Gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-37PX80E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-37PX80E. Wij hopen dat dit PANASONIC TH-37PX80E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-37PX80E te teleladen.


PANASONIC TH-37PX80E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2923 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC TH-37PX80E (2927 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC TH-37PX80E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer en houd het netsnoer uit de buurt van hete voorwerpen. Draai het netsnoer niet ineen, buig het niet overmatig en rek het niet uit. Houd bij het loskoppelen van het netsnoer, niet het snoer, maar de stekker vast. Gebruik geen beschadigde stekkers of stopcontacten. Verwijder de stekker onmiddellijk uit het stopcontact als u iets opvalt dat niet normaal is. 220-240 V wisselstroom, 50 / 60 Hz Stroomvoorziening · Deze TV is geschikt voor 220-240 V, 50 / 60 Hz AC. Steek geen vreemde voorwerpen in het systeem Verwijder de afdekpanelen niet Maak NOOIT zelf aanpassingen aan het systeem (Hoogspanningsonderdelen kunnen ernstige elektrische schokken veroorzaken. ) Laat het systeem controleren, aanpassen en repareren door uw Panasonic-dealer. · · · · Laat door de ventilatiegaten geen objecten in de TV vallen. [. . . ] Hierdoor kan het toestel omvallen en beschadigd kan raken, met mogelijk persoonlijk letsel tot gevolg. Als u tegen de TV stoot of kinderen op de vloerstandaard klimmen terwijl de TV erop is bevestigd, kan de TV omvallen, met mogelijk persoonlijk letsel tot gevolg. Het installeren en verwijderen van de TV dient door minimaal twee personen te worden uitgevoerd. Als dit niet door minimaal twee personen wordt uitgevoerd, bestaat de kans dat de TV komt te vallen, met mogelijk persoonlijk letsel tot gevolg. Montageschroef (4) (zilverkleurig) Montageschroef (4) (zwart) Opstaande steun (2) Steunplaat L R M5 × 18 M5 × 25 De vloerstandaard monteren · · · · Bevestig de opstaande linker- en rechtersteunen stevig aan de steunplaat met behulp van de vier montageschroeven . Als u de schroeven verkeerd monteert, kan de schroefdraad beschadigd raken. Aan de onderkant van elke opstaande steun vindt u de markering "L" of "R". A R Accessoires / opties D L Voorzijde Vastzetten van de televisie · · Gebruik de montageschroeven om de display stevig te bevestigen. Weergave vanaf de onderkant B Pijlmerkteken Opening voor montage van vloerstandaard D 5 Accessoires / opties De kabelbinder gebruiken Achterzijde van TV · · · Bundel de RF-kabel niet samen met het netsnoer. Zorg ervoor dat de stekker van het apparaat niet in het stopcontact zit als u kabels aansluit of loskoppelt. Zorg ervoor dat u altijd eerst de stekker uit het stopcontact haalt als u het netsnoer loskoppelt. Voorbeeld 1 Antenne aansluiten Alleen TV Achterzijde van TV Antenne 220-240 V wisselstroom, 50 / 60 Hz Voorbeeld 2 DVD- / videorecorder aansluiten TV, DVD- of videorecorder Achterzijde van TV Antenne 220-240 V wisselstroom, 50 / 60 Hz Netsnoer (bijgeleverd) RFkabel Netsnoer (bijgeleverd) HDMI 1 HDMI 2 AV 1 RGB VIDEO AV 2 RGB VIDEO S VIDEO PC HDMI 1 HDMI 2 AV1 RGB VIDEO AV2 RGB VIDEO S VIDEO PC HDMI 3 COMPONENT AUDIO AUDIO IN OUT HDMI 3 COMPONENT AUDIO AUDIO IN OUT Y Y L L PB L L PB R R PR R R PR RF-kabel SCART-kabel (volledig bedraad) RF OUT DVD- of videorecorder RF IN RF-kabel 8 · · · Opmerking Aansluiten op AV1 / AV2 voor DVD- / videorecorder met Q-Link-ondersteuning. HDMI-compatibele apparatuur kan via een HDMI-kabel worden aangesloten op HDMI-aansluitingen (HDMI1 / HDMI2 / HDMI3). Raadpleeg ook de handleiding bij de apparatuur. Voorbeeld 3 Video- / DVD-recorder en satellietontvanger aansluiten TV, DVD- / videorecorder en satellietontvanger Achterzijde van TV Antenne Duw tot beide palletjes vastklikken · palletjes Van de TV verwijderen: Houd beide ontgrendelknoppen ingedrukt 220-240 V wisselstroom, 50 / 60 Hz ontgrendelknoppen Netsnoer (bijgeleverd) · RF-kabel Basisaansluitingen HDMI 1 HDMI 2 AV 1 RGB VIDEO AV 2 RGB VIDEO S VIDEO PC HDMI 3 COMPONENT AUDIO AUDIO IN OUT Y L L PB R R PR SCART-kabel (volledig bedraad) RF OUT DVD- of videorecorder RF IN RF-kabel SCART-kabel (volledig bedraad) RF OUT Volledig bedrade HDMI-compatibele kabel RF IN RF-kabel Satellietontvanger RF IN RF-kabel 9 Automatisch instellen U kunt automatisch TV-programma's opzoeken en opslaan. Deze stappen zijn niet nodig als uw dealer de TV heeft ingesteld. 1 2 INPUT OPTION SD CARD EXIT Steek de stekker van de TV in het stopcontact en zet de TV aan (Weergave na enkele seconden) · U kunt nu met de afstandsbediening het systeem inschakelen of in de standby-stand plaatsen. (Voedingslampje: Aan) Selecteer de taal Menüsprache Deutsch English Français Italiano Español Português Nederlands Dansk Svenska Norsk Suomi Türkçe Polski cestina Magyar Slovencina Român Srpski Hrvatski Slovenscina Latviesu eesti keel Lietuvi selecteren opslaan selecteren 3 4 Selecteer uw land Land Duitsland Oostenrijk Frankrijk Italië Spanje Portugal Zwitserland Malta Andorra Denemarken Zweden Noorwegen Finland Luxemburg België Nederland Turkije Griekenland Polen Tsjechië Hongarije Slovakije Oost-Europa · · RETURN Afhankelijk van het geselecteerde land moet u ook een regio selecteren. Start ATP (automatisch instellen) ATP/ACI-afstemming - Digitaal en analoog Digitaal scannen Analoog scannen Dit duurt ongeveer 6 minuten. Kanaal Servicenaam 62 CBBC Channel 62 BBC Radio Wales 62 E4 62 Cartoon Nwk 29 33 BBC1 Gratis tv: 4 Betaal tv: Verlaten Terug naar 5 2 78 1 69 41 Radio: Zoeken Type Kwal. Gratis tv 10 Gratis tv 10 Gratis tv 10 Gratis tv 10 Analoog Analoog Data: Analoog: 2 TV-programma's worden via ATP/ACI-afstemming automatisch opgezocht en opgeslagen. De programmavolgorde wordt bepaald door het TV-signaal, de zender en de ontvangstkwaliteit. Overdracht voorkeuze gegevens Even geduld a. u. b. 0% Afstandsbediening niet beschikbaar 100% · Als er een Q-Link-, VIERA Linkof vergelijkbare recorder is aangesloten, worden de programma-, taal- en land- / regio-instellingen automatisch gedownload naar de recorder. 5 TV Selecteer de beeld instelling · Selecteer weergave omgeving. Thuis Winkel "Winkel" en "Thuis" zijn gelijk aan de respectieve Beeld Instelling "Dynamisch" en "Normaal" van Beeld (p. 14) selecteren instellen Uw TV is automatisch ingesteld en klaar voor gebruik. 10 Veel TV-functies zijn toegankelijk via de beeldschermmenu's. De afstandsbediening gebruiken MENU Het hoofdmenu openen De cursor verplaatsen / het menu selecteren De cursor verplaatsen / niveaus aanpassen / kiezen uit een aantal opties Het menu openen / instellingen opslaan na aanpassingen of het instellen van opties RETURN Terug naar het vorige menu Werken met de beeldschermmenu's EXIT Het menusysteem afsluiten en terugkeren naar het normale scherm SCHERMINSTRUCTIES in kader (voorbeeld: Geluid) Geluid 1/2 · Automatisch instellen Geluidsfunctie Laag Hoog Balans Hoofdtel. Volume Surround Volume Correctie Speakerafstand tot muur MPX Kies Verlaten Wijzigen Terug naar Muziek Uit 30cm en meer Stereo Op het scherm verschijnen bebedieningsinstructies. · · · · Opmerking Als het afstemmen niet lukt "ATP/ACI afstemming" (p. 15) Alle instellingen initialiseren "Fabrieksinstellingen" (p. 15) Als u de TV in de standby-stand hebt uitgeschakeld, wordt de TV in de standby-stand gezet als u het apparaat inschakelt met de aan / uit-hoofdschakelaar. 11 Werken met menufuncties U kunt via de menu's instellingen opgeven voor beeld, geluid en andere functies. 1 INPUT OPTION SD CARD EXIT Geef het menu weer MENU · Geeft de functies weer die u, afhankelijk van het ingangssignaal, kunt instellen. 2 3 4 Selecteer het menu Hoofdmenu VIERA Link Beeld Geluid openen RETURN selecteren Instellingen (in dit voorbeeld: Beeld) Selecteer de menuoptie Beeld 1/2 Beeld Instelling Kontrast Helderheid Kleur Scherpte Tint Kleurtemp. [. . . ] Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. In Nederland kunt u uw producten bij uw winkelier inleveren bij de aanschaf van een vergelijkbaar nieuw product. Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie over het dichtstbijzijnde inzamelingspunt of raadpleeg www. nvmp. nl, www. ictoffice. nl of www. stibat. nl. Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie Neem voor het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur contact op met uw leverancier voor verdere informatie. Informatie over verwijdering van afval in landen buiten de Europese Unie Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC TH-37PX80E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC TH-37PX80E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag