Gebruiksaanwijzing PANASONIC TH42PH20E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC TH42PH20E. Wij hopen dat dit PANASONIC TH42PH20E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC TH42PH20E te teleladen.


PANASONIC TH42PH20E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6938 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC TH42PH20E (6853 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC TH42PH20E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Model No. TH-42PH20E Gebruiksaanwijzing High-definition plasmascherm Nederlands Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het toestel in gebruik neemt. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor eventuele naslag. Beste Panasonic klant Welkom in de Panasonic klantenkring. Wij hopen dat u vele jaren plezier zult hebben van uw nieuwe plasmascherm. Voor een optimaal gebruik van uw toestel wordt het aanbevolen, alvorens enige afstellingen te maken, deze Instructies door te lezen en voor latere naslag te bewaren. [. . . ] Maak daarna pas de POWER ON Time / POWER OFF Time instelling. 1 2 Druk op deze toets om het "Setup" scherm te laten verschijnen. Druk hierop en selecteer Set up TIMER of PRESENT TIME Setup. Setup MULTI DISPLAY Setup Set up TIMER PRESENT TIME Setup Display orientation 2/2 Landscape PRESENT TIME Setup (Instellen van de huidige tijd) 1 Druk hierop en selecteer DAY of PRESENT TIME. PRESENT TIME Setup PRESENT TIME MON 99:99 Indrukken voor instellen van DAY en PRESENT TIME. Set toets: Vooruit MON DAY toets: Terug 99:99 PRESENT TIME Opmerkingen: · Bij even kort indrukken van de " " of " " toets verandert de PRESENT TIME in stapjes van 1 minuut. · Als de " " of " " toets ingedrukt wordt gehouden, verandert de PRESENT TIME in stapjes van 15 minuten. Druk hierop en selecteer Set. 2 Druk vervolgens hierop zodat het PRESENT TIME Setup scherm verschijnt. Opmerkingen: · "Set" is niet te kiezen tenzij de PRESENT TIME is ingesteld. · Tenzij de huidige tijd is ingesteld op een andere instelling dan "99:99", kunnen "DAY" en "PRESENT TIME" niet worden ingesteld. · "DAY" en "PRESENT TIME" worden ingesteld op de standaardwaarden als het scherm gedurende meer dan 7 dagen uit staat en op een van de volgende manieren is uitgeschakeld: Via de schakelaar van het apparaat; Door loskoppeling van het netsnoer; Door onderbreking van de stroomvoorziening. Set up TIMER (TIMER-instellingen) 1 Druk hierop om de POWER ON Time / POWER Set up TIMER OFF Time in te stellen. PRESENT TIME 99:99 Druk hierop om de POWER ON Time / POWER Off POWER ON Function OFF Time in te stellen. 0:00 POWER ON Time toets: Vooruit Off POWER OFF Function toets: Terug POWER OFF Time 0:00 Opmerkingen: · Bij even kort indrukken van de " " of " " toets verandert de POWER ON Time / POWER OFF Time in stapjes van 1 minuut. · Als de " " of " " toets ingedrukt wordt gehouden, verandert de POWER ON Time / POWER OFF Time in stapjes van 15 minuten. Opmerking: De timerfunctie werkt alleen wanneer het onderdeel "PRESENT TIME" (huidige tijd) is ingesteld. 2 27 Screensaver (Ter voorkoming van ingebrande nabeelden) Geef niet gedurende langere tijd een stilstaand beeld weer, vooral niet in de 4:3 weergavestand. Als het display ingeschakeld moet blijven, dient u een screensaver te gebruiken. 1 2 Druk hierop zodat het Setup menuscherm verschijnt. Druk op deze toets om de Screensaver op het scherm weer te geven. Setup Signal Screensaver Extended life settings Input label Component/RGB-in select Power save Standby save PC Power management DVI-D Power management Auto power off OSD Language 1/2 3 Function selecteren Druk hierop en selecteer Function. Negative image Scrolling bar only White screen Overlay scrolling bar Negative image (Negatief beeld) Scrolling bar only (Alleen schuifbalk) Overlay white bar (Overlappende schuifbalk) White Screen (Wit scherm) RGB Off Off Off Off Off English (UK) Screensaver PRESENT TIME Start Function Mode 99:99 Scrolling bar only Off : Er verschijnt een negatief beeld op het scherm. : Er schuift een witte balk van links naar rechts over het scherm. U ziet geen beeld. : De helderheid van het beeld neemt af en er schuift een witte balk over het beeld. : Het volledige scherm is wit. 4 Selecteren van de Mode instelling Druk hierop en selecteer Mode. Off Interval : Treedt in werking wanneer de Periodic Time en Operating Time zijn ingesteld en die tijden bereikt worden. Time Designation : Treedt in werking wanneer de Start Time en Finish Time zijn ingesteld en die tijden bereikt worden. Standby after SCR Saver : Werkt gedurende de Screensaver Duration en het beeld gaat in stand-by. On : Treedt in werking wanneer Start wordt geselecteerd en ACTION ( ) wordt ingedrukt. 5 Start instelling Wanneer Mode is ingesteld op "On", drukt u hierop om Start te selecteren. [. . . ] 5: Wanneer het RGB-formaat en de 525p-signaalingang voor de PC IN-aansluiting is geselecteerd, wordt dit herkend als een 6: Wanneer het VGA-signaal van 60Hz wordt ingevoerd vanaf een andere ingang dan vanaf de PC IN-aansluiting, wordt dit herkend als een 525p-signaal. Opmerking: Het is mogelijk dat signalen zonder de bovenstaande specificaties niet juist worden weergegeven. VGA-signaal van 60 Hz. 51 Toepasselijke ingangssignalen Video ingang (VIDEO) Signaalnaam 1 NTSC 2 PAL 3 PAL60 4 SECAM 5 Gemodificeerde NTSC Horizontaal frequentie (kHz) 15, 73 15, 63 15, 73 15, 63 15, 73 Verticaal frequentie (Hz) 59, 94 50, 00 59, 94 50, 00 59, 94 Fabrieksinstelling Met deze functie kunt u het apparaat op de fabrieksinstellingen terugzetten. 1 2 3 Druk op deze toets om het "Setup" scherm te laten verschijnen. Druk op deze knop om "OSD Language" te selecteren. Setup Signal Screensaver Extended life settings Input label Component/RGB-in select Power save Standby save PC Power management DVI-D Power management Auto power off OSD Language 1/2 Gedurende meer dan 3 seconden ingedrukt houden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC TH42PH20E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC TH42PH20E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag