Gebruiksaanwijzing PANASONIC TC-14JR1C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC TC-14JR1C. Wij hopen dat dit PANASONIC TC-14JR1C handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC TC-14JR1C te teleladen.


PANASONIC TC-14JR1C : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1287 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC TC-14JR1C (1227 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC TC-14JR1C

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De beste manier om alle functies van deze televisie te leren kennen, is door dese gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen alvorens de TV in gebruik te nemen. Deze televisie heeft een laag energieverbruik en is daarom uiterst economisch in gebruik. Het energieverbruik tijdens in standby stand is slechts 1 watt. INHOUD D D D D D D D D D D D Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen . [. . . ] De video kan ook op de televisie worden aangesloten met behulp van een SCART (naar SCART) kabel. VCR Op pagina 10 vindt u nadere informatie over audio--- en video---aansluitingen. Als uw TV is geprogrammeerd door uw dealer, zult u meteen alle programma's kunnen ontvangen. *1 Het is aanbevolen om het testsignaal van uw video AAN te zetten --- raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw video. 5 INSTALLATIE EN INSTELLINGEN 3 Kies de gewenste taal uit de OSD---taalselectie. Druk op de knop TV/AV om ATP te starten. 4 De TV---stations worden opgezocht, op volgorde gezet en gereed voor gebruik opgeslagen in het geheugen. *1 CH02 OSD Language D S GB NL F I E ATP ---/+ : Adjust TV/AV : Start ATP N : Exit 02 99 : 21 41 5 Het eerste beschikbare kanaal wordt getoond. Schakel het testsignaal van de video UIT. Ander programma kiezen 1 CH41 Volume instellen *1 De volgorde is afhankelijk van het TV---signaal, het omroepsysteem en de ontvangstcondities. Raadpleeg de Swap---functie uit het menu Tuning (Afstemmen) --- zie pagina 9 voor informatie. Het is belangrijk dat u uitsluitend kanaal '0' gebruikt voor uw video. Als het beeld van uw video niet op kanaal '0' (het videokanaal) verschijnt, dient u ofwel het RF---kanaal op de video af te stellen of dient u de programmapositie '0' op de televisie af te stemmen tot u hier de RF---uitvoer van de video ontvangt. *2 6 LOCATIE VAN DE BEDIENINGSKNOPPEN Schermweergave Titel van menu Cursorbalk Submenu Opdrachten Hoofdmenu Kontrast Helderheid Kleur Scherpte C---A---T---S Afstem menu Taalkeuze Nederlands : Kies ---/+ : Instellen N : Verlaten Knoppen op het voorpaneel Aan/Uit schakelaar STR Opslag van instellingen en andere gegevens F Selecteert een functie uit: volume, contrast, helderheid, kleur, scherpte, C---A---T---S en handmatig afstemmen. Toetsen op de afstandsbediening Aansluiting voor hoofdtelefoon Aansluitingen RCA Audio/Video TV / AV Voor schakelen tussen de standen TV en AV /---, /+ Volgende/vorige programma. Als er reeds een functie wordt weergegeven, kan deze met gebruik van deze toetsen worden afgesteld. Standby/Aan Voor afstelling van huidig geselecteerde functie. [. . . ] Voor onderhoud dient u contact op te nemen met uw plaatselijke Panasonic dealer. U dient hierbij altijd het model--- en serienummer te vermelden (die te vinden zijn op het achterpaneel van de televisie). Symptomen Beeld Interferentie Sneeuw of schaduwbeelden Storing Normaal beeld Geen beeld Geen kleur Vervormd Geluid Veel ruis of normaal geluid Veel ruis Veel ruis of geen geluid Geen geluid Normaal geluid Normaal of zwak geluid Controles Plaats, Plaats richting of aansluiting van de antenne Elektrische apparaten, voertuigen, TL---verlichting in de nabijheid van het toestel Volume---instelling of geluid uitgeschakeld (mute) Niet op wisselstroomspanning aangesloten, niet ingeschakeld of beeld/geluid ingeschakeld op laagste stand Kleurinstellingen ingesteld op laagste stand Kanalen opnieuw afstemmen INFORMATIE OVER DE SCART---TERMINAL 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 21 19 17 15 13 11 9 7 531 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC TC-14JR1C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC TC-14JR1C zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag