Gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PH9ES

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PH9ES. Wij hopen dat dit PANASONIC TH-42PH9ES handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PH9ES te teleladen.


PANASONIC TH-42PH9ES : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7768 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC TH-42PH9ES (7583 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC TH-42PH9ES

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Betjeningsvejledning Progressiv bredformat-plasmaskærm Modelnummer TH-42PS9EK TH-42PS9ES TH-42P S9 Højdefinitions-plasmaskærm Modelnummer TH-42PH9EK TH-42PH9ES TH-50PH9EK TH-50PH9ES TH-42PS9 Den viste illustration er et billede. Læs venligst denne betjeningsvejledning, før De anvender Deres nye apparat, og gem brugsanvisningen til brug i fremtiden. Dansk Kære Panasonic-Kunde! Velkommen i Panasonic-familien. Vi håber, at du får mange års glæde af din nye plasmaskærm. Vi anbefaler, at du læser betjeningsvejledningen igennem, før du foretager justeringer; på den måde får du mest ud af produktet. Sørg for at opbevare betjeningsvejledningen inden for rækkevidde, hvis du på et tidspunkt skulle få brug for den. [. . . ] Bemærk: · Denne knap virker kun under indstilling til billede i billede. · Subbilledet kan være skjult bag skærmmenuen afhængigt af den position. Bemærk: · Lyden kommer fra det billede, som er valgt i Audio Out (PIP) (se side 24). · Under visning af to skærme kan man ikke vælge den samme indgangsindstilling for både hovedbilledet og subbilledet. · Hovedbilledet og subbilledet behandles af forskellige kredsløb, så billedkvaliteten kan være lidt forskellig. Subbilledets billedkvalitet kan også være lidt anderledes, afhængigt af den signaltype, der vises i hovedbilledet, og af tilstanden for visning af 2 billeder. · Underbillederne er meget små, og de kan derfor ikke vises detaljeret. · Computerens skærmbillede vises i et forenklet format, og det kan derfor være svært at skelne detaljer fra hinanden på en tilfredsstillende måde. · Følgende kombinationer af to analoge signaler kan ikke vises samtidigt; Komponent-komponent, komponent-pc (RGB), pc (RGB)-komponent, pc (RGB)-pc (RGB) 20 Advanced PIP (avanceret PIP) 1 2 Tryk for at vise menuen SET UP. Tryk for at vælge "OSD Language" (sprog) 3 4 Tryk og hold inde, indtil menuen Options (Indstillinger) vises. Tryk for at vælge Advanced PIP (avanceret PIP). Options Off-timer function Onscreen display Initial INPUT Initial VOL level Maximum VOL level INPUT lock Studio W/B Advanced PIP Display size 1/3 Enable On Off Off 0 Off 0 Off Off Off Off 5 Tryk for at indstille menuen. Off (fra): Indstilling til den normale visningstilstand med to skærme (se side 20). Tryk for at Én skærm Advanced PIP (avanceret PIP) bekræfte. Tryk for at afslutte menuen Options (Indstillinger). 6 7 Underskærm Hovedskærm (Når Advanced PIP er slået til) Tr y k g e n t a g n e gange. Ved hvert tryk på denne knap vises hovedbilledet og subbilledet som vist herover. Bemærk: For at bruge , , , knapperne til skærmbetjeninger, skal man følge fremgangsmåden på den foregående side. Bemærk: · Tilsvarende signal til Advanced PIP (avanceret PIP) Bemærk Huvudskärm 640 x 480 ved 60 Hz, 852 x 480 ved 60 Hz, 1024 x 768 NTSC, PAL, SECAM (tuner, video) 525i, 525p, 625i, 625p, 750/60p, 750/50p, 1125/60i, 1125/50i, ved 60 Hz, 1366 x 768 ved 60 Hz (RGB, DVI, HDMI) 1280 x 768 ved 60 Hz (DVI) 1250/50i (Component Video, RGB, DVI, SDI, HDMI) · Lyden kommer fra det billede, som er valgt i Audio Out (PIP) (se side 24). · Under visning af to skærme kan man ikke vælge den samme indgangsindstilling for både hovedbilledet og subbilledet. · Hovedbilledet og subbilledet behandles af forskellige kredsløb, så billedkvaliteten kan være lidt forskellig. Subbilledets billedkvalitet kan også være lidt anderledes, afhængigt af den signaltype, der vises i hovedbilledet, og af tilstanden for visning af 2 billeder. · Underbillederne er meget små, og de kan derfor ikke vises detaljeret. · Computerens skærmbillede vises i et forenklet format, og det kan derfor være svært at skelne detaljer fra hinanden på en tilfredsstillende måde. · Følgende kombinationer af to analoge signaler kan ikke vises samtidigt; Komponent-komponent, komponent-pc (RGB), pc (RGB)-komponent, pc (RGB)-pc (RGB) · Læs mere i brugsvejledningen til hvert enkelt kort angående tilsvarende signaler til DVI, SDI, HDMI. 21 Billedjusteringer 1 2 Tryk på knappen for at vise menuen "Picture". Vælg punkter, der ønskes justeret. [. . . ] Bemærk: Det permanent efterbillede på plasmaskærmen, der kan opstå som følge af visning af et fast billede, er ikke en driftsfejl, og er derfor ikke omfattet af garantien. Dette produkt er ikke konstrueret til at vise faste billeder i længere tid ad gangen. Skærmenheden er udstyret med ventilator, der bortleder den varme, der udvikles under almindelig anvendelse. Den snurrende lyd stammer fra ventilatorens rotation og er ikke nogen fejl. Fastbrændte billeder [for TH-42PH9EK/S, TH-50PH9EK/S] Snurrende lyd høres fra skærmenheden. 44 VIDEO/PC input signaler VIDEO-indgang Signalnavn 1 2 3 4 5 NTSC PAL PAL60 SECAM Modificeret NTSC Horisontal frekvens (kHz) 15, 73 15, 63 15, 73 15, 63 15, 73 Vertikal frekvens (Hz) 59, 94 50, 00 59, 94 50, 00 59, 94 Mulige indgangssignaler til / MINI D-SUB 15-POLET (Component) / MINI D-SUB 15-POLET (RGB) ( mærke) MINI D-SUB MINI D-SUB Horisontal Vertikal Signalnavn 15-POLET 15-POLET frekvens (kHz) frekvens (Hz) (Component) (RGB) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 525 (480) / 60i 525 (480) / 60p 625 (575) / 50i 625 (575) / 50p 750 (720) / 60p 750 (720) / 50p 1. 125 (1. 080) / 60i 1. 125 (1. 080) / 50i 1. 125 (1. 080) / 24p 1. 125 (1. 080) / 24sF 1. 125 (1. 080) / 25p 1. 125 (1. 080) / 30p 1. 250 (1. 080) / 50i 640 × 400 @70 Hz 640 × 480 @60 Hz 640 × 480 @72 Hz 640 × 480 @75 Hz 640 × 480 @85 Hz 852 × 480 @60 Hz 800 × 600 @56 Hz 800 × 600 @60 Hz 800 × 600 @72 Hz 800 × 600 @75 Hz 800 × 600 @85 Hz 1. 024 × 768 @60 Hz 1. 024 × 768 @70 Hz 1. 024 × 768 @75 Hz 1. 024 × 768 @85 Hz 1. 152 × 864 @75 Hz 1. 280 × 960 @60 Hz 1. 280 × 960 @85 Hz 1. 280 × 1. 024 @60 Hz 1. 280 × 1. 024 @75 Hz 1. 280 × 1. 024 @85 Hz 1. 600 × 1. 200 @60 Hz 1. 600 × 1. 200 @65 Hz 1. 066 × 600 @60 Hz 1. 366 × 768 @60 Hz Macintosh13" (640 × 480) Macintosh16" (832 × 624) Macintosh21" (1. 152 × 870) 15, 73 31, 47 15, 63 31, 25 45, 00 37, 50 33, 75 28, 13 27, 00 27, 00 28, 13 33, 75 31, 25 31, 46 31, 47 37, 86 37, 50 43, 27 31, 47 35, 16 37, 88 48, 08 46, 88 53, 67 48, 36 56, 48 60, 02 68, 68 67, 50 60, 00 85, 94 63, 98 79, 98 91, 15 75, 00 81, 25 37, 88 48, 36 35, 00 49, 72 68, 68 59, 94 59, 94 50, 00 50, 00 60, 00 50, 00 60, 00 50, 00 24, 00 47, 92 25, 00 30, 00 50, 00 70, 07 59, 94 72, 81 75, 00 85, 01 59, 94 56, 25 60, 32 72, 19 75, 00 85, 06 60, 00 70, 07 75, 03 85, 00 75, 00 60, 00 85, 00 60, 02 75, 03 85, 02 60, 00 65, 00 60, 32 60, 00 66, 67 74, 54 75, 06 1: Når RGB-formatet og 525p-signalindgangen er valgt til MINI D-SUB 15-POLET-terminalen, genkendes de som et 2: Er signalet fra andet end MINI D-SUB 15-POLET-terminalen og har formatet VGA 68Hz, genkendes det som et 525p-signal. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC TH-42PH9ES

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC TH-42PH9ES zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag