Gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PS10EK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PS10EK. Wij hopen dat dit PANASONIC TH-42PS10EK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PS10EK te teleladen.


PANASONIC TH-42PS10EK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9149 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC TH-42PS10EK (9345 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC TH-42PS10EK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing Progressief breedbeeld-plasmascherm Modelnummer TH-42PS10EK TH-42PS10ES TH-42P S9 High-definition plasmascherm Modelnummer TH-42PH10EK TH-42PH10ES TH-50PH10EK TH-50PH10ES TH-58PH10EK TH-42PS9 Het beeld op het scherm in de afbeelding is een voorbeeld. Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het toestel in gebruik neemt. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor eventuele naslag. Nederland Beste Panasonic klant Welkom in de Panasonic klantenkring. Wij hopen dat u vele jaren plezier zult hebben van uw nieuwe plasmascherm. Voor een optimaal gebruik van uw toestel wordt het aanbevolen, alvorens enige afstellingen te maken, deze Instructies door te lezen en voor latere naslag te bewaren. [. . . ] Stel de witbalans voor de heldere gebieden af met de "W/B High R", "W/B High G" en "W/B High B" functies. Stel de witbalans voor de donkere gebieden af met de "W/B Low R", "W/B Low G" en "W/B Low B" functies. De instellingen in de stappen 1 en 2 beïnvloeden elkaar wederzijds. · De instellingen worden voor iedere ingangssignaalfunctie afzonderlijk in het geheugen vastgelegd. · Gebruik de waarden van het instelbereik als referentie. Handige tip ( / Normalise Normaliseren) Als u tijdens weergave van het "Advanced settings" menu op de N toets van de afstandsbediening drukt of tijdens "Normalise" op de ACTION ( ) toets, zullen alle afstellingen op de standaardinstellingen worden teruggesteld. 24 Geluidsinstelling 1 2 Druk op deze toets om het "Sound" scherm te laten verschijnen. Kies de functie die u wilt instellen en maak de gewenste instelling. Gebruik deze toetsen om de gewenste instelling te maken terwijl u naar het geluid luistert. Bass Voor het instellen van de lage tonen Mid Normale geluiden aanpassen Treble Voor het instellen van de hoge tonen Balance Voor het instellen van de links/rechtsbalans Surround Kies "On" of "Off" Sound Normalise Normal Normal Normal 0 0 0 0 Off Main Voor het oorspronkelijke geluid Benadrukt scherp geluid. (wanneer "Main picture sound" is geselecteerd. ) (wanneer "PIP frame sound" is geselecteerd. ) Sound Mode Bass Mid Treble Balance Surround Audio Out (PIP) Dynamic Clear Main Selecteert het geluid van het hoofdbeeld. Selecteert het geluid van het PIP-kader. INPUT1 PC A A B INPUT1 PC Sub B De muzieknoot wordt rechts van het schermlabel van de geluidsuitvoer weergegeven. Opmerkingen: · Druk op de SURROUND toets om het surroundeffect rechtstreeks aan of uit te schakelen. (zie pagina 14) · De instellingen voor de Bass, Mid, Treble en Surround worden afzonderlijk voor iedere Sound Mode in het geheugen vastgelegd. Handige tip ( / Normalise Normaliseren) Als u tijdens weergave van het "Sound" menu op de N toets van de afstandsbediening drukt of tijdens "Normalise" op de ACTION ( ) toets drukt, zullen alle instellingen worden teruggesteld op de standaardinstellingen. Dempingsfunctie Gebruik deze functie om het geluid te dempen wanneer de telefoon gaat, bijv. Druk nogmaals op de toets om het oorspronkelijke geluid te herstellen. Bij het uitschakelen van het apparaat of als de volume-instelling wordt gewijzigd, komt de dempingsfunctie automatisch te vervallen. 25 Digitale zoom Bij gebruik van deze functie wordt een geselecteerd gebied van het getoonde beeld vergroot weergegeven. 1 Laat de bedieningsaanwijzingen verschijnen. Bij gebruik van de digitale zoomfunctie zullen alleen de volgende toetsen werken. [Afstandsbediening] POSITION / ACTION toetsen INPUT MENU -/ VOL Exit 1 [Apparaat] +/ ENTER/ VOL toets MUTE toets SURROUND toets OFF TIMER toets VOL toets 2 Selecteer het gebied van het beeld dat vergroot moet worden. De cursor wordt verplaatst. Exit 2 3 Selecteer de gewenste vergroting voor het gekozen gebied. Telkens wanneer op de toets wordt gedrukt, zal de vergroting veranderen. ×1 ×2 ×3 ×4 4 Keer terug naar het normale beeld (de digitale zoomfunctie verlaten). Druk hierop om de digitale zoomfunctie te verlaten. Opmerkingen: · Wanneer de stroom wordt uitgeschakeld (inclusief uitschakelen van de stroom door de "Off Timer" functie), zal de digitale zoomfunctie worden geannuleerd. · De digitale zoomfunctie kan niet worden gekozen in de volgende bedieningstoestand: "Multi-viewer" (Beeld-binnen-beeld, Beeld-buiten-beeld, Subbeeld naast hoofdbeeld) weergave. (zie pagina 20) · Wanneer de digitale zoomfunctie in werking is, kan "Pos. /Size aanpassen" niet worden gebruikt. 26 PRESENT TIME Setup / Set up TIMER U kunt de timer gebruiken om het plasmadisplay automatisch in en uit te schakelen. Voordat u de timer instelt, moet u de PRESENT TIME (huidige tijd) instelling controleren en de klok zonodig gelijkzetten. Maak daarna pas de POWER ON Time/POWER OFF Time instelling. 1 Druk op deze toets om het "Setup" scherm te laten verschijnen. [. . . ] Laat niet langdurig achtereen een stilstaand beeld op het scherm staan, want dat zou een permanent nabeeld kunnen inbranden op uw plasmascherm. Stilstaande beelden kunnen bijvoorbeeld zijn van logo's, videospelletjes, computer-beelden, teletekst en beelden met een 4:3 beeldverhouding. Opmerking: Een permanent nabeeld dat op het plasmascherm is ingebrand komt niet voort uit foutieve werking van het toestel en wordt als zodanig niet gedekt door de garantie. Dit product is niet bedoeld voor langdurige weergave van een stilstaand beeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC TH-42PS10EK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC TH-42PS10EK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag