Gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PA60E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PA60E. Wij hopen dat dit PANASONIC TH-42PA60E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PA60E te teleladen.


PANASONIC TH-42PA60E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9104 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC TH-42PA60E (9070 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC TH-42PA60E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur (particulieren) Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie Dit symbool betekent in Europa dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. In Nederland kunt u uw producten bij uw winkelier inleveren bij de aanschaf van een vergelijkbaar nieuw product. Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval. [. . . ] Correctie Werken met menufuncties (zoals beeld- en geluidskwaliteit) · Geluid MPX Stereo N Normaal Aan Auto Uit Aan Stand Ruimtelijk HDMI ingang Q-Link AV2 Uitg. Bediening met HDMI Teletext Timer Muziek Uit Auto AV2 TV Aan TOP Uit (voorbeeld: Beeldmenu) TV 4 Wijzig of selecteer de instelling Beeld Instelling Kontrast Helderheid Kleur Scherpte Tint Kleurtemp. Colour management P-NR MPEG NR 3D-COMB Beeld Dynamisch OK Normaal Aan Auto Uit Aan wijzigen opslaan (voor sommige functies vereist) Kies een van de alternatieven Kleurtemp. Normaal (voorbeeld: Beeldmenu) Geavanceerd Aantal en positie van alternatieven Taalkeuze tekst West Instellingen Terugkeren naar TV EXIT Gewijzigd Panel instelling Energie funktie Programma aanpassen Uit Uit Openen Openen Openen Pas de instelling aan met de schuifbalk Scherpte Afstem menu ATP/ACI afstemming Handm. Correctie Terugkeren naar MENU Verplaatst het vorige scherm Ga naar het volgende scherm Afstem menu Openen Auto Het volgende scherm Uit Openen Auto De oude instelling terugzetten N · In de AV-modus bevatten het Geluidmenu en het Instelmenu minder opties. 14 15 Kanalen aanpassen en instellen U kunt de huidige kanaalinstellingen aanpassen aan uw wensen en aan de ontvangst. 1 OK MENU EXIT Geef het menu weer MENU Selecteer het nummer van het programma dat u wilt aanpassen prog. 1 2 3 4 5 Programma aanpassen Kan : : : : : CH44 CH51 CH41 CH47 CH37 ABC XYZ FTP 123 456 Uit Uit Uit Uit Uit Zender Slot Sys SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 3 FTP selecteren Naam Cursor Add Cancel 2 3 Selecteer "Instellingen" H oo f d m e n u Bee ld volgende selecteren Geluid I ns te llinge n Wissen Toevoegen Verplaatsen Kanalen aanpassen prog. 1 2 3 4 5 Kan : : : : : CH44 CH51 CH41 CH47 CH37 ABC XYZ FTP 123 456 Maak de gewenste aanpassingen Rode Groene Gele Programmanummer Rode Groene Gele Druk na bevestiging op Druk na bevestiging op Selecteer bestemming Selecteer "Afstem menu" Q-Link AV2 Uitg. Bediening met HDMI Teletext Timer Taalkeuze tekst Panel instelling Energie funktie Afstem menu Taalkeuze Het kanaalnummer wijzigen Programma aanpassen Uit Uit Uit Uit Uit Zender Slot Sys SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 · Kanalen aanpassen en instellen Selecteer het veld "Kan" Wijzig het nummer (Ook te wijzigen met "C"- en nummertoetsen) Instellingen AV2 TV Aan TOP Uit West Uit Uit Openen volgende selecteren TV 4 5 Selecteer de gewenste functie Programma aanpassen ATP/ACI afstemming Handm. Correctie Decoder (AV2) Afstem menu Openen volgende selecteren Auto Uit Wissen Toevoegen Verplaatsen Kanaalnummer wijzigen Hernoemen Blokkeren Geluidssysteem wijzigen Downloaden naar apparatuur Programma aanpassen De naam van de zender wijzigen (verschijnt bij kanaalselectie) prog. Programma aanpassen Kan Zender Slot Uit Uit Uit Uit Uit Sys SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 1 2 3 4 5 : : : : : CH44 CH51 CH41 CH47 CH37 Selecteer het veld "Zender" Selecteer het teken Naar volgende teken Herhalen XYZ FTP 123 456 ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZ+-. 1 2 3 4 5 Kan Programma aanpassen : : : : : CH44 CH51 CH41 CH47 CH37 ABC XYZ FTP 123 456 Uit Uit Uit Uit Uit Zender Slot Sys SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 Selecteer het veld "Slot" Kies de gewenste instelling · Selecteer "Aan" ("Uit" om de blokkering op te heffen) Na blokkering kunt u het kanaal niet selecteren met nummertoetsen of de "C"-toets. Geavanceerd Verlaten EXIT Het geluidssysteem wijzigen op basis van signalen prog. 1 2 3 4 5 Programma aanpassen Kan : : : : : CH44 CH51 CH41 CH47 CH37 ABC XYZ FTP 123 456 Uit Uit Uit Uit Uit Zender Slot Sys SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 Selecteer het veld "Sys" Selecteer het geluidssysteem SC1 : PAL B, G, H / SECAM B, G SC2 : PAL I SC3 : PAL D, K / SECAM D, K F: SECAM L / L' Kanaalinformatie downloaden naar een aangesloten Q-Link-apparaat Blauwe Automatisch overgebracht (duurt enkele sec. ) Meer informatie (p. 20) Niet beschikbaar als "Q-Link" is ingesteld op "Uit" in het Instellingen. 14) Opslaan OK 16 17 Kanalen aanpassen en instellen Automatisch de kanalen in uw regio instellen Start ATP/ACI-afstemming WAARSCHUWING Door het opnieuw opstarten wordt uw TV opnieuw ingestelod de nieuwe situatie Start zenderinst. Verlaten Terug naar Handmatig instellen met de toetsen op het apparaat ("Afstem procedure" op p. 7) instellen OK (Herhaaldelijk indrukken tot "Afstem procedure" verschijnt) of (Open "Handm. Afstem") Automatisch instellen ATP/ACI afstemming Selecteer uw land Land Deutschland Österreich France Italia España Portugal Nederland Danmark Sverige Norge Suomi België Schweiz ELLADA Polska Ceská republika Magyarország E. Eu (Programma, Kanaal (keuze), Geluidssysteem) selecteren OK starten of (Programma wijzigen of kanalen zoeken) · De instellingen worden automatisch vastgelegd CH12 ZENDERINSTELLING IN WERKING ZOEKEN : MOMENT GEDULD 02 99:21 41 · · · · Opmerking De instellingen worden gedownload naar een aangesloten Q-Link-apparaat. Er worden geen gegevens opgeslagen als het automatisch instellen worden onderbroken. Kanalen aanpassen en instellen (Opslaan) (Herhalen) Programmanummer (knippert) 1 Verlaten Terug naar Terugkeren naar TV CH12 SC1 Kanaalnummer (knippert) Geluidssysteem (knippert) Afstem procedure -, + : TV / AV : STR : F : 02 STR F Start zoeken Cursor verplaatsen Opslaan Verlaten 99:21 -/ +/ 41 TV / AV Kanaal Automatische instellingen na afloop wijzigen Selecteer het programmanummer en doorzoek het kanaal Kanaal Programmanummer CH12 Geavanceerd 1 zoeken 02 Handmatig instellen Handm. Afstem 99:21 Start zoeken / Opslaan Verlaten Terug naar 9 Directe kanaal toegang 41 C 0 Opslaan · OK Het programmanummer knippert. · Opmerking Herhaal en Als een videorecorder alleen met de RF-kabel is aangesloten, selecteert u programma "0". 18 19 Externe apparatuur Q-Link Met Q-Link sluiten TV en video-/DVD-recorder naadloos op elkaar aan en kunt u eenvoudig opnemen en afspelen. Bediening met HDMI " Control" Voorwaarden · · · · · Gebruik een video-/DVD-recorder met een van de volgende logo's: "Q-Link", "NEXTVIEWLINK", "DATA LOGIC", "Easy Link", "Megalogic" of "SMARTLINK" Sluit het apparaat via een "volledig bedrade" SCART-kabel aan op de AV2- of AV3-aansluiting van het systeem. 22) U kunt de Q-Link-aansluiting instellen via het Instelmenu (Q-Link, AV2 / 3 Uitg. ). 14) Geniet van extra HDMI-compatibiliteit met Panasonic-producten die zijn voorzien van de "HDAVI Control". Met HDMI-aansluitingen naar bepaalde Panasonic-apparatuur (Panasonic DVD-recorder DIGA, Panasonic Player Theatre, Panasonic-versterker, enzovoort) kunt u beelden eenvoudig afspelen en genieten van uw thuisbioscoop. Meer informatie over aansluitingen vindt u in "Aansluitingen" (p. [. . . ] Geeft het beeld in "16:9" maximaal weer (met lichte vergroting). 26 27 Technische informatie AV1 scart-aansluiting (RGB, VIDEO) Aarde voor aansluitbus CVBS uit (video) CVBS aarde Rood in Rood aarde Groen in Groen aarde Blauw in Blauw aarde Audio uit (L) Audio uit (R) 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 Informatie over SCART- en HDMI-aansluitingen Veelgestelde vragen Witte vlekken of dubbel beeld (ruis) AV2 scart-aansluiting Aarde voor aansluitbus CVBS uit (video) CVBS aarde S. C. in Aarde -Aarde -Aarde Audio uit (L) Audio uit (R) 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 Geschikte invoer voor AV1: RGB (rood / groen / blauw). (VIDEO, S-VIDEO, Q-Link) Probeer eerst het probleem op te lossen aan de hand van de volgende eenvoudige richtlijnen voordat u hulp inroept. Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met uw Panasonic-dealer of de klantenservice van Panasonic. AV2: De pennen 15 en 20 zijn afhankelijk van AV2 S-VHS / VIDEO omschakeling. 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 CVBS in (video) Aarde -Aarde -Q-link data Status CVBS Audio in (L) Audio aarde Audio in (R) 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 CVBS in (video) RGB status aarde Status RGB Aarde --Status CVBS Audio in (L) Audio aarde Audio in (R) AV3 scart-aansluiting Aarde voor aansluitbus CVBS uit (video) CVBS aarde Rood in, S. C. in Rood aarde Groen in Groen aarde Blauw in Blauw aarde Audio uit (L) Audio uit (R) 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 (RGB, VIDEO, S-VIDEO, Q-Link) HDMI-aansluiting Hot-plugdetectie 19 DDC/CEC-aarding 17 SCL 15 CEC 13 Afscherming TMDS klok 11 TMDS data0­ 9 TMDS data0+ 7 Afscherming TMDS data1 5 TMDS data2­ 3 TMDS data2+ 1 18 +5 V voeding 16 SDA 14 Gereserveerd (in kabel, maar N. C. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC TH-42PA60E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC TH-42PA60E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag