Gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PV70FA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PV70FA. Wij hopen dat dit PANASONIC TH-42PV70FA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PV70FA te teleladen.


PANASONIC TH-42PV70FA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (12574 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC TH-42PV70FA (12830 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC TH-42PV70FA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing Plasmatelevisie Modelnummer TH-37PV70FA TH-42PV70FA TH-50PV70FA INPUT OPTION DIRECT TV REC EXIT RETURN F. P. TV Nederlands Lees deze instructies voordat u het toestel in gebruik neemt. De afbeeldingen in deze handleiding zijn slechts een voorbeeld. Tover uw huiskamer om in een bioscoop! Geniet van een fantastisch multimedia- 2 aanbod Profiteer van een ruim multimedia-aanbod Inhoudsopgave Belangrijke informatie · · · Veiligheidsmaatregelen ······························· 4 (Waarschuwing / Let op) Opmerkingen ·············································· 5 Onderhoud ·················································· 5 Camcorder PC Quick Start-handleiding Accessoires / opties ·············· 6 De vloerstandaard installeren ··· 7 Bedieningsonderdelen ········· 9 Basisaansluitingen ·············· 10 Automatisch instellen ········· 12 Geniet van uw TV! Quick Starthandleiding Versterker- / luidsprekersysteem DVD-recorder Satellietontvanger Kijken Basisfuncties Videorecorder DVD-speler · · · · · · · · · · · · · · · · TV kijken ··················································· 14 Video's en DVD's bekijken ························ 16 Teletekst bekijken ······································ 18 Geavanceerde functies Werken met menufuncties ······················· 20 (zoals beeld- en geluidskwaliteit) Kanalen aanpassen en instellen ·················· 24 Toegang tot kanalen regelen ····················· 26 Instellingen herstellen ······························ 27 Labels voor ingangen ································ 28 Het PC-scherm weergeven op TV ············ 29 Q-Link-functies ·········································· 30 HDMI-functies ·········································· 31 (HDMI-aansluiting / VIERA Link) Externe apparatuur ··································· 34 Geavanceerd Veelgestelde vragen, Overige Veelgestelde vragen, Overige Technische informatie ······························· 36 Veelgestelde vragen ································· 39 Licentie ······················································ 41 Specificaties ·············································· 42 3 Veiligheidsmaatregelen Waarschuwing De stekker en het netsnoer Steek de stekker van het netsnoer volledig in het stopcontact. (Als de stekker niet goed vast zit, kan dit warmte opwekken, waardoor brand kan ontstaan. ) Zorg voor een makkelijke toegang naar de stekker van de voedingskabel. Steek de geaarde stekker altijd in een goed werkend geaard stopcontact, om elektrische schokken te voorkomen. [. . . ] 28) Timeout balkweergave VIERA Link Beeld-formaat Softwarelicentie Systeeminformatie Stelt in hoe lang de informatiebalk (p. 32) Wijzigt de beeldverwerking van het scherm (afhankelijk van ingangssignaal) (50Hz / 100Hz) Normaal ingesteld op "100Hz" Geeft informatie over de softwarelicentie Geeft de TV-systeeminformatie weer Bij gebruik van een PC verschijnt een ander menu. 29) U kunt alleen beschikbare opdrachten selecteren. 23 Kanalen aanpassen en instellen U kunt de huidige kanaalinstellingen aanpassen aan uw wensen en aan de ontvangst. INPUT 1 2 3 4 Geef het menu weer OPTION DIRECT TV REC EXIT Selecteer "Instellingen" Hoofdmenu VIERA Link Beeld Geluid Instellingen openen RETURN selecteren Selecteer "Afstem menu" Instellingen 1/2 openen Q-Link Instelling Kinderslot Afstem menu Timer Taal Teletext Fabrieksinstellingen Energiebesp. functie Zijpaneel Openen Uit TOP Uit Uit selecteren Selecteer een functie Afstem menu openen Openen Openen Access Openen Terugkeren naar TV EXIT ATP/ACI afstemming Programma bewerken Handm. afstemming selecteren 5 ATP/ACI afstemming Kies de gewenste instelling Automatisch de kanalen in uw regio instellen. 26) is ingesteld, moet dit worden ingevoerd. Start ATP/ACI-afstemming Alle gegevens worden gewist Start ATP/ACI afst. Verlaten Terug naar De instellingen worden automatisch vastgelegd ATP/ACI afstemming Auto Setup - DVB and Analogue DVB Scan Analogue ScannenScan Channel Service Name Kanaal Servicenaam 62 CBBC Channel CH 29 62 BBC Radio Wales CH 33 62 BBC Radio Cymru 62 E4 62 Cartoon Nmk CH 29 CH 33 BBC1 This will take about 3 mins. 21 21 2 78 1 Type DVB DVB DVB DVB DVB Analogue Analogue Quality 10 10 10 10 10 - 68 68 41 Kanalen automatisch instellen ATP/ACI afstemming · · · · Alle vorige instellingen worden gewist. De instellingen worden gedownload naar een aangesloten Q-Link-apparaat. Afstemming" ATP/ACI-afstemming met de toetsen op de voorkant van de TV Druk herhaaldelijk op de knop totdat u "ATP/ACI afstemming" ziet Open "ATP/ACI afstemming" Start "ATP/ACI afstemming" Terugkeren naar TV 24 De instellingen voor programmaposities bewerken Selecteer het kanaal dat u wilt bewerken Programma bewerken Prog. Kan. 1 2 3 4 5 CH33 CH21 CH21 CH60 CH21 456 · Het kanaalnummer wijzigen "Handm. Afstemming" Naam Geluidsysteem Kleursysteem 123 XYZ FTP SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 Auto Auto Auto Auto Auto selecteren Kanaal Naam 3 FTP CH05 SC1 PAL Corontation Street Cursor Maak de gewenste aanpassingen Wissen Rode Druk na bevestiging op Druk na bevestiging op Selecteer een nieuwe positie Gele Gele Groene Rode Toevoegen Kanalen aanpassen Verplaatsen Groene · Kanalen aanpassen en instellen Wissen Toevoegen Verplaatsen Hernoemen Geluidssysteem wijzigen Kleursysteem wijzigen Programma bewerken De naam van de zender wijzigen (verschijnt bij kanaalselectie) Programma bewerken Prog. Kan. 1 2 3 4 5 CH33 CH21 CH21 CH60 CH21 456 Naam Geluidsysteem Kleursysteem 123 XYZ FTP SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 Auto Auto Auto Auto Auto Selecteer het veld "Naam" Rode Ga naar de modus voor gebruikersinvoer Selecteer het teken Kies de gewenste instelling (maximaal vijf tekens) RETURN Opslaan Selecteer het veld "Geluidsysteem" Selecteer het geluidssysteem Het geluidssysteem wijzigen op basis van signalen Programma bewerken Prog. Kan. 1 2 3 4 5 CH33 CH21 CH21 CH60 CH21 456 Naam Geluidsysteem Kleursysteem 123 XYZ FTP SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 Auto Auto Auto Auto Auto SC1 : SC2 : SC3 : F: PAL B, G, H / SECAM B, G PAL I PAL D, K / SECAM D, K SECAM L / L' Het kleursysteem wijzigen op basis van signalen · Geavanceerd Standaardwaarde "Auto" Naam Geluidsysteem Kleursysteem 123 XYZ FTP SC1 SC1 SC1 SC1 456 SC1 Auto Auto Auto Auto Auto CH33 CH21 CH21 CH60 CH21 Programma bewerken Prog. Kan. 1 2 3 4 5 Selecteer het veld "Kleursysteem" Selecteer het kleursysteem Fijnafstemming Kanalen handmatig instellen Handm. afstemming 2 78 1 Voor kleine aanpassingen aan de afstemming op een specifiek kanaal (bijvoorbeeld bij slechte weersomstandigheden) Voor het handmatig instellen van een kanaal na ATP/ACI-afstemming. Als een videorecorder alleen met de RF-kabel is aangesloten, selecteert u programmapositie "0". [CH33] 41 Programmapositie selecteren Selecteer het kanaal Zoeken en opslaan zoeken opslaan 25 Toegang tot kanalen regelen U kunt de toegang tot specifieke kanalen blokkeren en zo bepalen wie deze kanalen mag bekijken. (Als een dergelijk kanaal wordt geselecteerd, verschijnt er een bericht. Na invoering van de PIN-code kunt u het kanaal bekijken. ) INPUT 1 2 Geef het menu weer OPTION DIRECT TV REC EXIT Selecteer "Instellingen" Hoofdmenu VIERA Link Beeld Geluid Instellingen openen RETURN selecteren 3 Terugkeren naar TV EXIT Selecteer "Kinderslot" Instellingen 1/2 openen Q-Link Instelling Kinderslot Afstem menu Timer Taal Teletext Fabrieksinstellingen Energiebesp. functie Zijpaneel Openen Uit TOP Uit Uit selecteren 4 Kies de gewenste instelling Voer de PIN-code in (4 cijfers) PIN-code van kinderslot 1 of 2 Voer een nieuwe PIN-code in PIN-code **** Selecteer "Zender lijst" Kinderslot · · openen selecteren Voer de PIN-code tweemaal in als u deze voor het eerst instelt. Noteer de PIN-code voor het geval u de code vergeet. PIN-codewijzigen Zenderlijst Openen Toegang tot kanalen regelen Kinderslot Selecteer het kanaal dat u wilt voorzien van een slot Servicelijst van kinderslot Wed 12/05/04 10:46 selecteren 1 7 14 70 72 80 85 90 Service Name BBC THREE E4 CBBC Nwk BBCi Radio Cymru Lock · · · Verwijderen Selecteer het kanaal met het slot Alle kanalen voorzien van een slot Alle sloten verwijderen instellen Gele De PIN-code wijzigen Selecteer bij Verschijnt als het kanaal is voorzien van een slot Blauwe "PIN-code wijzigen" en voer een nieuwe PIN-code in (tweemaal). · 26 Opmerking Als u "Fabrieksinstellingen" (p. 27) kiest, worden de PIN-code en alle instellingen gewist. Instellingen herstellen Herstelt de oorspronkelijke instellingen van de TV, d. w. z. Alle standaardinstellingen (kanalen, beeld, geluidskwaliteit, enzovoort) worden hersteld. 1 INPUT OPTION DIRECT TV REC EXIT Geef het menu weer RETURN 2 3 Selecteer "Instellingen" Hoofdmenu VIERA Link Beeld Geluid Instellingen openen ·· Instellingen herstellen Toegang tot kanalen regelen selecteren Selecteer "Fabrieksinstellingen" Instellingen 1/2 openen Q-Link Instelling Kinderslot Afstem menu Timer Taal Teletext Fabrieksinstellingen Energiebesp. functie Zijpaneel Uit TOP Openen Uit Uit selecteren Terugkeren naar TV EXIT 4 Kies de gewenste instelling Geavanceerd Lees het bericht en start het herstel Fabrieksinstellingen Alle gegevens worden gewist Bevestigen Bevestigen instellen Instellingen herstellen Fabrieksinstellingen Bevestigen Verlaten Terug naar Volg de instructies op het scherm Alleen TV-kanalen opnieuw afstemmen, bijvoorbeeld na een verhuizing "ATP/ACI afstemming" (p. 24) · "Automatisch instellen" wordt automatisch gestart (p. [. . . ] 25) Scherm Geluid HDMI Overige Wazig of vervormd beeld (geen of weinig geluid) Stel de kanalen opnieuw in. 24) Abnormaal beeld Zet de TV uit met de aan / uit-hoofdschakelaar en zet de TV weer aan. Geen geluid Is het geluid uitgeschakeld?9) Is het volume ingesteld op de minimale waarde? Zwak of vervormd geluid De ontvangst van het geluidssignaal kan zijn verslechterd. 25) Abnormaal geluid Stel het geluid van het aangesloten apparaat in op "2ch L. PCM". [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC TH-42PV70FA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC TH-42PV70FA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag