Gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PV62E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PV62E. Wij hopen dat dit PANASONIC TH-42PV62E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PV62E te teleladen.


PANASONIC TH-42PV62E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9734 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC TH-42PV62E (9701 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC TH-42PV62E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur (particulieren) Dit symbool betekent in Europa dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. In Nederland kunt u uw producten bij uw winkelier inleveren bij de aanschaf van een vergelijkbaar nieuw product. Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval. [. . . ] 19) In de AV-modus bevatten het Geluidmenu en het Instelmenu minder opties. 15 Kanalen aanpassen en instellen U kunt de huidige kanaalinstellingen aanpassen aan uw wensen en aan de ontvangst. 1 OK MENU EXIT Geef het menu weer MENU Selecteer het nummer van het programma dat u wilt aanpassen Programma aanpassen prog. 1 2 3 4 5 : : : : : Kan CH44 CH51 CH41 CH47 CH37 Zender Slot ABC XYZ FTP 123 456 Uit Uit Uit Uit Uit Sys SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 3 FTP selecteren Naam Cursor 2 3 4 5 Selecteer "Instellingen" Hoofdmenu Beeld Geluid Instellingen volgende selecteren Maak de gewenste aanpassingen Programmanummer Wissen Toevoegen Verplaatsen Kanalen aanpassen prog. 1 2 3 4 5 : : : : : Kan CH44 CH51 CH41 CH47 CH37 Rode Groene Gele Druk na bevestiging op Druk na bevestiging op Rode Groene Gele Selecteer bestemming Selecteer "Afstem menu" Instellingen Q-Link AV2 Uitg. Bediening met HDMI Teletext Timer Taalkeuze tekst Panel instelling Energie funktie Afstem menu Taalkeuze AV2 TV Aan TOP Uit West Uit Uit Openen Het kanaalnummer wijzigen Programma aanpassen Zender Slot ABC XYZ FTP 123 456 Uit Uit Uit Uit Uit Sys SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 · Kanalen aanpassen en instellen Selecteer het veld "Kan" Wijzig het nummer (Ook te wijzigen met "C"- en nummertoetsen) volgende selecteren Selecteer de gewenste functie Afstem menu Programma aanpassen ATP/ACI afstemming Handm. Correctie Decoder (AV2) Openen volgende selecteren TV Auto Uit Wissen Toevoegen Verplaatsen Kanaalnummer wijzigen Hernoemen Blokkeren Geluidssysteem wijzigen Downloaden naar apparatuur Programma aanpassen De naam van de zender wijzigen (verschijnt bij kanaalselectie) Programma aanpassen prog. Kan Zender Slot Sys SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 Selecteer het veld "Zender" Selecteer het teken Naar volgende teken Herhalen 1 2 3 4 5 : : : : : CH44 CH51 CH41 CH47 CH37 XYZ FTP 123 456 Uit Uit Uit Uit Uit ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZ+-. 0123456789 Beschikbare tekens Blokkeren Programma aanpassen prog. 1 2 3 4 5 : : : : : Kan CH44 CH51 CH41 CH47 CH37 Zender Slot ABC XYZ FTP 123 456 Uit Uit Uit Uit Uit Sys SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 Selecteer het veld "Slot" Kies de gewenste instelling · Selecteer "Aan" ("Uit" om de blokkering op te heffen) Na blokkering kunt u het kanaal niet selecteren met nummertoetsen of de "C"-toets. Geavanceerd Verlaten EXIT Het geluidssysteem wijzigen op basis van signalen Programma aanpassen prog. 1 2 3 4 5 : : : : : Kan CH44 CH51 CH41 CH47 CH37 Zender Slot ABC XYZ FTP 123 456 Uit Uit Uit Uit Uit Sys SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 Selecteer het veld "Sys" Selecteer het geluidssysteem SC1 : PAL B, G, H / SECAM B, G SC2 : PAL I SC3 : PAL D, K / SECAM D, K F: SECAM L / L' Kanaalinformatie downloaden naar een aangesloten Q-Link-apparaat Blauwe Automatisch overgebracht (duurt enkele sec. ) Meer informatie (p. 20) Niet beschikbaar als "Q-Link" is ingesteld op "Uit" in het Instellingen. 14) Opslaan OK 16 17 Kanalen aanpassen en instellen Automatisch de kanalen in uw regio instellen Het PC-scherm weergeven op TV Het scherm van een aangesloten PC kan worden weergegeven op de TV. 24) Start ATP/ACI-afstemming WAARSCHUWING Door het opnieuw opstarten wordt uw TV opnieuw ingestelod de nieuwe situatie Selecteer uw land instellen Land Deutschland Österreich France Italia España Portugal Nederland Danmark Sverige Norge Suomi België Schweiz ELLADA Polska Ceská republika Magyarország E. Eu OK selecteren OK 1 TV/AV Selecteer de externe bron TV/AV Automatisch instellen ATP/ACI afstemming Start zenderinst. Verlaten Terug naar starten OK · · · · De instellingen worden gedownload naar een aangesloten Q-Link-apparaat. Er worden geen gegevens opgeslagen als het automatisch instellen worden onderbroken. De instellingen worden automatisch vastgelegd CH12 2 Selecteer "PC" Blauwe (Naar volgende pagina) Druk tweemaal PC-scherm ZENDERINSTELLING IN WERKING ZOEKEN : MOMENT GEDULD 02 · · TV/AV 99:21 41 Gele Verlaten Terug naar Bijbehorende signalen (p. 28) Als "H-Freq. " of "VFreq. " rood wordt weergegeven, worden de signalen misschien niet ondersteund. · · Terugkeren naar TV Het PC-scherm weergeven op TV Kanalen aanpassen en instellen Automatische instellingen na afloop wijzigen Selecteer het programmanummer en doorzoek het kanaal Programmanummer CH12 Opslaan Herhaal en Opmerking · PC menu-instellingen (desgewenst te wijzigen) Instellingen opgeven "Werken met menufuncties" tot (p. 14) Menu Optie W/B High R Aanpassingen / configuraties (opties) Witbalans van felrood gebied Witbalans van felblauw gebied Witbalans van donkerrood gebied Witbalans van donkerblauw gebied (2. 0 / 2. 2 / 2. 5 / S Curve) Schakelt naar breedbeeld VGA (640 x 480 punten), WVGA (852 x 480 punten), XGA (1. 024 x 768 punten), WXGA (1. 366 x 768 punten) Het signaal bepaalt de beschikbare opties en herhaaldelijk aanpassen Kanaal Beeld Instelling, Kontrast, Helderheid, Scherpte, Kleurtemp. Afstem 99:21 Start zoeken / Opslaan Verlaten Terug naar 9 Directe kanaal toegang 41 C 0 · Als een OK videorecorder alleen met de Het RF-kabel is programmanummer aangesloten, knippert. W/B Low R Inst. W/B Low B Gamma W/B High B Resolution Handmatig instellen Handmatig instellen met de toetsen op het apparaat Handm. 7) · · Klok Bij ruis instellen op minimale niveau Past horizontale positie aan Geavanceerd (Herhaaldelijk indrukken tot "Afstem procedure" verschijnt) of (Open "Handm. Afstem") H-Pos Instellingen (Programma, Kanaal (keuze), Geluidssysteem) of (Programma wijzigen of kanalen zoeken) Programmanummer (knippert) Kanaalnummer (knippert) Geluidssysteem (knippert) CH12 SC1 PC Instelling Past verticale positie aan V-Pos (Opslaan) (Herhalen) Klok fase 1 Voor beeld zonder flikkeringen of vervorming Aanpassen na klokaanpassing Terugkeren naar TV Afstem procedure -, + : TV / AV : STR : F : 02 STR F Start zoeken Cursor verplaatsen Opslaan Verlaten 99:21 -/ +/ Sync. 41 Kiest een ander synchroon signaal als het beeld is vervormd (H&V / On G) H&V : op basis van de horizontale en verticale signalen van de PC On G : op basis van het groene signaal van de PC (indien beschikbaar) · · · Bij ruis instellen op minimale niveau TV / AV Kanaal · Vol. 14) 18 19 Externe apparatuur Q-Link Met Q-Link sluiten TV en video-/DVD-recorder naadloos op elkaar aan en kunt u eenvoudig opnemen en afspelen. Bediening met HDMI " Control" Voorwaarden · · · · · Gebruik een video-/DVD-recorder met een van de volgende logo's: "Q-Link", "NEXTVIEWLINK", "DATA LOGIC", "Easy Link", "Megalogic" of "SMARTLINK" Sluit het apparaat via een "volledig bedrade" SCART-kabel aan op de AV2- of AV3-aansluiting van het systeem. 22) U kunt de Q-Link-aansluiting instellen via het Instelmenu (Q-Link, AV2 / 3 Uitg. ). [. . . ] in Rood aarde Groen in Groen aarde Blauw in Blauw aarde Audio uit (L) Audio uit (R) 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 (RGB, VIDEO, S-VIDEO, Q-Link) AV3: De pennen 15 en 20 zijn afhankelijk van AV3 S-VHS / VIDEO omschakeling. 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 CVBS in (video) RGB status aarde Status RGB Aarde -Q-link data Status CVBS Audio in (L) Audio aarde Audio in (R) AV4 S-VIDEO 4-pens aansluiting Chrominantie in Luminantie in · Controleer de positie, richting en aansluiting van de antenne. Chrominantie aarde Luminantie aarde -logo in de hoeken van het scherm Er is minder contrast Inkomend signaal dat kan worden weergegeven -teken: Geschikt inkomend signaal voor Component (Y, PB, PR), HDMI en PC (D-sub 15P) Signaalnaam 525 (480) / 60i 525 (480) / 60p 625 (576) / 50i 625 (576) / 50p 750 (720) / 60p 750 (720) / 50p 1. 125 (1. 080) / 60i 1. 125 (1. 080) / 50i 640 × 400 @70 Hz 640 × 480 @60 Hz 640 × 480 @75 Hz 800 × 600 @60 Hz 800 × 600 @75 Hz 800 × 600 @85 Hz 1. 024 × 768 @60 Hz 1. 024 × 768 @70 Hz 1. 024 × 768 @75 Hz 1. 024 × 768 @85 Hz 1. 280 × 1. 024 @60 Hz Macintosh13" (640 × 480) Macintosh16" (832 × 624) Macintosh21" (1. 152 × 870) Horizontale frequentie (kHz) 15, 73 31, 47 15, 63 31, 25 45, 00 37, 50 33, 75 28, 13 31, 46 31, 47 37, 50 37, 88 46, 88 53, 67 48, 36 56, 48 60, 02 68, 68 63, 98 35, 00 49, 72 68, 68 Verticale frequentie (Hz) 59, 94 59, 94 50, 00 50, 00 60, 00 50, 00 60, 00 50, 00 70, 07 59, 94 75, 00 60, 32 75, 00 85, 06 60, 00 70, 07 75, 03 85, 00 60, 02 66, 67 74, 54 75, 06 Component HDMI PC · De functie die een permanent nabeeld voorkomt, is geactiveerd. (Dit wijst niet op een storing) De screensaver wordt geactiveerd als de TV gedurende een bepaalde tijd niet wordt gebruikt in de AV-modus. Het contrast wordt verkleind als teletekst, radio, menu enzovoort, enkele minuten op het scherm blijven staan. 5) Apparaat geeft abnormale beelden bij aansluiting via HDMI ·· Veelgestelde vragen Technische informatie Eén deel blijft donker · · · · · Is de HDMI-kabel goed aangesloten? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC TH-42PV62E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC TH-42PV62E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag