Gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PV600E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PV600E. Wij hopen dat dit PANASONIC TH-42PV600E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PV600E te teleladen.


PANASONIC TH-42PV600E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (12396 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC TH-42PV600E (12237 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC TH-42PV600E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur (particulieren) Dit symbool betekent in Europa dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. In Nederland kunt u uw producten bij uw winkelier inleveren bij de aanschaf van een vergelijkbaar nieuw product. Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval. [. . . ] 16) Aanpassingen / configuraties (opties) Afmeting videoweergave (Normaal / Groot) De videobeelden worden na afloop herhaald (Uit / 1 file / All) Optie Beeld afmeting Herhaling Kaart instelmenu (Scherm met indexaanduidingen) Datum Film zonder geluid Film waarvoor een vergrendeling is gezet TV 5 Kijken · · · (verschijnt ) Druk nogmaals op de toets om de vergrendeling op te heffen. U kunt foto's niet wissen of vergrendelen. Bedieningsinformatie weergeven Volume · · Foto's (gebruiken in stap Pauzeren Weergeven Snel vooruit spoelen (ingedrukt houden) Naar volgende video Stoppen Videobeelden Geef het menu weer of 5 ) Selecteer "Kaartinstelmenu" volgende Geavanceerd Selecteer de functies en open selecteren Kaart instelmenu Beeld voor beeld Interval Herhaling Openen 5 seconden Uit Terugkeren naar TV Bedieningsinformatie Verlaten SD : Terug naar Foto's Terugspoelen (ingedrukt houden) Naar vorige video · Menu Optie Kaart instelmenu "Beeld" (p. 16) selecteren instellen Terugkeren naar het SD-menu Bedieningsinformatie Aanpassingen / configuraties (opties) Start de beeld-voor-beeldweergave Naar vorige foto Naar indexaanduiding 90° draaien (rechtsom) Naar volgende foto Kies Meervoudig Kaart instelmenu Beeld voor beeld Interval Herhaling Zoom SD : Terug naar Verlaten In-/ Rode uitzoomen 90° draaien (linksom) · · · 22 Let op To change the aspect ratio Eén foto per keer In de zoom-modus, kunt u de positie verplaatsen met behulp van de cursortoetsen. Selecteer het interval bij beeld-voor-beeldweergave (5 / 10 / 15 / 30 / 60 / 90 / 120 seconden) Herhaal beeld-voor-beeldweergave (Uit / Aan) · Halverwege stoppen Tijdens het weergeven worden geen signalen uitgestuurd via de beeldscherm-uitgangen. "Datum" toont de datum waarop de opname is gemaakt met de digitale camera. De datumindeling is 01/01/2000 wanneer opnamen worden gemaakt zonder datumsignaal. 23 Een programma op SD-kaart opnemen U kunt de TV-zenders en de inkomende AV1-signalen (PAL / SECAM) opnemen op de SD-kaart. Stel voor de Opname stand en Opnametijd in in het menu SD Instelling. De opnametijd en -modus instellen / de kaart formatteren Selecteer de SD-modus Kies de gewenste instelling SD Instelling 1 2 selecteren Economy Geen Inst. 23) Opname stand Opnametijd Formaat Selecteer "SD Instelling" SD Menu instellen selecteren Tijdens het bekijken van een programma Films ta nd Fotos ta nd SD Instelling Geheugen capaciteit volgende · Als het bevestigingsbericht verschijnt Opname starten ? Onvoldoende geheugen capaciteit Huidige instelling Opnametijd 180min. Opname stand Economy Op te nemen vanaf 15min. · · De tijd die u kunt opnemen verschijnt als de opnametijd niet is ingesteld. 25) De opname starten Annuleren Er is onvoldoende ruimte op de kaart. Menu Optie Aanpassingen / configuraties Selecteer beeldkwaliteit (Extra fine / Super fine / Fine / Normaal / Economy) De kwaliteit van audio verandert niet. MultiMedia kaarten ondersteunen niet de opnamestand Extra fine en Super fine. Als een opname wordt gestart en de apparatuur is zo ingesteld, wordt de opname automatisch uitgevoerd in de stand Fine. · Een programma op SD-kaart opnemen Opname stand · · · · · · Instellingen Doorgaan (De opname wordt gestopt als de kaart vol is. ) Annuleren Opnametijd Selecteer opnametijd (Geen Inst. : er wordt opgenomen totdat de kaart vol is Formatteer de kaart in de SD-kaartsleuf (alle gegevens worden gewist) Verwijder niet het SD-kaartje tijdens het formatteren. Dat kan ertoe leiden dat er niet goed meer opnamen kunnen worden gemaakt op het kaartje. 3 TV Stoppen Formaat (Als het volgende bericht verschijnt) Geheugencapaciteit controleren U kunt in iedere Opname stand controleren hoeveel tijd er nog is voor opnamen. Selecteer de SD-modus Selecteer "Geheugencapaciteit" SD Menu Voor dit product geldt een licentie krachtens de MPEG-4-octrooiportefeuille voor het persoonlijke en nietcommerciële gebruik van een consument voor (i) het coderen van videomateriaal volgens de MPEG4 Video-standaard ("MPEG-4 Video") en/of (ii) het decoderen van MPEG-4 Video die is gecodeerd door een consument in een persoonlijke en niet-commerciële handeling en/of is verkregen van een licentiehoudende video-leverancier. Er wordt geen licentie verleend of impliciet verleend voor enige andere toepassing. Zie http://www. mpegla. com. · · · · · · · · · Opmerking U kunt de tegen kopiëren beveiligde signalen niet opnemen. De opname wordt niet stopgezet als de uitschakeltimerfunctie is geactiveerd of als u tijdens de opname op de afstandsbediening op de knop Standby Aan/Uit drukt. De gegevens die worden vastgelegd en andere gegevens die op het SD-kaartje zijn opgeslagen, kunnen onleesbaar worden. SD-opnamen kunnen niet geheel geschikt of afspeelbaar blijken te zijn met sommige PC-software of op sommige PDA-toestellen. Wanneer twee beelden worden weergegeven op hetzelfde scherm in de functie Multi-venster, is het beeld op het hoofdscherm het beeld dat wordt opgenomen. (p. 11) Als tijdens het opnemen wordt overschakeld op een ander type signaal, kan het niet volledig worden opgenomen. De signalen zonder video (alleen audio) kunnen niet volledig worden opgenomen. [. . . ] 5) Abnormaal geluid Apparaat geeft abnormale beelden bij aansluiting via HDMI Stel het geluid van het aangesloten apparaat in op "2ch L. PCM". 16) Selecteer een analoge audio-aansluiting bij problemen met de digitale audio-aansluiting. 33) HDMI · Foutmelding Neem contact op met een geautoriseerd Service Center. Veelgestelde vragen Eén deel blijft donker · · · · · Is de HDMI-kabel goed aangesloten?34) Gebruik apparatuur die voldoet aan EIA/CEA-861/861B. De functie "Bediening met HDMI" werkt niet U kunt de SD-kaart niet gebruiken, zelfs als deze is geformatteerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC TH-42PV600E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC TH-42PV600E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag