Gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PHD7EK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PHD7EK. Wij hopen dat dit PANASONIC TH-42PHD7EK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PHD7EK te teleladen.


PANASONIC TH-42PHD7EK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1478 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC TH-42PHD7EK (1531 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC TH-42PHD7EK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ® PLASMA DISPLAY Gebruiksaanwijzing Progressief breedbeeld-plasmascherm VOL ­ MENU INPUT + ENTER / POWER Y R - STANDB ON G POWER Modelnummer TH-37PWD7E TH-42PWD7E High-definition plasmascherm Modelnummer TH-42PHD7E TH-50PHD7E Het beeld op het scherm in de afbeelding is een voorbeeld. Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het toestel in gebruik neemt. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor eventuele naslag. Nederland TQB0E0117B-1 Beste Panasonic klant Welkom in de Panasonic klantenkring. Wij hopen dat u vele jaren plezier zult hebben van uw nieuwe plasmascherm. Voor een optimaal gebruik van uw toestel wordt het aanbevolen, alvorens enige afstellingen te maken, deze Instructies door te lezen en voor latere naslag te bewaren. [. . . ] Bij sommige 4:3 programma's, zoals beursgegevens, kan het beeldformaat plotseling gewijzigd worden. Wanneer u naar dergelijke programma's kijkt, verdient het aanbeveling de ASPECT instelling op 4:3 te zetten. · Wanneer u "Picture V-Pos/V-Size" in Panasonic Auto op 16:9 instelt, wordt deze instelling niet in het geheugen opgeslagen. Als u de modus verlaat, gaat het beeldscherm terug naar een vorige instelling. 4 3 16 Panasonic Auto 9 Panasonic Auto Voor een uitgerekt beeld 4 3 Het beeld is vergroot Voor een 4:3 beeld Verandert overeenkomstig de instelling voor de Panasonic Auto functie (zie pagina 33). Opmerking: Geef niet langdurig een stilstaand beeld in de 4:3 stand op het scherm weer, want dit kan resulteren in een permanent nabeeld op het plasmascherm. 17 Beeldpositie / beeldformaat-instelling 1 2 PICTURE POS. Druk op deze toets om "H-Pos / H-Size / V-Pos / V-Size / Clock Phase" te kiezen. N INPUT SURROUND VOL R PICTURE SOUND SET UP MULTI PIP SWAP SELECT ZOOM MOVE 3 Gebruik deze toetsen om de Pos. /SIZE ASPECT PC OFF TIMER In de "AV (S Video)", "Component" en "DVI" ingangssignaalstand Picture Pos. /Size 4 R Normalise Normal Opmerkingen: · De gemaakte instellingen worden voor ieder ingangssignaalformaat afzonderlijk in het geheugen vastgelegd. (De instellingen voor componentsignalen worden apart vastgelegd voor 525 (480) / 60i · 60p, 625 (575) / 50i · 50p, 1125 (1080) / 60i · 50i · 24p · 25p · 30p · 24sF, 1250 (1080) / 50i, 750 (720) / 60p · 50p, en bij RGB / PC / DVI signalen apart voor elke frequentie. ) · Als een "Cue" of "Review" signaal van een videorecorder of DVD-speler wordt ontvangen, zal de beeldpositie naar boven of beneden verschoven worden. De Picture Pos. /Size instelling heeft geen invloed op deze verschuiving van de beeldpositie. · Wanneer u "Picture V-Pos/V-Size" in Panasonic Auto op 16:9 instelt, wordt deze instelling niet in het geheugen opgeslagen. Als u de modus verlaat, gaat het beeldscherm terug naar een vorige instelling. H-Pos Voor het afstellen van de horizontale beeldpositie. Druk op deze toets om de instelfunctie te verlaten. H-Pos H-Size V-Pos V-Size In de "RGB/PC" ingangssignaalstand Picture Pos. /Size Normalise Normal H-Pos H-Size V-Pos V-Size Clock Phase H-Size Voor het afstellen van de horizontale beeldgrootte. V-Pos Voor het afstellen van de verticale beeldpositie. V-Size Voor het afstellen van de verticale beeldgrootte. Clock Phase Voor het elimineren van flikkering en vervorming. (RGB / PC ingangsfunctie) Nuttige wenk ( N / Normalise Standaardinstellingen) Als u tijdens weergave van het "Picture Pos. /Size" scherm op de N toets van de afstandsbediening drukt of tijdens "Normalise" op de ACTION ( ) toets, zullen alle afstellingen op de standaardinstellingen worden teruggesteld. 18 MULTI PIP MULTI PIP Druk enkele malen op deze toets. Telkens wanneer deze toets wordt ingedrukt, zullen het hoofdbeeld en het subbeeld als volgt worden weergegeven. N INPUT SURROUND VOL R PICTURE SOUND SET UP MULTI PIP SWAP SELECT ZOOM MOVE [Subbeeld naast hoofdbeeld] [Subbeeld buiten hoofdbeeld] [Subbeeld binnen hoofdbeeld] Hoofdbeeld MULTI PIP Subbeeld MULTI PIP Hoofdbeeld Subbeeld MULTI PIP Hoofdbeeld Subbeeld Normale beeld A B SWAP A SWAP B A B SWAP SWAP Druk hierop om het hoofdbeeld en het subbeeld te verwisselen. B A [Voorbeeld] B A B A Hoofdbeeldlabel is helder PC1 VIDEO1 Subbeeldlabel is helder PC1 VIDEO1 SELECT SELECT Druk op deze toets om de invoermodus te selecteren. Selecteer het beeld, hoofdbeeld of subbeeld, waarvan u de ingangsmodus wilt wijzigen. INPUT A B A B Omschakelen van de ingangsmodus is mogelijk Hoofdbeeldlabel is veranderd VIDEO2 VIDEO1 Subbeeldlabel is veranderd PC1 VIDEO3 Druk hierop om het ingangssignaal om te schakelen. ZOOM MOVE C B A D Beeld is veranderd Druk op deze toets om het subbeeld te verplaatsen. Bij meermalen indrukken van de toets verandert de plaats van het subbeeld zoals aangegeven. Opmerkingen: · Deze toets werkt alleen bij beeld-binnen-beeld weergave. · Afhankelijk van de positie van het subbeeld, kan dit verborgen zijn achter de aanduidingen die op het beeldscherm zijn. Opmerkingen: · U hoort het geluid dat bij het hoofdbeeld hoort. · Bij een scherm met twee beelden is het niet mogelijk om dezelfde ingangsmodus voor het hoofdbeeld en het subbeeld te kiezen. [. . . ] Daarom kan het soms een paar seconden duren voordat het beeld verschijnt na het inschakelen van de spanning, na het omschakelen van de ingangsbron, of na het verwisselen van de beelden voor het hoofdbeeld en subbeeld op de twee schermen. Ten gevolge van de eigenschappen van het aandrijfsysteem van het paneel, kan het lijken alsof de randen in de snel-bewegende gedeelten van de beelden flikkeren: Dit is normaal en wijst niet op een defect. Wanneer u kijkt naar de zijschermpanelen bij de instelling "High" of "Mid", kan de helderheid aan beide zijden veranderen afhankelijk van het soort weergegeven programma: Dit is normaal en wijst niet op een defect. Het plasmadisplaypaneel is vervaardigd met een precisietechniek van een uitzonderlijk hoog niveau, echter het is soms mogelijk dat op bepaalde delen van het scherm beeldelementen ontbreken of dat er lichtplekken verschijnen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC TH-42PHD7EK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC TH-42PHD7EK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag