Gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PV700F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PV700F. Wij hopen dat dit PANASONIC TH-42PV700F handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PV700F te teleladen.


PANASONIC TH-42PV700F : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (13631 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC TH-42PV700F (13541 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC TH-42PV700F

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur (particulieren) Dit symbool betekent in Europa dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. In Nederland kunt u uw producten bij uw winkelier inleveren bij de aanschaf van een vergelijkbaar nieuw product. Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval. [. . . ] afstemming" Fijnafstemming Kanalen handmatig instellen Handm. afstemming 2 Voor kleine aanpassingen aan de afstemming op een specifiek kanaal (bijvoorbeeld bij slechte weersomstandigheden) Voor het handmatig instellen van een kanaal na ATP/ACI-afstemming. Als een videorecorder alleen met de RF-kabel is aangesloten, selecteert u programmapositie "0". [CH33] 78 1 41 ATP/ACI-afstemming met de toetsen op de voorkant van de TV Druk herhaaldelijk op de knop totdat u "ATP/ACI afstemming" ziet Open "ATP/ACI afstemming" Start "ATP/ACI afstemming" Programmapositie selecteren Selecteer het kanaal Zoeken en opslaan zoeken Terugkeren naar TV opslaan 22 23 Toegang tot kanalen regelen U kunt de toegang tot specifieke kanalen blokkeren en zo bepalen wie deze kanalen mag bekijken. (Als een dergelijk kanaal wordt geselecteerd, verschijnt er een bericht. Na invoering van de PIN-code kunt u het kanaal bekijken. ) INPUT OPTION SD CARD Instellingen herstellen Herstelt de oorspronkelijke instellingen van de TV, d. w. z. Alle standaardinstellingen (kanalen, beeld, geluidskwaliteit, enzovoort) worden hersteld. 1 2 3 Geef het menu weer 1 INPUT Geef het menu weer EXIT Selecteer "Instellingen" Hoofdmenu VIERA Link Beeld Geluid Instellingen OPTION SD CARD openen EXIT RETURN selecteren RETURN 2 3 Selecteer "Instellingen" Hoofdmenu VIERA Link Beeld openen ·· Selecteer "Kinderslot" Instellingen 1/2 Geluid Instellingen selecteren Instellingen herstellen Toegang tot kanalen regelen openen Q-Link Instelling Kinderslot Afstem menu Timer Taal Teletext Fabrieksinstellingen Energie funktie Panel instelling Openen Uit TOP Uit Uit selecteren Selecteer "Fabrieksinstellingen" Instellingen 1/2 openen Terugkeren naar TV EXIT 4 Kies de gewenste instelling Q-Link Instelling Kinderslot Afstem menu Timer Taal Teletext Fabrieksinstellingen Energie funktie Panel instelling Uit TOP Openen Uit Uit selecteren Terugkeren naar TV EXIT 1 of 2 Voer de PIN-code in (4 cijfers) PIN-code van kinderslot invoeren Voer een nieuwe PIN-code in PIN-code **** Selecteer "Zenderlijst" Kinderslot 1 of 2 · · openen selecteren 4 Kies de gewenste instelling Voer de PIN-code tweemaal in als u deze voor het eerst instelt. Noteer de PIN-code voor het geval u de code vergeet. Geavanceerd Lees het bericht en start het herstel Fabrieksinstellingen Toegang tot kanalen regelen Kinderslot PIN-code wijzigen Zenderlijst Openen Alle gegevens worden gewist Bevestigen Bevestigen instellen Selecteer het kanaal dat u wilt voorzien van een slot Servicelijst van kinderslot Wed 12/05/04 10:46 selecteren 1 7 14 70 72 80 85 90 Service Name BBC THREE E4 CBBC Nwk BBCi Radio Cymru Lock · · · Verwijderen Selecteer het kanaal met het slot Alle kanalen voorzien van een slot Alle sloten verwijderen Instellingen herstellen Fabrieksinstellingen Bevestigen Verlaten Terug naar instellen Volg de instructies op het scherm Gele De PIN-code wijzigen Selecteer bij Verschijnt als het kanaal is voorzien van een slot Blauwe "PIN-code wijzigen" en voer een nieuwe PIN-code in (tweemaal). Alleen TV-kanalen opnieuw afstemmen, bijvoorbeeld na een verhuizing "ATP/ACI afstemming" (p. 22) · "Automatisch instellen" wordt automatisch gestart (p. 10). · 24 Opmerking Als u "Fabrieksinstellingen" (p. 25) kiest, worden de PIN-code en alle instellingen gewist. 25 Labels voor ingangen Voor eenvoudige identificatie en selectie van de ingangsmodus kunt u elke ingang voorzien van een label of aansluitingen waarop geen apparatuur is aangesloten, overslaan. 14 voor informatie over het selecteren van de ingangsmodus) Het PC-scherm weergeven op TV Het scherm van een aangesloten PC kan worden weergegeven op de TV. 34) INPUT 1 INPUT OPTION SD CARD EXIT Geef het menu weer 1 2 Selecteer de externe bron OPTION SD CARD EXIT Selecteer "PC" Ingangssignaal kiezen openen RETURN 2 3 Selecteer "Instellingen" Hoofdmenu VIERA Link Beeld Geluid Instellingen RETURN openen selecteren Terugkeren naar TV AV1 AV2/AV2S AV3/AV3S AV4/AV4S COMPONENT PC HDMI1 HDMI2 HDMI3 TV selecteren · · · Het PC-scherm weergeven op TV Labels voor ingangen Bijbehorende signalen (p. 39) Als "H-Freq. " of "V-Freq. " rood wordt weergegeven, worden de signalen misschien niet ondersteund. · Selecteer "Labels voor ingangen" Instellingen 2/2 openen PC menu-instellingen (desgewenst te wijzigen) Labels voor ingangen Timeout balkweergave VIERA Link LED SD kaart Beeld-formaat Softwarelicentie Systeeminformatie Openen 3 seconden Aan Aan 100Hz selecteren · Menu Beeld Instellingen opgeven "Werken met menufuncties" tot (p. 18) Optie W/B High R W/B High B Aanpassingen / configuraties (opties) Witbalans van felrood gebied Witbalans van felblauw gebied Witbalans van donkerrood gebied Witbalans van donkerblauw gebied (2. 0 / 2. 2 / 2. 5 / S Curve) Schakelt naar breedbeeld VGA (640 × 480 pixels), WVGA (852 × 480 pixels), XGA (1. 024 × 768 pixels), WXGA (1. 366 × 768 pixels) Het signaal bepaalt de beschikbare opties Bij ruis instellen op minimale niveau Past horizontale positie aan en herhaaldelijk aanpassen Geavanc. W/B Low R PC-instel. W/B Low B Gamma Ingang resolutie 4 TV Selecteer een ingang en stel het label in Labels voor ingangen Terugkeren naar TV EXIT AV1 AV2/AV2S AV3/AV3S AV4/AV4S COMPONENT PC HDMI1 HDMI2 HDMI3 DVD AV2/AV2S AV3/AV3S AV4/AV4S COMPONENT PC HDMI1 HDMI2 HDMI3 instellen selecteren Klok · · Geavanceerd H-Pos Instellingen De ingestelde labels verschijnen in het menu "Ingangssignaal kiezen" (p. Als "Overslaan" is geselecteerd, kunt u de modus niet selecteren. Gebruikersinput U kunt elke ingang iedere gewenste naam geven. Selecteer "Gebruikersinput" selecteren openen · PC Instelling V-Pos Past verticale positie aan Selecteer tekens Gebruikersinput 1 of 2 Opslaan selecteren T # t Naam ABCDE UVWXY abcde uvwxy FGHI Z 01 fghi z()+ J 2 j K 3 k . LMNOPQRS 456789!: lmnopqrs *_ RETURN Klok fase Voor beeld zonder flikkeringen of vervorming Aanpassen na klokaanpassing instellen Sync. (maximaal tien tekens) Kiest een ander synchroon signaal als het beeld is vervormd (H & V / On G) H & V : op basis van de horizontale en verticale signalen van de PC On G : op basis van het groene signaal van de PC (indien beschikbaar) · · · Bij ruis instellen op minimale niveau 26 · Overige opties p. 21 27 Bekijken vanaf een kaart De stilstaande beelden die met de digitale camera zijn opgenomen, worden weergegeven. (foto's) 1 2 INPUT OPTION SD CARD EXIT Plaats de SD-kaart in het apparaata · Er verschijnt een waarschuwing over het uitgangssignaal. · SDkaart For details on SD Cards (p. 38) Openen Blauwe LED Kaart plaatsen Kaart verwijderen Ga naar de SD-modus (Fotoweergavefunctie) Open het klepje · Selecteer de foto die u wilt bekijken Foutweergave (beelden die niet konden worden geladen, enz. ) Opmerking Labelzijde Duw totdat u een klik hoort Druk op het midden van de kaart LED brandt blauw wanneer een SD-kaart is geplaatst, mits "LED SD kaart" is ingesteld op "Aan" in het Instellingenmenu (p. 21). · RETURN 3 Geselecteerde foto Beeld voor beeld Bekijken vanaf een kaart (foto's) Diavoorstelling starten (gebruiken in stap selecteren Fotoweergavefunctie 1/17 Selecteer de foto waarmee moet worden begonnen ) Diavoorstelling starten of Filenaam 100-0001 Datum 10/23/2006 Pixel 1600 x 1200 100-0001 100-0002 100-0003 100-0004 Beeld voor beeld 100-0005 100-0006 100-0007 100-0008 100-0009 100-0010 100-0011 100-0012 bekijken Rode · of Pauzeren Leest nu . . . 29) Rode Instellingen van diavoorstelling (gebruiken in stap Geef het menu weer Selecteer "Kaartinstelmenu" Hoofdmenu Alleen Beeld voor beeld openen selecteren ) Selecteer de functies en open Kaart instelmenu De informatie over de geselecteerde foto wordt afgebeeld (Scherm met indexaanduidingen) Beeld Kaart instelmenu instellen 5 seconden Uit Interval Herhaling 4 Terugkeren naar indexscherm RETURN Bedieningsinformatie Bekijken Bedieningsinformatie weergeven Alleen Draaien Verlaten Prev Kies Terug naar Draaien Beeld voor beeld OPTION · Menu Optie Interval Herhaling selecteren "Beeld" (p. 20) Aanpassingen / configuraties (opties) Selecteer het interval bij beeld-voor-beeldweergave (5 / 10 / 15 / 30 / 60 / 90 / 120 seconden) Herhaal beeld-voor-beeldweergave (Uit / Aan) Kaart instelmenu Naar vorige foto 90° draaien (linksom) Naar volgende foto 90° draaien (rechtsom) Geavanceerd Eén foto per keer Berichten op het scherm Bericht Is de SD kaart geplaatst? [. . . ] 20) Controleer of er elektrische apparaten in de buurt staan (auto, motor, TL-lamp). Geen beeld Is in het Beeldmenu "Kleur" of "Contrast" ingesteld op de minimale waarde?23) · · · · · · · Controleer de positie, richting en aansluiting van de antenne. Wazig of vervormd beeld (geen of weinig geluid) Stel de kanalen opnieuw in. Controleer alle vereiste SCART-kabels en aansluitingen. Abnormaal beeld Zet de TV uit met de aan/uit-hoofdschakelaar en zet de TV weer aan. Geen geluid Is het geluid uitgeschakeld?7) Is het volume ingesteld op de minimale waarde? Geluid Auto aspect Met Auto aspect wordt automatisch de optimale beeldverhouding voor schermvullende weergave bepaald. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC TH-42PV700F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC TH-42PV700F zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag