Gebruiksaanwijzing PANASONIC SV-SD300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SV-SD300. Wij hopen dat dit PANASONIC SV-SD300 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SV-SD300 te teleladen.


PANASONIC SV-SD300 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1481 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC SV-SD300 (1018 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SV-SD300

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. Lees de gebruiksaanwijzing volledig door alvorens u dit product gaat aansluiten, gebruiken of instellen. Bewaar deze handleiding goed; u kunt deze in de toekomst nog nodig hebben. Wij wijzen u erop dat de bedieningsonderdelen, menu-items en andere onderdelen van uw SD Audiospeler in werkelijkheid iets kunnen afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing. [. . . ] Als de PDF-gebruiksaanwijzing niet wordt geopend Plaats de meegeleverde cd-rom in het cd-romstation en volg de aanwijzingen op het scherm om [Adobe Acrobat Reader] te installeren. 1 of later Geluid: Windows-compatibel geluidsapparaat Station: Cd-romstation U hebt een cd-romstation nodig waarmee digitaal gegevens kunnen worden vastgelegd. (Het vastleggen verloopt niet goed als de cd-romstations zijn verbonden door middel van een IEEE1394-verbinding. ) Interface: USB-poort (De werking wordt niet gegarandeerd als apparaten worden verbonden door middel van een USB-hub of een USB-verlengkabel. ) Overige benodigdheden: Als u de CDDB-functie gebruikt, hebt u ook een Internetverbinding nodig. Zelfs als aan de systeemvereisten in deze gebruiksaanwijzing is voldaan, kunnen sommige personal computers mogelijk niet worden gebruikt. de werking wordt niet gegarandeerd op andere Windowsbesturingssystemen dan de bovengenoemde. De werking op een verbeterd besturingssysteem wordt niet gegarandeerd. De werking op een ander besturingssysteem dan het vooraf geïnstalleerde systeem wordt niet gegarandeerd. alleen beschikbaar als de gebruiker is aangemeld als systeembeheerder. Muziek-cd's die niet zijn voorzien van het " "-symbool op het etiket kunnen met deze software niet worden afgespeeld of vastgelegd. Deze systeemvereisten worden niet gegarandeerd als een andere 9 toepassing actief is. Afhankelijk van uw computersysteem kunnen er problemen optreden; zo is het mogelijk dat u geen muziekgegevens kunt vastleggen of dat u vastgelegde muziekgegevens niet kunt gebruiken. Wij wijzen u erop dat Matsushita in geen geval aansprakelijk is voor het verlies van muziekgegevens of voor andere directe of indirecte schade. Zet het toestel uit (P11) en plaats vervolgens een oplaadbare batterij en een SD geheugenkaart in het toestel. Dit toestel werkt als een USBlezer/schrijver en wordt door de pc herkend als een extern apparaat. Daardoor kunt u behalve muziekgegevens ook andere gegevens door middel van slepen en neerzetten vanuit de pc opslaan op een SD geheugenkaart. De werking wordt niet gegarandeerd als u alleen de USB-kabel gebruikt. Maak de USB-kabel niet los zolang "ACCESSING" wordt weergegeven en houd het batterijklepje gesloten tijdens het vastleggen. De gegevens op de SD geheugenkaart kunnen verloren gaan of de kaart kan onbruikbaar worden als u dat wel doet. gebruik uitsluitend de meegeleverde USB-kabel om schade te voorkomen. Gebruik de meegeleverde USB-kabel niet in combinatie met andere apparatuur. [. . . ] Numeriek: Nummers in een afspeellijst op een andere manier afspelen dan [ALL TRACKS] en [MARKED TRACK]. Houd de SD geheugenkaart en de oplaadbare batterij buiten het bereik van kinderen om te voorkomen dat zij de kaart of de batterij inslikken. Laat het toestel niet vallen en stoot het nergens tegenaan tijdens het dragen. de omkasting kan kapotgaan door een schok en dit kan leiden tot storingen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SV-SD300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SV-SD300 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag