Gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-37PWD4EX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-37PWD4EX. Wij hopen dat dit PANASONIC TH-37PWD4EX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-37PWD4EX te teleladen.


PANASONIC TH-37PWD4EX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (777 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC TH-37PWD4EX (723 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC TH-37PWD4EX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ® Breedbeeld plasmascherm PLASMA DISPLAY Gebruiksaanwijzing Modelnummer + -- INPUT VOL POWE R / BY R - STAND ON G POWER TH-37PWD4 Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens u het apparaat aansluit en in gebruik neemt. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor eventuele latere naslag. Nederland TQBC0352 Beste Panasonic klant Welkom in de Panasonic klantenkring. Wij hopen dat u vele jaren plezier zult hebben van uw nieuwe plasmascherm. Voor een optimaal gebruik van uw toestel wordt het aanbevolen, alvorens enige afstellingen te maken, deze Instructies door te lezen en voor latere naslag te bewaren. [. . . ] Spanningslampje: groen R - STANDBY G POWER ON TH-42PW4 Netspanningsindicator Afstandsbedieningssensor Voorbeeld: Na het inschakelen van het plasmascherm verschijnt tijdelijk het onderstaande scherm (de getoonde instelling is een voorbeeld). Wanneer het apparaat de eerste maal wordt ingeschakeld, verschijnt automatisch het scherm voor het kiezen van de taal. (zie pagina 15) Kies de gewenste taal met de en toetsen en druk dan op de toets om de instelling vast te leggen. OSD Language English (UK) Deutsch Fran ais Italiano Espa ol ENGLISH (US) Wanneer het apparaat de tweede maal wordt ingeschakeld verschijnt tijdelijk het onderstaande scherm (de getoonde instelling is een voorbeeld). AV 4:3 Select Set INPUT Druk op de toets van de afstandsbediening om het plasmascherm uit te schakelen. Spanningslampje: rood (standby) Druk nogmaals op de toets van de afstandsbediening om het plasmascherm weer in te schakelen. Spanningslampje: groen SURROUND VOL N R Gebruik de schakelaar op het plasmascherm om het apparaat volledig uit te schakelen wanneer dit ingeschakeld is of in de ruststand (standby) staat. 14 In/uitschakelen van de apparatuur en kiezen van het ingangssignaal Kiezen van het ingangssignaal INPUT Druk op de INPUT toets om het gewenste video-ingangssignaal te kiezen, zoals bijvoorbeeld het signaal van de videorecorder die op het plasmascherm is aangesloten. R - STANDBY G POWER ON INPUT -- VOL + Selecteer de ingangssignalen die aangesloten moeten worden door installatie van de los verkrijgbare aansluitingenkaart. INPUT -- VOL + INPUT SURROUND VOL N R Opmerking: De ingangstoetsen werken niet als er geen los verkrijgbare aansluitingenkaart is aangebracht. Kiezen van de taal voor de beeldschermmenu's SET UP Druk op deze toets om het "Setup" scherm te laten verschijnen. Druk op deze toetsen om "OSD Language" te kiezen. INPUT SURROUND VOL Druk op deze toetsen om de gewenste taal te kiezen. R Setup Component/RGB-in select RGB Signal Screensaver OSD Language English (UK) Return Select N PICTURE SOUND SET UP Beschikbare talen English(UK) Deutsch Français Italiano Español ENGLISH(US) . . . . . . . . . (Chinees) 15 Beeldschermmenu's bij gebruik van de afstandsbediening Druk hierop om de onderdelen te selecteren. Naar "Picture" instelmenu (zie pagina 24) Picture Normal Normalise Picture Mode Contrast Brightness Colour Tint Sharpness White balance Advanced settings Normal 20 0 0 0 0 Normal On SURROUND INPUT Setup Component/RGB-in select RGB Signal Screensaver English (UK) OSD Language MULTI DISPLAY Setup Set up TIMER R Naar "Advanced settings" in het "Picture" instelmenu (zie pagina 24, 25) Advanced Settings Normal Normalise Black extension W/B High R W/B High B W/B Low R W/B Low B Gamma VOL N 0 0 0 0 0 2. 2 PICTURE SOUND SET UP Setup Component/RGB-in select RGB Signal Screensaver PICTURE POS. /SIZE ASPECT Naar "Sound" instelscherm (zie pagina 22) Sound Normalise Sound Mode Bass Treble Balance Surround NORMALIZE Normal English (UK) OSD Language MULTI DISPLAY Setup Set up TIMER Normal 0 0 0 On PC OFF TIMER Setup Component/RGB-in select RGB Naar "Picture Pos. /Size" instelscherm (zie pagina 20) Bij de "AV" en "Component" ingangssignaalfuncties Picture Pos. /Size Normalise H-Pos H-Size V-Pos V-Size Normal PLASMA DISPLAY Signal Screensaver English (UK) OSD Language MULTI DISPLAY Setup Set up TIMER Setup Component/RGB-in select RGB Bij de "RGB" en "PC" ingangssignaalfuncties Picture Pos. /Size Normal Normalise H-Pos H-Size V-Pos V-Size Clock Phase Signal Screensaver English (UK) OSD Language MULTI DISPLAY Setup Set up TIMER 16 Beeldschermmenu's bij gebruik van de afstandsbediening Druk hierop voor toegang tot de instelschermen. R Druk op de R toets om terug te keren naar het "Setup" scherm. Naar "Signal" scherm voor "AV" (zie pagina 35) Signal 3D Y/C Filter (NTSC) Colour system Panasonic Auto (4:3) On Auto 4:3 [ AV ] Naar "Signal" scherm voor "RGB" (zie pagina 35) Signal Sync Pull-in range Clamp position H-Freq. [ RGB ] H&V Narrow 31. 5 kHz 60. 0 Hz Naar "Signal" scherm voor "Component" (zie pagina 35) Signal Clamp position [ Component ] Naar "Signal" scherm voor "PC" (zie pagina 35) Signal Sync Pull-in range Clamp position H-Freq. [ PC ] H&V Narrow 31. 5 kHz 60. 0 Hz Opmerking: Elk "Signal" instelscherm toont de instelling van het ingangssignaal. (zie pagina 15) Naar instelscherm voor Screensaver (zie pagina 30) Screensaver Function Mode Start Time Finish Time SP Adjustment White bar scroll off 0:00 0:00 High R Druk hierop om het gewenste tijdinstelscherm te selecteren. Druk vervolgens hierop zodat het scherm verschijnt. Start Time Start Ttime Hours Adjustment Minutes Adjustment Finish Time Finish Time Hours Adjustment Minutes Adjustment Periodic Time 0 : 00 00 00 0 : 00 00 00 Druk op de R toets om terug te keren naar het "Screensaver" menu. Periodic Time Hours Adjustment Minutes Adjustment Operating Time Operating Time Hours Adjustment Minutes Adjustment 0:00 00 00 Naar MULTI DISPLAY Setup scherm (zie pagina 26) MULTI DISPLAY Setup MULTI DISPLAY Setup Ratio Location On 2 A1 2 0 : 00 00 00 Naar Set up TIMER selectiescherm (zie pagina 28) Set up TIMER PRESENT TIME POWER ON Function POWER ON Time POWER OFF Function POWER OFF Time 0:52 Off 0:00 Off 0:00 Druk hierop om het gewenste timer-onderdeel te selecteren. Nadat het timer-onderdeel is geselecteerd, drukt u op deze toets om naar het timer-instelscherm te gaan. R PRESENT TIME Setup PRESENT TIME Hours Adjustment Minutes Adjustment POWER ON Setup POWER ON Time Hours Adjustment Minutes Adjustment POWER OFF Setup 0 : 52 00 52 99 : 99 00 00 Druk op de R toets om terug te keren naar het "Setup" scherm. POWER OFF Time Hours Adjustment Minutes Adjustment 0 : 00 00 00 17 ASPECT regeling Met het plasmascherm kunt u het beeld op maximale grootte weergeven, inclusief het "breedbeeld-bioscoopformaat". ASPECT ASPECT toets Bij herhaald indrukken van de ASPECT toets verandert de instelling voor de breedte/hoogte-verhouding als volgt: INPUT 4:3 Zoom 16 : 9 Just SURROUND Panasonic Auto VOL N R PICTURE SOUND SET UP PICTURE POS. /SIZE ASPECT Opmerkingen: (1) In de RGB en PC ingangssignaalstand kan er alleen worden omgeschakeld tussen "4:3", "Zoom" en "16:9". (2) Bij een 525p (480p) signaalinvoer in de "Component" ingangssignaalstand, kan er alleen worden omgeschakeld tussen "Zoom" en "16:9". (3) Wanneer een 1125i (1080i) 750p (720p) signaal wordt ontvangen, wordt de "16:9" instelling automatisch gekozen en kan er niet worden omgeschakeld. Bij een 525i (480i), 625i (576i) signaalinvoer in de "Component" ingangssignaalstand, kan "4 : 3", "Zoom", "16 : 9" en "Just" niet ingesteld worden. (4) De instelling voor de breedte/hoogte-verhouding wordt voor ieder ingangssignaal afzonderlijk (AV, Component, RGB en PC) in het geheugen vastgelegd. PC OFF TIMER PLASMA DISPLAY 18 ASPECT regeling Instelling 4 4:3 Beeld Uitleg "4:3" geeft een 4:3 beeld in het standaard 4:3 formaat. 4:3 3 4 Zoom 16 3 9 Bij "Zoom" wordt het middelste gedeelte van het beeld vergroot. Zoom 4 Full 16 3 9 Bij "16:9" wordt het beeld in het maximale formaat weergegeven, maar met een geringe uitrekking. 16 : 9 4 Just 16 3 9 Just Bij "Just" wordt een 4:3 beeld in het maximale formaat weergegeven, maar met een correctie van de breedte/hoogte-verhouding toegepast in het midden van het beeld, zodat de uitrekking alleen waarneembaar is bij de linker en rechter uiteinden van het scherm. De grootte van het beeld zal afhangen van het oorspronkelijke signaal. Het beeld wordt automatisch vergroot (afhankelijk van de beeldbron), om het beeld in het maximale formaat weer te geven. Opmerking: De "Panasonic Auto" instelling is bedoeld voor het automatisch instellen van de breedte/hoogteverhouding voor de diverse soorten 16:9 en 4:3 programma's. Bij sommige 4:3 programma's, zoals beursgegevens, kan het beeldformaat plotseling gewijzigd worden. [. . . ] on G: Er wordt een synchronisatiesignaal gebruikt op het video-G-signaal dat ontvangen wordt vanaf de G (BNC) connector. Pull-in range Voor het instellen van de breedte voor verschillende frequenties. (Deze instelling is hetzelfde voor zowel "Signal [RGB]" als "Signal [PC]". ) Pull-in range Narrow Clamp position Voor het instellen van de "Clamp position". De onderstaande bedieningsprocedure is hetzelfde als voor het "Signal" menu in de Component / RGB en PC ingangssignaalstand. Gewoonlijk zijn deze instellingen reeds correct en hoeven de niveaus niet te worden gewijzigd. Pull-in range Wide Clamp position H-Freq (kHz)/V-Freq (Hz) Toont de H (horizontale)/V (verticale) frequenties. Deze aanduiding geldt alleen voor de RGB signaalinvoer en de PC signaalinvoer. Weergavebereik: Horizontaal: 15, 5 - 110 kHz Verticaal: 48 - 120 Hz H-Freq. V-Freq. 31. 5 kHz 60. 0 Hz 35 Storingzoeken Bepaal alvorens reparatieservice aan te vragen de storingsverschijnselen en voer enkele eenvoudige controles uit zoals hieronder aangegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC TH-37PWD4EX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC TH-37PWD4EX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag