Gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-32LHD7EK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-32LHD7EK. Wij hopen dat dit PANASONIC TH-32LHD7EK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC TH-32LHD7EK te teleladen.


PANASONIC TH-32LHD7EK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3483 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC TH-32LHD7EK (4833 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC TH-32LHD7EK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing Modelnummer DISPLAY LCD- scherm TH-32LHD7E TH-32L HD7 TH-32LHD7 Het beeld op het scherm in de afbeelding is een voorbeeld. Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het toestel in gebruik neemt. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor eventuele naslag. Nederland TQBC0991 Beste Panasonic-klant Welkom in de Panasonic-klantenkring. Wij hopen dat u vele jaren plezier zult hebben van uw nieuwe LCD-scherm. Voor een optimaal gebruik van uw toestel wordt het aanbevolen, alvorens enige afstellingen te maken, deze Instructies door te lezen en voor latere naslag te bewaren. [. . . ] Aan (On) Uit (Off) Ambience On INPUT toets (INPUT1, INPUT2 en PC IN selectie) Druk hierop om achter elkaar de INPUT1, INPUT2 en PC IN ingang SLEUVEN te selecteren. (zie pagina 13) INPUT Geluidsdemping Aan/Uit (zie pagina 23) Volumeafstelling Druk op de Volume Omhoog "+" of Omlaag "­" toets om het volumeniveau van het geluid te verhogen of te verlagen. SURROUND VOL N R R toets (zie pagina 17) Druk op de R toets om terug te keren naar het vorige menuscherm. ACTION toets Druk op deze toets om selecties en instellingen vast te leggen. POSITION toetsen SOUND toets (zie pagina 23) Digitale Zoom (zie pagina 24) Druk hierop voor toegang tot de digitale zoomfunctie. Bij gebruik van deze functie wordt een geselecteerd gebied van het getoonde beeld vergroot weergegeven. ZOOM MOVE PICTURE SOUND SET UP SET UP toets (zie pagina 16, 17) MULTI PIP SWAP SELECT ZOOM MOVE PICTURE POS. / SIZE toets (zie pagina 19) ASPECT PC OFF TIMER DISPLAY ASPECT toets Druk op deze toets voor het oproepen van het ASPECT instelmenu. (zie pagina 18) OFF TIMER toets Het LCD-scherm kan worden voorgeprogrammeerd voor het overschakelen naar standby na een bepaalde tijdsperiode. De instelling verandert naar 30 minuten, 60 minuten, 90 minuten en 0 minuten (Uit timer geannuleerd), telkens wanneer op de toets gedrukt wordt. 30 60 90 0 Wanneer er drie minuten resteren, zal "Off timer 3" gaan knipperen. Bij een netspanningsonderbreking zal de instelling van de Uit timer komen te vervallen. 15 Beeldschermmenu's bij gebruik Naar "Picture" instelmenu (zie pagina 21) Picture Normalise Normal De MENU toets op het apparaat kan ook worden gebruikt. 1/2 1 Druk hierop om te selecteren. INPUT MENU -/ VOL Picture Mode Back Light Contrast Brightness Colour Tint Sharpness Normal 20 25 0 0 0 3 +/ ENTER/ Picture Colour balance Colour Management Advanced settings Normal Off On 2/2 Bij herhaald indrukken van de MENU toets wordt er tussen de menuschermen omgeschakeld. /Size [ op het apparaat ] INPUT MENU -/ VOL +/ ENTER/ 1 INPUT 2 1 Druk hierop om te selecteren. 2 Druk hierop voor toegang tot het instelscherm. Druk hierop om "On" te kiezen. Naar "Advanced settings" instelmenu (zie pagina 21, 22) Advanced settings Normalise Normal SURROUND VOL Setup N R 1/2 Signal Component/RGB-in select Input label Power save Standby save Power management Auto power off OSD Language RGB PC Off Off Off Off English (UK) PICTURE SOUND SET UP Black extension Input level W/B High R W/B High B W/B Low R W/B Low B Gamma AGC 0 0 0 0 0 0 2. 2 Off MULTI PIP SWAP SELECT ZOOM MOVE PICTURE POS. /SIZE ASPECT PC OFF TIMER Naar "Sound" instelmenu (zie pagina 23) Sound Normalise Normal DISPLAY Normal 0 0 0 Off Sound Mode Bass Treble Balance Ambience Setup Set up TIMER PRESENT TIME Setup 2/2 Naar "Picture Pos. /Size" instelscherm (zie pagina 19) In de "AV (S Video)", "Component" en "DVI" ingangssignaalstand Picture Pos. /Size Normalise Normal In de "RGB/PC" ingangssignaalstand Picture Pos. /Size Normalise Normal H-Pos H-Size V-Pos V-Size H-Pos H-Size V-Pos V-Size Clock Phase 16 Beeldschermmenu's bij gebruik 2 Druk hierop voor [ op het apparaat ] R toegang tot het instelscherm. INPUT MENU -/ VOL +/ ENTER/ Druk op deze toets om naar het volgende menuscherm te gaan. Druk op de R toets om terug te keren naar het vorige menuscherm. Naar "Signal" scherm voor "AV (S Video)" (zie pagina 28, 29) Signal 3D Y/C Filter (NTSC) Colour system Cinema reality Panasonic Auto (4 : 3) P-NR On Auto Off 4:3 Off Naar "Signal" scherm voor "Component" (zie pagina 29) Signal Cinema reality P-NR [ AV ] [ Component ] Off Off Naar "Signal" scherm voor "RGB" (zie pagina 29, 30) Signal Sync Cinema reality P-NR H-Freq. 60. 0 kHz Hz Naar "Signal" scherm voor "DVI" (zie pagina 29, 30) Signal Cinema reality P-NR H-Freq. 60. 0 kHz Hz [ RGB ] Auto Off Off [ Digital ] Off Off Opmerking: Het "Signal" instelscherm toont de instelling voor ieder ingangssignaal. (zie pagina 13) Naar Set up TIMER selectiescherm (zie pagina 25, 26) Set up TIMER PRESENT TIME POWER ON Function POWER ON Time POWER OFF Function POWER OFF Time Off 0:00 Off 0:00 99:99 Druk hierop en selecteer POWER ON Time/ POWER OFF Time. Set up TIMER PRESENT TIME POWER ON Function POWER ON Time POWER OFF Function POWER OFF Time Off 0:00 Off 0:00 99:99 Druk hierop om de POWER ON Time / POWER OFF Time in te stellen. R Set up TIMER PRESENT TIME POWER ON Function POWER ON Time POWER OFF Function POWER OFF Time Off 0:00 Off 0:00 99:99 Druk op de R toets om terug te keren naar het "Setup" menu. Naar PRESENT TIME Setup (zie pagina 25) PRESENT TIME Setup PRESENT TIME Set PRESENT TIME 99:99 99:99 17 ASPECT regeling Met het LCD-scherm kunt u het beeld op maximale grootte weergeven, inclusief het "breedbeeld-bioscoopformaat". ASPECT INPUT [ op het apparaat ] Druk enkele keren op deze toets om de aspectopties te doorlopen. 4:3 Zoom 16 : 9 Panasonic Auto Just Bij herhaald indrukken van de ENTER toets verandert de instelling voor de breedte/hoogte-verhouding als volgt: SURROUND VOL N R INPUT MENU -/ VOL +/ ENTER/ PICTURE SOUND SET UP [Tijdens gebruik van MULTI PIP] · Subbeeld naast hoofdbeeld, Subbeeld binnen hoofdbeeld : · Overig MULTI PIP SWAP SELECT ZOOM MOVE 4:3 16 : 9 PICTURE POS. /SIZE ASPECT : Omschakelen van de breedte/ hoogte-verhouding is niet mogelijk. Opmerkingen: · Bij PC ingangssignalen schakelt de functie alleen om tussen "4:3", "Zoom" en "16:9". [. . . ] Het apparaat is heet. Controleer of de batterijen helemaal leeg zijn. Indien niet, controleer dan of de batterijen op de juiste manier zijn geplaatst. Controleer of de sensor voor afstandsbediening niet blootstaat aan direct zonlicht of sterk fluorescerend licht. Zorg dat u de afstandsbediening gebruikt die speciaal voor dit toestel is bestemd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC TH-32LHD7EK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC TH-32LHD7EK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag