPUT OPTION SD CARD 1 2 3 Geef het menu weer MENU EXIT Selecteer "Instellingen" Hoofdmenu VIERA Link Beeld Geluid Instellingen openen RETURN selecteren Selecteer "Kinderslot" Instellingen 1/2 openen Lijst bewerken Link instellingen Kinderslot Afstem menu Timer OSD-taal Teletext Teletekst instelling Fabrieksinstellingen Openen Uit TOP West selecteren Terugkeren naar TV EXIT 4 Kies de gewenste instelling Voer de PIN-code in (4 cijfers) PIN-code van kinderslot 1 of 2 Voer een nieuwe PIN-code in PIN-code **** · · openen selecteren Voer de PIN-code tweemaal in als u deze voor het eerst instelt. Noteer de PIN-code voor het geval u de code vergeet. Selecteer "Kinderslotlijst" Kinderslot PIN-code wijzigen Kinderslotlijst Openen Toegang tot programma's beperken Kinderslot Selecteer het programma / de ingang die u wilt blokkeren Kinderslotlijst - Zenders en AV instellen Type TV TV TV TV TV TV AV AV Slot Naam VCR 1 BBC1 2 ***** 3 ***** 4 5 AV1 AV2/S · · · Verwijderen Selecteer het geblokkeerde programma / de geblokkeerde ingang Alles blokkeren selecteren Gele Blauwe Verschijnt als het programma / de ingang is geblokkeerd Alle blokkeringen verwijderen De PIN-code wijzigen Selecteer bij "PIN-code wijzigen" en voer een nieuwe PIN-code in (tweemaal). · 28 Opmerking Als u "Fabrieksinstellingen" (p. 29) kiest, worden de PIN-code en alle instellingen gewist. Instellingen herstellen Hiermee herstelt u de oorspronkelijke instellingen van de TV, d. w. z. Alle standaardinstellingen (programma's, beeld, geluidskwaliteit, enzovoort) worden hersteld. INPUT OPTION SD CARD 1 2 3 Geef het menu weer MENU EXIT RETURN Selecteer "Instellingen" · Hoofdmenu VIERA Link Beeld Geluid Instellingen openen Instellingen herstellen Toegang tot programma's beperken selecteren · Selecteer "Fabrieksinstellingen" Instellingen 1/2 openen Lijst bewerken Link instellingen Kinderslot Afstem menu Timer OSD-taal Teletext Teletekst instelling Fabrieksinstellingen Uit TOP West Openen selecteren Terugkeren naar TV EXIT 4 Kies de gewenste instelling Geavanceerd Lees het bericht en start het herstel Fabrieksinstellingen Alle gegevens worden gewist Bevestigen Bevestigen Instellingen herstellen Fabrieksinstellingen Bevestigen Verlaten Terug naar Volg de instructies op het scherm · "ATP/ACI-afstemming" wordt automatisch gestart als u de volgende keer de aan / uithoofdschakelaar instelt op Aan. 27) Alleen TV-programma's opnieuw instellen, bijvoorbeeld na een verhuizing 29 Labels voor ingangen Voor eenvoudige identificatie en selectie van de ingangsmodus kunt u elke ingang voorzien van een label of aansluitingen waarop geen apparatuur is aangesloten, overslaan. 18 voor informatie over het selecteren van de ingangsmodus · 1 INPUT OPTION SD CARD EXIT Geef het menu weer MENU RETURN 2 Selecteer "Instellingen" Hoofdmenu VIERA Link Beeld Geluid Instellingen openen selecteren 3 Selecteer "Labels voor ingangen" Instellingen 2/2 openen Energiebesp. functie Zijpaneel Beeldscan Labels voor ingangen Timeout balkweergave Beeld-formaat Softwarelicentie Systeem informatie Uit Uit Aan Openen 3 seconden 100Hz selecteren 4 TV Selecteer een ingang en stel het label in Labels voor ingangen AV1 AV2/S AV3/S COMPONENT PC HDMI1 HDMI2 HDMI3 DVD AV2/S AV3/S COMPONENT PC HDMI1 HDMI2 HDMI3 instellen selecteren Terugkeren naar TV EXIT De ingestelde labels verschijnen in het menu "Ingangssignaal kiezen" (p. Als "Overslaan" is geselecteerd, kunt u de modus niet selecteren. · Gebruikersinput U kunt elke ingang iedere gewenste naam geven. Selecteer "Gebruikersinput" selecteren openen instellen Selecteer tekens selecteren Gebruikersinput Opslaan RETURN Naam A U a u B V b v C W c w D X d x EFGH I JKLMNOPQRST YZ 0123456789!:# e f gh i j k lmnopqr s t yz()+-. *_ (maximaal tien tekens) 30 Het PC-scherm weergeven op TV Het scherm van een aangesloten PC kan worden weergegeven op de TV. [. . . ] 22) Controleer of er elektrische apparaten in de buurt staan (auto, motor, TL-lamp). Geen beeld Is in het Beeldmenu "Kleur" of "Kontrast" ingesteld op de minimale waarde?27) Scherm Geluid HDMI Overige Wazig of vervormd beeld (geen of weinig geluid) Stel het programma opnieuw in. 27) Abnormaal beeld Zet de TV uit met de aan / uit-hoofdschakelaar en zet de TV weer aan. Geen geluid Is het geluid uitgeschakeld?9) Is het volume ingesteld op de minimale waarde? Zwak of vervormd geluid De ontvangst van het geluidssignaal kan zijn verslechterd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC TH-42PV80PA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC TH-42PV80PA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag