Gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-37PW4EX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-37PW4EX. Wij hopen dat dit PANASONIC TH-37PW4EX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-37PW4EX te teleladen.


PANASONIC TH-37PW4EX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (698 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC TH-37PW4EX (650 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC TH-37PW4EX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ® Breedbeeld plasmascherm PLASMA DISPLAY Gebruiksaanwijzing Modelnummer + -- INPUT VOL POWE R / BY R - STAND ON G POWER TH-37PW4 TH-42PW4 Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens u het apparaat aansluit en in gebruik neemt. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor eventuele latere naslag. Nederland TQBC0274-1 Beste Panasonic klant Welkom in de Panasonic klantenkring. Wij hopen dat u vele jaren plezier zult hebben van uw nieuwe plasmascherm. Voor een optimaal gebruik van uw toestel wordt het aanbevolen, alvorens enige afstellingen te maken, deze Instructies door te lezen en voor latere naslag te bewaren. [. . . ] Als er geen parameters zijn, hoeft het parametersignaal niet verzonden te worden. STX C1 C2 C3 : P1 P2 P3 P4 P5 ETX Einde (03h) Opdracht Opdracht PON POF AVL AMT IIS Parameter Geen Geen Besturingsdetails Toestel AAN Toestel UIT Volumedemping 00 - 63 Volumedemping uit Demping aan Ingangssignaalkeuze (flip-flop) AV Component / RGB modus (verwerkt als Y/PB/PR of RGB signaal zoals ingesteld door dit apparaat) PC Scherm-modus keuze (flip-flop) 4:3 Zoom 16:9 Just Panasonic Auto ** Start (02h) Dubbele punt 3-teken opdracht (3 bytes) Parameter(s) (1-5 bytes) 0 1 Geen VID YP1 Opmerking: (1) Als meervoudige opdrachten worden verzonden, altijd eerst wachten op de reactie van dit apparaat op de eerste opdracht alvorens de volgende opdracht te verzenden. (2) Als per ongeluk een verkeerde opdracht wordt gestuurd, stuurt dit apparaat een "ER401" opdracht terug naar de computer. RG1 Geen NORM ZOOM FULL JUST SELF Wanneer de stroom uitgeschakeld is, reageert het plasmadisplay alleen op de PON opdracht. DAM 11 Basisbediening R - STANDBY G POWER ON TH-42PW4 INPUT ­ VOL + Netspanningsschakelaar Aan/Uit Netspanningsindicator De netspanningsindicator licht op. Netspanning-UIT. . . . Indicator brandt niet. (Zolang het netsnoer op een stopcontact is aangesloten, zal het apparaat een weinig stroom verbruiken. ) Standby . . . . . . . . . . . . . . Groen Standby (Aan/Uit) toets Het plasmascherm dient eerst bij het stopcontact en de netspanningsschakelaar ingeschakeld te worden. (zie pagina 14) Druk op deze toets om het plasmascherm vanuit de STANDBY modus aan te zetten. · · · INPUT toets (AV(S Video)/Component, RGB/ PC modus keuze) Druk op de "INPUT" toets voor het achtereenvolgens kiezen van de AV(S Video)/Component, RGB/PC ingangssignaal modus. (zie pagina 15) Volumeafstelling Druk op de Volume Omhoog "+" of Omlaag "­" toets om het volumeniveau van het geluid te verhogen of te verlagen. Status toets Druk op de "Status" toets om de huidige status van het systeem op het scherm te laten verschijnen. AV 4:3 N toets (zie pagina 21, 22, 24) 1 2 Off timer 90 3 PICTURE MODE toets (zie pagina 24) 1 AV (S Video)/Component, RGB/PC modus 2 Aspect modus (zie pagina 18) 3 Uit timer De Uit timer indicator zal alleen op het scherm verschijnen wanneer de Uit timer is ingesteld. PICTURE POS. /SIZE toets (zie pagina 20) Keuze van de PC modus Druk op de "PC" modus keuzetoets voor het kiezen van de PC modus. Deze toets wordt gebruikt om direct naar de PC modus over te schakelen. 12 Basisbediening De hierna beschreven functies zijn beschikbaar wanneer de los verkrijgbare RCA aansluitingenkaart is aangebracht. SURROUND toets (zie pagina 23) INPUT toets (AV(S Video)/Component, RGB/PC modus keuze) Druk op de "INPUT" toets voor het achtereenvolgens kiezen van de AV(S Video)/Component, RGB/PC ingangssignaal modus. (zie pagina 15) Geluidsonderbreking Aan/Uit (zie pagina 22) INPUT SURROUND Volumeafstelling Druk op de Volume Omhoog "+" of Omlaag "­" toets om het volumeniveau van het geluid te verhogen of te verlagen. R toets VOL N R Opslaantoets Druk op deze toets om selecties en instellingen vast te leggen. Cursortoetsen PICTURE SOUND SET UP SETUP toets (zie pagina 16) PICTURE POS. /SIZE SOUND toets (zie pagina 22) ASPECT PC OFF TIMER ASPECT toets Druk op deze toets voor het oproepen van het ASPECT instelmenu. (zie pagina 18) PLASMA DISPLAY OFF TIMER toets Het plasmascherm kan worden voorgeprogrammeerd voor het overschakelen naar standby na een bepaalde tijdsperiode. De instelling verandert naar 30 minuten, 60 minuten, 90 minuten en 0 minuten (Uit timer geannuleerd), telkens wanneer op de toets gedrukt wordt. 30 60 90 0 Wanneer er drie minuten resteren, zal "Off timer 3" gaan knipperen. Bij een netspanningsonderbreking zal de instelling van de Uit timer komen te vervallen. 13 In/uitschakelen van de apparatuur en kiezen van het ingangssignaal Aansluiten van het netsnoer Zie de onderstaande afbeelding voor het aansluiten van het netsnoer op het plasmadisplay. In/uitschakelen Aansluiten van de stekker op het stopcontact Opmerking: De netstekker verschilt afhankelijk van het land van gebruik. Het is daarom mogelijk dat de links hiernaast afgebeelde stekker niet hetzelfde is als de stekker van het netsnoer van uw apparaat. R - STANDBY G POWER ON INPUT ­ VOL + Druk op de POWER schakelaar van het plasmascherm om het apparaat in te schakelen. Spanningslampje: groen R - STANDBY G POWER ON TH-42PW4 Netspanningsindicator Afstandsbedieningssensor Voorbeeld: Na het inschakelen van het plasmascherm verschijnt tijdelijk het onderstaande scherm (de getoonde instelling is een voorbeeld). Wanneer het apparaat de eerste maal wordt ingeschakeld, verschijnt automatisch het scherm voor het kiezen van de taal. (zie pagina 15) Kies de gewenste taal met de en toetsen en druk dan op de toets om de instelling vast te leggen. OSD Language English (UK) Deutsch Fran ais Italiano Espa ol ENGLISH (US) Wanneer het apparaat de tweede maal wordt ingeschakeld verschijnt tijdelijk het onderstaande scherm (de getoonde instelling is een voorbeeld). AV 4:3 Select Set INPUT Druk op de toets van de afstandsbediening om het plasmascherm uit te schakelen. Spanningslampje: rood (standby) Druk nogmaals op de toets van de afstandsbediening om het plasmascherm weer in te schakelen. Spanningslampje: groen SURROUND VOL N R Gebruik de schakelaar op het plasmascherm om het apparaat volledig uit te schakelen wanneer dit ingeschakeld is of in de ruststand (standby) staat. 14 In/uitschakelen van de apparatuur en kiezen van het ingangssignaal Kiezen van het ingangssignaal INPUT Druk op de INPUT toets om het gewenste video-ingangssignaal te kiezen, zoals bijvoorbeeld het signaal van de videorecorder die op het plasmascherm is aangesloten. Selecteer de ingangssignalen die aangesloten moeten worden door installatie van de los verkrijgbare aansluitingenkaart. R - STANDBY G POWER ON INPUT -- VOL + INPUT -- VOL + INPUT SURROUND VOL N R Opmerking: De ingangstoetsen werken niet als er geen los verkrijgbare aansluitingenkaart is aangebracht. Kiezen van de taal voor de beeldschermmenu's SET UP Druk op deze toets om het "Setup" scherm te laten verschijnen. INPUT SURROUND VOL N R Druk op deze toetsen om de gewenste taal te kiezen. English(UK) Deutsch Français Italiano Español ENGLISH(US) Setup Component/RGB-in select RGB Signal Screensaver OSD Language English (UK) PICTURE SOUND SET UP Beschikbare talen . . . . . . . . . (Chinees) 15 Beeldschermmenu's bij gebruik van de afstandsbediening Naar "Picture" instelmenu (zie pagina 24) Picture Normalise Picture Mode Contrast Brightness Colour Tint Sharpness White balance Normal Dynamic 25 0 0 0 0 Normal SURROUND Druk hierop om de onderdelen te selecteren. INPUT VOL N R Naar "Sound" instelscherm (zie pagina 22) Sound Normalise Sound Mode Bass Treble Balance Surround Normal PICTURE SOUND SET UP Setup Component/RGB-in select RGB Normal 0 0 0 On PC OFF TIMER PICTURE POS. [. . . ] Gewoonlijk zijn deze instellingen reeds correct en hoeven de niveaus niet te worden gewijzigd. Clamp position H-Freq (kHz)/V-Freq (Hz) Toont de H (horizontale)/V (verticale) frequenties. Deze aanduiding geldt alleen voor de RGB signaalinvoer en de PC signaalinvoer. Weergavebereik: Horizontaal: 15, 5 - 110 kHz Verticaal: 48 - 120 Hz H-Freq. V-Freq. 31. 5 kHz 60. 0 Hz 30 Storingzoeken Bepaal alvorens reparatieservice aan te vragen de storingsverschijnselen en voer enkele eenvoudige controles uit zoals hieronder aangegeven. Storingsverschijnselen Beeld Geluid Controles Elektrische apparaten Auto's/Motoren Fluorescerende lampen Interferentie Storing in geluid Volume (Controleer of de geluidonderbrekingsfunctie op de afstandbediening geactiveerd is. ) Normaal beeld Geen geluid Stekker is niet in het stopcontact gestoken Niet ingeschakeld Instelling van Contrast en Helderheid/Volume (Controleer door het indrukken van de netspanningsschakelaar of standby toets op de afstandbediening. ) Als een signaal van een kleursysteem, formaat of frequentie welke niet van toepassing is wordt ingevoerd, zal enkel de aanduiding voor de signaalingang op de display verschijnen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC TH-37PW4EX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC TH-37PW4EX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag