Gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PV60EH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PV60EH. Wij hopen dat dit PANASONIC TH-42PV60EH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PV60EH te teleladen.


PANASONIC TH-42PV60EH : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9963 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC TH-42PV60EH (9926 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC TH-42PV60EH

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur (particulieren) Dit symbool betekent in Europa dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. In Nederland kunt u uw producten bij uw winkelier inleveren bij de aanschaf van een vergelijkbaar nieuw product. Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval. [. . . ] Correctie Panel instelling Energie funktie Programma aanpassen Uit Uit Openen Openen Openen Terugkeren naar MENU ATP/ACI afstemming Handm. Correctie Afstem menu het vorige scherm Ga naar het volgende scherm Afstem menu Openen Auto Het volgende scherm De oude instelling terugzetten N Uit Openen Auto 14 · · Bij gebruik van een PC verschijnt een ander menu. 19) In de AV-modus bevatten het Geluidmenu en het Instelmenu minder opties. 15 Kanalen aanpassen en instellen U kunt de huidige kanaalinstellingen aanpassen aan uw wensen en aan de ontvangst. 1 OK MENU EXIT Geef het menu weer MENU Selecteer het nummer van het programma dat u wilt aanpassen Programma aanpassen prog. 1 2 3 4 5 : : : : : Kan CH44 CH51 CH41 CH47 CH37 Zender Slot ABC XYZ FTP 123 456 Uit Uit Uit Uit Uit Sys SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 3 FTP selecteren Naam Cursor 2 3 4 5 Selecteer "Instellingen" Hoofdmenu Beeld Geluid Instellingen volgende selecteren Maak de gewenste aanpassingen Programmanummer Wissen Toevoegen Verplaatsen Kanalen aanpassen prog. 1 2 3 4 5 : : : : : Kan CH44 CH51 CH41 CH47 CH37 Rode Groene Gele Druk na bevestiging op Druk na bevestiging op Rode Groene Gele Selecteer bestemming Selecteer "Afstem menu" Instellingen Q-Link AV2 Uitg. Bediening met HDMI Teletext Timer Taalkeuze tekst Panel instelling Energie funktie Afstem menu Taalkeuze AV2 TV Aan TOP Uit West Uit Uit Openen Het kanaalnummer wijzigen Programma aanpassen Zender Slot ABC XYZ FTP 123 456 Uit Uit Uit Uit Uit Sys SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 · Kanalen aanpassen en instellen Selecteer het veld "Kan" Wijzig het nummer (Ook te wijzigen met "C"- en nummertoetsen) volgende selecteren Selecteer de gewenste functie Afstem menu Programma aanpassen ATP/ACI afstemming Handm. Correctie Decoder (AV2) Openen volgende selecteren TV Auto Uit Wissen Toevoegen Verplaatsen Kanaalnummer wijzigen Hernoemen Blokkeren Geluidssysteem wijzigen Downloaden naar apparatuur Programma aanpassen De naam van de zender wijzigen (verschijnt bij kanaalselectie) Programma aanpassen prog. Kan Zender Slot Sys SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 Selecteer het veld "Zender" Selecteer het teken Naar volgende teken Herhalen 1 2 3 4 5 : : : : : CH44 CH51 CH41 CH47 CH37 XYZ FTP 123 456 Uit Uit Uit Uit Uit ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZ+-. 0123456789 Beschikbare tekens Blokkeren Programma aanpassen prog. 1 2 3 4 5 : : : : : Kan CH44 CH51 CH41 CH47 CH37 Zender Slot ABC XYZ FTP 123 456 Uit Uit Uit Uit Uit Sys SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 Selecteer het veld "Slot" Kies de gewenste instelling · Selecteer "Aan" ("Uit" om de blokkering op te heffen) Na blokkering kunt u het kanaal niet selecteren met nummertoetsen of de "C"-toets. Geavanceerd Verlaten EXIT Het geluidssysteem wijzigen op basis van signalen Programma aanpassen prog. 1 2 3 4 5 : : : : : Kan CH44 CH51 CH41 CH47 CH37 Zender Slot ABC XYZ FTP 123 456 Uit Uit Uit Uit Uit Sys SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 Selecteer het veld "Sys" Selecteer het geluidssysteem SC1 : PAL B, G, H / SECAM B, G SC2 : PAL I SC3 : PAL D, K / SECAM D, K F: SECAM L / L' Kanaalinformatie downloaden naar een aangesloten Q-Link-apparaat Blauwe Automatisch overgebracht (duurt enkele sec. ) Meer informatie (p. 20) Niet beschikbaar als "Q-Link" is ingesteld op "Uit" in het Instellingen. 14) Opslaan OK 16 17 Kanalen aanpassen en instellen Automatisch de kanalen in uw regio instellen Het PC-scherm weergeven op TV Het scherm van een aangesloten PC kan worden weergegeven op de TV. 24) Start ATP/ACI-afstemming WAARSCHUWING Door het opnieuw opstarten wordt uw TV opnieuw ingestelod de nieuwe situatie Selecteer uw land instellen Land Deutschland Österreich France Italia España Portugal Nederland Danmark Sverige Norge Suomi België Schweiz ELLADA Polska Ceská republika Magyarország E. Eu OK selecteren OK 1 TV/AV Selecteer de externe bron TV/AV Automatisch instellen ATP/ACI afstemming Start zenderinst. Verlaten Terug naar starten OK · · · De instellingen worden automatisch vastgelegd De instellingen worden gedownload naar een aangesloten Q-Link-apparaat. Na afloop verschijnt de uitzending van programma "1". CH12 2 Selecteer "PC" Blauwe (Naar volgende pagina) Druk tweemaal PC-scherm ZENDERINSTELLING IN WERKING ZOEKEN : MOMENT GEDULD 02 · · TV/AV 99:21 41 Gele Verlaten Terug naar Bijbehorende signalen (p. 28) Als "H-Freq. " of "VFreq. " rood wordt weergegeven, worden de signalen misschien niet ondersteund. · · Terugkeren naar TV Het PC-scherm weergeven op TV Kanalen aanpassen en instellen Automatische instellingen na afloop wijzigen Selecteer het programmanummer en doorzoek het kanaal Programmanummer CH12 Opslaan Herhaal en Opmerking · PC menu-instellingen (desgewenst te wijzigen) Instellingen opgeven "Werken met menufuncties" tot (p. 14) Menu Optie W/B High R Aanpassingen / configuraties (opties) Witbalans van felrood gebied Witbalans van felblauw gebied Witbalans van donkerrood gebied Witbalans van donkerblauw gebied (2. 0 / 2. 2 / 2. 5 / S Curve) Schakelt naar breedbeeld VGA (640 x 480 punten), WVGA (852 x 480 punten), XGA (1. 024 x 768 punten), WXGA (1. 366 x 768 punten) Het signaal bepaalt de beschikbare opties en herhaaldelijk aanpassen Kanaal Beeld Instelling, Kontrast, Helderheid, Scherpte, Kleurtemp. Afstem 99:21 Start zoeken / Opslaan Verlaten Terug naar 9 Directe kanaal toegang 41 C 0 · Als een OK videorecorder alleen met de Het RF-kabel is programmanummer aangesloten, knippert. W/B Low R Inst. W/B Low B Gamma W/B High B Resolution Handmatig instellen Handmatig instellen met de toetsen op het apparaat Handm. 7) · · Klok Bij ruis instellen op minimale niveau Past horizontale positie aan Geavanceerd (Herhaaldelijk indrukken tot "Afstem procedure" verschijnt) of (Open "Handm. Afstem") H-Pos Instellingen (Programma, Kanaal (keuze), Geluidssysteem) of (Programma wijzigen of kanalen zoeken) Programmanummer (knippert) Kanaalnummer (knippert) Geluidssysteem (knippert) CH12 SC1 PC Instelling Past verticale positie aan V-Pos (Opslaan) (Herhalen) Klok fase 1 Voor beeld zonder flikkeringen of vervorming Aanpassen na klokaanpassing Terugkeren naar TV Afstem procedure -, + : TV / AV : STR : F : 02 STR F Start zoeken Cursor verplaatsen Opslaan Verlaten 99:21 -/ +/ Sync. 41 Kiest een ander synchroon signaal als het beeld is vervormd (H&V / On G) H&V : op basis van de horizontale en verticale signalen van de PC On G : op basis van het groene signaal van de PC (indien beschikbaar) · · · Bij ruis instellen op minimale niveau TV / AV Kanaal · Vol. [. . . ] Het contrast wordt verkleind als radio, menu enzovoort, enkele minuten op het scherm blijven staan. 5) Apparaat geeft abnormale beelden bij aansluiting via HDMI ·· Veelgestelde vragen Technische informatie Eén deel blijft donker · · · · · Is de HDMI-kabel goed aangesloten?28) Gebruik apparatuur die voldoet aan EIA/CEA-861/861B. Soms kan in een plasmascherm een pixel of lichtgevende plek ontbreken. (Dit wijst niet op een storing) Veelgestelde vragen, Overige De afstandsbediening werkt niet TV Opmerking 28 · · Andere signalen dan de bovenstaande worden mogelijk niet correct weergegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC TH-42PV60EH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC TH-42PV60EH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag