Gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PA45E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PA45E. Wij hopen dat dit PANASONIC TH-42PA45E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-42PA45E te teleladen.


PANASONIC TH-42PA45E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8275 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC TH-42PA45E (8227 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC TH-42PA45E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur (particulieren) Dit symbool betekent in Europa dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. In Nederland kunt u uw producten bij uw winkelier inleveren bij de aanschaf van een vergelijkbaar nieuw product. Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval. [. . . ] Bediening met HDMI Teletext Timer Taalkeuze tekst Panel instelling Energie funktie Programma aanpassen ATP/ACI afstemming Handm. Correctie Werken met menufuncties (zoals beeld- en geluidskwaliteit) Hoog Balans · Geluid MPX Stereo N Normaal Aan Auto Uit Aan Stand Ruimtelijk HDMI ingang Q-Link AV2 Uitg. Bediening met HDMI Teletext Timer Muziek Uit Auto AV2 TV Aan TOP Uit (voorbeeld: Beeldmenu) TV 4 Wijzig of selecteer de instelling Beeld Beeld Instelling Kontrast Helderheid Kleur Scherpte Tint Kleurtemp. Colour management P-NR MPEG NR 3D-COMB Dynamisch OK wijzigen opslaan (voor sommige functies vereist) Normaal Aan Auto Uit Aan (voorbeeld: Beeldmenu) Kies een van de alternatieven Kleurtemp. Normaal Geavanceerd Aantal en positie van alternatieven Taalkeuze tekst West Instellingen Terugkeren naar TV EXIT Scherpte Panel instelling Energie funktie Programma aanpassen Uit Uit Openen Openen Openen Gewijzigd Pas de instelling aan met de schuifbalk Verplaatst Afstem menu ATP/ACI afstemming Handm. Correctie Terugkeren naar MENU het vorige scherm Ga naar het volgende scherm Afstem menu Openen Auto Het volgende scherm Uit Openen Auto De oude instelling terugzetten N · In de AV-modus bevatten het Geluidmenu en het Instelmenu minder opties. 14 15 Kanalen aanpassen en instellen U kunt de huidige kanaalinstellingen aanpassen aan uw wensen en aan de ontvangst. 1 OK MENU EXIT Geef het menu weer MENU Selecteer het nummer van het programma dat u wilt aanpassen Programma aanpassen prog. 1 2 3 4 5 : : : : : Kan CH44 CH51 CH41 CH47 CH37 Zender Slot ABC XYZ FTP 123 456 Uit Uit Uit Uit Uit Sys SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 3 FTP selecteren Naam Cursor 2 3 4 5 Selecteer "Instellingen" H o o f d me n u Beeld Geluid Instellingen volgende selecteren Maak de gewenste aanpassingen Programmanummer Wissen Toevoegen Verplaatsen Kanalen aanpassen prog. 1 2 3 4 5 : : : : : Kan CH44 CH51 CH41 CH47 CH37 Rode Groene Gele Druk na bevestiging op Druk na bevestiging op Rode Groene Gele Selecteer bestemming Selecteer "Afstem menu" Instellingen Q-Link AV2 Uitg. Bediening met HDMI Teletext Timer Taalkeuze tekst Panel instelling Energie funktie Afstem menu Taalkeuze AV2 TV Aan TOP Uit West Uit Uit Openen Het kanaalnummer wijzigen Programma aanpassen Zender Slot ABC XYZ FTP 123 456 Uit Uit Uit Uit Uit Sys SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 · Kanalen aanpassen en instellen Selecteer het veld "Kan" Wijzig het nummer (Ook te wijzigen met "C"- en nummertoetsen) volgende selecteren Selecteer de gewenste functie Afstem menu Programma aanpassen ATP/ACI afstemming Handm. Correctie Decoder (AV2) Openen volgende selecteren TV Auto Uit Wissen Toevoegen Verplaatsen Kanaalnummer wijzigen Hernoemen Blokkeren Geluidssysteem wijzigen Downloaden naar apparatuur Programma aanpassen De naam van de zender wijzigen (verschijnt bij kanaalselectie) Programma aanpassen prog. Kan Zender Slot Sys SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 Selecteer het veld "Zender" Selecteer het teken Naar volgende teken Herhalen 1 2 3 4 5 : : : : : CH44 CH51 CH41 CH47 CH37 XYZ FTP 123 456 Uit Uit Uit Uit Uit ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZ+-. 0123456789 Beschikbare tekens Blokkeren Programma aanpassen prog. 1 2 3 4 5 : : : : : Kan CH44 CH51 CH41 CH47 CH37 Zender Slot ABC XYZ FTP 123 456 Uit Uit Uit Uit Uit Sys SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 Selecteer het veld "Slot" Kies de gewenste instelling · Selecteer "Aan" ("Uit" om de blokkering op te heffen) Na blokkering kunt u het kanaal niet selecteren met nummertoetsen of de "C"-toets. Geavanceerd Verlaten EXIT Het geluidssysteem wijzigen op basis van signalen Programma aanpassen prog. 1 2 3 4 5 : : : : : Kan CH44 CH51 CH41 CH47 CH37 Zender Slot ABC XYZ FTP 123 456 Uit Uit Uit Uit Uit Sys SC1 SC1 SC1 SC1 SC1 Selecteer het veld "Sys" Selecteer het geluidssysteem SC1 : PAL B, G, H / SECAM B, G SC2 : PAL I SC3 : PAL D, K / SECAM D, K F: SECAM L / L' Kanaalinformatie downloaden naar een aangesloten Q-Link-apparaat Blauwe Automatisch overgebracht (duurt enkele sec. ) Meer informatie (p. 20) Niet beschikbaar als "Q-Link" is ingesteld op "Uit" in het Instellingen. 14) Opslaan OK 16 17 Kanalen aanpassen en instellen Automatisch de kanalen in uw regio instellen Handmatig instellen met de toetsen op het apparaat ("Afstem procedure" op p. 7) Start ATP/ACI-afstemming instellen WAARSCHUWING Door het opnieuw opstarten wordt uw TV opnieuw ingestelod de nieuwe situatie Start zenderinst. Verlaten Terug naar OK (Herhaaldelijk indrukken tot "Afstem procedure" verschijnt) of (Open "Handm. Afstem") Automatisch instellen ATP/ACI afstemming Selecteer uw land Land Deutschland Österreich France Italia España Portugal Nederland Danmark Sverige Norge Suomi België Schweiz ELLADA Polska Ceská republika Magyarország E. Eu (Programma, Kanaal (keuze), Geluidssysteem) selecteren OK starten of (Programma wijzigen of kanalen zoeken) · De instellingen worden automatisch vastgelegd CH12 ZENDERINSTELLING IN WERKING ZOEKEN : MOMENT GEDULD 02 99:21 41 · · · · Opmerking De instellingen worden gedownload naar een aangesloten Q-Link-apparaat. Er worden geen gegevens opgeslagen als het automatisch instellen worden onderbroken. Kanalen aanpassen en instellen (Opslaan) - (Herhalen) Programmanummer (knippert) Verlaten Terug naar Terugkeren naar TV CH12 SC1 1 Kanaalnummer (knippert) Geluidssysteem (knippert) Afstem procedure -, + : TV / AV : STR : F : 02 STR F Start zoeken Cursor verplaatsen Opslaan Verlaten 99:21 -/ +/ 41 TV / AV Kanaal Automatische instellingen na afloop wijzigen Selecteer het programmanummer en doorzoek het kanaal Kanaal Programmanummer CH12 Geavanceerd 1 zoeken 02 Handm. Afstem 99:21 Start zoeken / Opslaan Verlaten Terug naar 9 Directe kanaal toegang 41 C 0 Opslaan OK · Het programmanummer knippert. · Opmerking Als een videorecorder alleen met de RF-kabel is aangesloten, selecteert u programma "0". Herhaal en 18 19 Externe apparatuur Q-Link Met Q-Link sluiten TV en video-/DVD-recorder naadloos op elkaar aan en kunt u eenvoudig opnemen en afspelen. Bediening met HDMI " Control" Voorwaarden · · · · · Gebruik een video-/DVD-recorder met een van de volgende logo's: "Q-Link", "NEXTVIEWLINK", "DATA LOGIC", "Easy Link", "Megalogic" of "SMARTLINK" Sluit het apparaat via een "volledig bedrade" SCART-kabel aan op de AV2- of AV3-aansluiting van het systeem. 22) U kunt de Q-Link-aansluiting instellen via het Instelmenu (Q-Link, AV2 / 3 Uitg. ). [. . . ] Geeft het beeld in "16:9" maximaal weer (met lichte vergroting). 26 27 Technische informatie Informatie over SCART- en HDMI-aansluitingen Veelgestelde vragen Probeer eerst het probleem op te lossen aan de hand van de volgende eenvoudige richtlijnen voordat u hulp inroept. Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met uw Panasonic-dealer of de klantenservice van Panasonic. AV1 scart-aansluiting (RGB, VIDEO) Geschikte invoer voor AV1: RGB (rood / groen / blauw). Aarde voor aansluitbus CVBS uit (video) CVBS aarde Rood in Rood aarde Groen in Groen aarde Blauw in Blauw aarde Audio uit (L) Audio uit (R) 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 AV2 scart-aansluiting Aarde voor aansluitbus CVBS uit (video) CVBS aarde S. C. in Aarde -Aarde -Aarde Audio uit (L) Audio uit (R) 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 (VIDEO, S-VIDEO, Q-Link) AV2: De pennen 15 en 20 zijn afhankelijk van AV2 S-VHS / VIDEO omschakeling. 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 CVBS in (video) Aarde -Aarde -Q-link data Status CVBS Audio in (L) Audio aarde Audio in (R) 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 CVBS in (video) RGB status aarde Status RGB Aarde --Status CVBS Audio in (L) Audio aarde Audio in (R) Witte vlekken of dubbel beeld (ruis) AV3 scart-aansluiting Aarde voor aansluitbus CVBS uit (video) CVBS aarde Rood in, S. C. in Rood aarde Groen in Groen aarde Blauw in Blauw aarde Audio uit (L) Audio uit (R) 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 (RGB, VIDEO, S-VIDEO, Q-Link) AV3: De pennen 15 en 20 zijn afhankelijk van AV3 S-VHS / VIDEO omschakeling. 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 CVBS in (video) RGB status aarde Status RGB Aarde -Q-link data Status CVBS Audio in (L) Audio aarde Audio in (R) HDMI-aansluiting 19 Hot-plugdetectie DDC/CEC-aarding 17 15 SCL 13 CEC Afscherming TMDS klok 11 9 TMDS data0­ 7 TMDS data0+ Afscherming TMDS data1 5 3 TMDS data2­ 1 TMDS data2+ 18 +5 V voeding 16 SDA 14 Gereserveerd (in kabel, maar N. C. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC TH-42PA45E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC TH-42PA45E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag