Gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PHW5EX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PHW5EX. Wij hopen dat dit PANASONIC TH-42PHW5EX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PHW5EX te teleladen.


PANASONIC TH-42PHW5EX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (19 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC TH-42PHW5EX (793 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC TH-42PHW5EX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Derudover er det vigtigt, at du gemmer din kvittering og noterer produktets modelnummer og serienummer i feltet på bagsiden af denne vejledning. Besøg vor Panasonic website http://panasonic. net Indhold VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Medfølgende tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] (Justeringer for komponentsignaler gemmes for 525 (480) / 60i · 60p, 625 (575) / 50i · 50p, 1125 (1080) / 60i · 50i · 24p · 25p · 30p · 24sF, 1250 (1080) / 50i, 750 (720) / 60p · 50p og RGB/PC/Digital-signaler gemmes for hver frekvens. ) · Hvis "Cue" eller "Rew" signaler fra en videobåndoptager eller DVD-afspiller modtages, bevæger billedet sig op eller ned. Denne ændring af billedets placering kan ikke kontrolleres ved hjælp af Picture Pos. /Size funktionen. · Hvis Picture V-Pos/V-Size indstilles til Panasonic Auto med 16:9-tilstand, huskes indstillingen ikke. Når tilstanden forlades, går skærmen tilbage til en tidligere indstilling. H-Size H-Pos H-Size V-Pos V-Size 0 0 0 0 Under indgangssignalet "RGB/PC". Pos. /Size Normalise Normal H-Pos H-Size V-Pos V-Size Clock Phase 0 0 0 0 0 Juster den vandrette størrelse. V-Pos Juster den lodrette position. V-Size Juster den lodrette størrelse. Clock Phase Eliminerer flimren og forvrængning. (tilstand for RGB/PC-indgang) Godt råd ( / Normalise Normalisering) Hvis man, mens visningen "Pos. /Size" er aktiveret, på noget tidspunkt trykker på N-knappen på fjernbetjeningen eller på ACTION ( )-knappen under "Normalise", nulstilles alle justerede værdier til fabriksindstillingerne. 19 MULTI PIP Tryk flere gange. Hver gang der trykkes på knappen vil hovedbilledet og subbilledet blive vist som illustreret herunder. [Billede og billede] Hovedbillede Subbillede MULTI PIP [Billede uden for billede] Hovedbillede Subbillede MULTI PIP [Billede i billede] Hovedbillede Subbillede Normal Visning MULTI PIP A B SWAP A SWAP B A B SWAP Tryk for at bytte rundt på hovedbillede og subbillede. B A B A B A Tryk her for at vælge inputtilstand. SELECT Under visning af hovedbillede og subbillede vælges det billede, for hvilket man ønsker at B B ændre indgangsmodus. Bemærk: Indgangsmodus kan skiftes · Subbilledlyden høres, mens en subbilledoperation er i gang. · Følgende kombinationer af to analoge signaler kan ikke vises samtidigt; Komponent-komponent, komponent-pc (RGB), pc (RGB)-komponent, pc (RGB)-pc (RGB) · Læs mere i brugsvejledningen til hvert enkelt kort angående tilsvarende signaler til DVI, SDI, HDMI. 21 Billedjusteringer 1 2 Tryk på knappen for at vise menuen "Picture". Vælg punkter, der ønskes justeret. Tryk for at vælge menuen for det punkt, der ønskes justeret. Vælg det ønskede niveau, mens billedet bag skærmmenuen betragtes. Picture Normalise Normal 1/2 Tryk på knappen " " eller " " for at skifte mellem indstillingerne. Normal Cinema Dynamic Normal Ved brug under normale forhold (aftenbelysning). Denne menu vælger de normale indstillinger for Brightness (lysstyrke) og Contrast (kontrast). Picture Mode Contrast Brightness Colour Tint Sharpness Normal 25 0 0 0 3 Picture White balance Colour Management Advanced settings Normal Off On 2/2 Dynamic Når plasmaskærmen bruges under forhold med meget lys. Denne menu vælger højere end normale indstillinger for Brightness (lysstyrke) og Contrast (kontrast). Bemærk: Hvis man ønsker at ændre billedet og farven på den valgte "Picture"-menu til noget andet, kan det gøres ved at benytte punkterne på menuen Picture. Advanced settings On Giver mulighed for billedfi njustering på et professionelt niveau (se næste side). Advanced settings Normalise Normal Tryk på knappen " " eller " " for at skifte mellem indstillingerne. Normal 0 0 0 0 0 0 2. 2 Off Cool Warm Black extension Input level W/B High R W/B High B W/B Low R W/B Low B Gamma AGC Colour Management On Muliggør automatisk indstilling af levende farver. Advanced settings Off Viser billederne med indstillingerne i menuen Picture. Godt råd ( / Normalise Normalisering) Hvis man, mens menuen "Picture" vises, på noget tidspunkt trykker på N-knappen på fjernbetjeningen eller på knappen ACTION ( ) under "Normalise", nulstilles alle justerede værdier til fabriksindstillingerne. 22 Billedjusteringer Menupunkt Contrast (kontrast) Brightness (lysstyrke) Colour (farvemætning) Tint (tone) Sharpness (skarphed) Effekt Mindre Mere Justeringer Vælger den passende lysstyrke og kontrast for værelset. Justerer så det bliver lettere at se mørke billeder, såsom natscener eller sort hår. Giver et skarpt billede. Mørkere Lysere Mindre Mere Rødlig Grønlig Mindre Mere Bemærk: · Indstillingerne for "Colour" og "Tint" kan ikke justeres for "RGB/PC" og "Digital" indgangssignaler. [. . . ] Når sidepanelerne vises med indstillingen "High" eller "Mid", kan lysstyrken i begge sider ændres afhængigt af typen af det viste program: Dette er normalt og er ikke en fejl. Plasmaskærmpanelet er fremstillet ved hjælp af en utrolig fin præcisionsteknologi, men nogle gange kan visse dele af skærmen mangle billedelementer eller have lysende prikker. Lad ikke et stillbillede være vist i for lang tid, da det kan efterlade et permanent efter-billede på plasmaskærmen. Som eksempler på stillbilleder kan nævnes logoer, videospil, computerbilleder, teletekst og billeder, der vises i 4:3 format. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC TH-42PHW5EX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC TH-42PHW5EX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag