Gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PR10E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PR10E. Wij hopen dat dit PANASONIC TH-42PR10E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PR10E te teleladen.


PANASONIC TH-42PR10E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7080 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC TH-42PR10E (7437 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC TH-42PR10E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing Progressief Hospitality breedbeeld-plasmascherm Modelnummer TH-37PR10E TH-42PR10E Het beeld op het scherm in de afbeelding is een voorbeeld. Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het toestel in gebruik neemt. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor eventuele naslag. Nederland Beste Panasonic klant Welkom in de Panasonic klantenkring. Wij hopen dat u vele jaren plezier zult hebben van uw nieuwe plasmascherm. Voor een optimaal gebruik van uw toestel wordt het aanbevolen, alvorens enige afstellingen te maken, deze Instructies door te lezen en voor latere naslag te bewaren. [. . . ] · De volgende combinaties van twee analoge signalen kunnen niet tegelijkertijd worden weergegeven. Component ­ Component, Component ­ PC (RGB), PC (RGB) ­ Component, PC (RGB) ­ PC (RGB) 19 Advanced PIP 1 2 Druk op deze knop om het menu Setup weer te geven. Druk op deze knop om "OSD Language" te selecteren. 3 4 Houd deze knop ingedrukt tot het menu Options wordt weergegeven. Druk op deze knop om Advanced PIP te selecteren. Options 1/3 Weekly Command Timer 5 Druk op deze knop om het menu aan te passen. Off : Stelt de normale weergavestand op twee schermen in (zie pagina 19). On : Stelt de stand Advanced PIP in. Onscreen display Initial INPUT Initial VOL level Maximum VOL level INPUT lock Button lock Remocon User level Advanced PIP On Off Off Off Off Off Off Off 0 0 6 7 Eén scherm Druk op deze knop om het menu Options af te sluiten. Advanced PIP (Als Advanced PIP is ingesteld op On) Subscherm Hoofdscherm 1 2 3 Opmerking: Als u de toetsen , , of wilt gebruiken voor schermfuncties, volgt u de procedures op de vorige pagina. Opmerkingen: · Signaal dat overeenstemt met Advanced PIP Druk meerdere malen 6 5 4 op de toets. Elke keer als u op de toets drukt, worden het hoofdbeeld en het subbeeld op bovenstaande manier weergegeven. Subscherm Hoofdscherm NTSC, PAL, SECAM (tuner, video) 640 x 480@60Hz, 852 x 480@60Hz, 1024 x 768@60Hz, 525i, 525p, 625i, 625p, 750/60p, 750/50p, 1125/60i, 1125/50i, 1366 x 768@60Hz (RGB, DVI, HDMI) 1250/50i (Component Video, RGB, DVI, SDI, HDMI) 1280 x 768@60Hz (DVI) · · · · · · · · Als "Input lock" in het Options menu in een andere stand dan "Off" staat, zal de MULTI PIP functie niet beschikbaar zijn. De geluidsuitvoer is afkomstig van het beeld dat in Audio Out (PIP) is geselecteerd (zie pagina 23). Bij een scherm met twee beelden is het niet mogelijk om dezelfde ingangsmodus voor het hoofdbeeld en het subbeeld te kiezen. Daar het hoofdbeeld en het subbeeld door afzonderlijke schakelingen worden verwerkt, zal er een klein verschil zijn in de helderheid van de beelden. Afhankelijk van het type signalen in het hoofdbeeld en de 2-beelden displaymodus, kan ook de beeldkwaliteit van het subbeeld iets minder goed zijn. Door de kleine afmetingen van de subbeelden, kunnen deze subbeelden niet gedetailleerd worden weergegeven; Het beeld op het computerscherm wordt weergegeven in een vereenvoudigd formaat, zodat het mogelijk is dat u de details niet voldoende kunt onderscheiden. De volgende combinaties van twee analoge signalen kunnen niet tegelijkertijd worden weergegeven. Component ­ Component, Component ­ PC (RGB), PC (RGB) ­ Component, PC (RGB) ­ PC (RGB) Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van elk bord voor de overeenkomstige signalen voor DVI, SDI en HDMI. 20 Beeldinstellingen 1 2 Druk op deze toets om het "Picture" menuscherm te laten verschijnen. Kies de functie die u wilt instellen en maak de gewenste instelling. Gebruik deze toetsen om de gewenste instelling te maken terwijl u naar het beeld achter het menu kijkt. Opmerking: Een menu dat u niet kunt aanpassen, wordt grijs weergegeven. Welk menu kan worden aangepast, is afhankelijk van de signaal-, ingangs- en menu-instellingen. Picture Normalise Normal 1/2 Druk op de toets " " of " " om een andere modus te kiezen. Normal Cinema Dynamic Normal Voor het kijken in een normale omgeving (avondverlichting). Dit menu stelt de normale niveaus voor de helderheid en het contrast in. Opmerking: Als u de beeld- of kleurinstelling op het gekozen "Picture" menu wilt wijzigen, kunt u dit doen met behulp van de betreffende menu-opties in het "Picture" menu. (zie de volgende pagina) Picture Mode Contrast Brightness Colour Tint Sharpness Normal 25 0 0 0 5 Picture White balance Colour Management Advanced settings Normal Off On 2/2 Druk hierop om "On" te kiezen. [. . . ] Het apparaat verwerkt de diverse signalen digitaal om esthetisch aangename beelden te reproduceren. Daarom kan het soms een paar seconden duren voordat het beeld verschijnt na het inschakelen van de spanning, na het omschakelen van de ingangsbron, of na het verwisselen van de beelden voor het hoofdbeeld en subbeeld op de twee schermen. Ten gevolge van de eigenschappen van het aandrijfsysteem van het paneel, kan het lijken alsof de randen in de snel-bewegende gedeelten van de beelden flikkeren: Dit is normaal en wijst niet op een defect. Wanneer u kijkt naar de zijschermpanelen bij de instelling "High" of "Mid", kan de helderheid aan beide zijden veranderen afhankelijk van het soort weergegeven programma: Dit is normaal en wijst niet op een defect. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC TH-42PR10E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC TH-42PR10E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag