Gebruiksaanwijzing PANASONIC SUG700E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SUG700E. Wij hopen dat dit PANASONIC SUG700E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SUG700E te teleladen.


PANASONIC SUG700E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4977 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SUG700E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De LAPC (Load Adaptive Phase Calibration) zorgt in de versterker voor optimale prestaties voor elk soort aangesloten luidspreker. Bovendien wordt een uniek hogeprecisiecircuit gebruikt voor PWM-omzetting, wat belangrijk is voor de geluidskwaliteit. Aluminium behuizing met een hoge stijfheid Het metalen dubbele chassis met een hoge stijfheid omvat een binnenchassis met stalen platen en een buitenchassis met stalen platen om trillingen en lawaai te vermijden die een impact zouden hebben op de zuiverheid van het geluid. Configuratie in drie secties Geïntegreerde versterkers bevatten verschillende circuits, zoals circuits die de microsignalen van de invoer verwerken, circuits die grote stromen verwerken enz. [. . . ] – Voorbereidingen Verbinden met een pc • Volg onderstaande stappen alvorens verbinding met een pc te maken. € Raadpleeg het volgende voor de aanbevolen OS-versies voor uw pc (vanaf februari 2017): - Windows 7, Windows 8, Windows 8. € U kunt de invoerbron ook selecteren door aan de invoerselectieknop op het toestel te draaien. 6 Start het afspelen met de speciale app “Technics Audio Player” op de aangesloten pc. Opmerking • Wanneer een audiotoestel met een USB-DACuitgang zoals ST-G30 enz. Wordt aangesloten, moet u de bedieningsinstructies van het aangesloten toestel raadplegen. € Raadpleeg “Ondersteunde formaat” voor meer informatie over de ondersteunde formaat. ( 35) • Windows is een handelsmerk of een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Nederlands 17 Bediening Gebruik van een draaitafel (PHONO) U kunt de draaitafel met een PHONO-kabel (niet meegeleverd) aansluiten op dit toestel en muziek afspelen. ] om dit toestel in te Geluidsvervorming minimaliseren Als er geluidsvervorming optreedt bij het gebruik van de aansluitingen voor analoge audio-invoer, dan kan dit mogelijk worden verbeterd door de demper in te stellen op “On(-3dB)”/“On(-6dB)”/“On(-10dB)”. € U kunt de invoerbron ook selecteren door aan de invoerselectieknop op het toestel te draaien. Tijdens meting uitgezonden testtoon Om te zorgen voor een nauwkeurige meting, laat de luidsprekeruitvoer op regelmatige tijdstippen een testtoon horen. (Ongeveer 3 minuten) Het is niet mogelijk het volume van de uitgevoerde audio te veranderen terwijl de meting bezig is. ■ In-/uitschakelen van de uitgangscorrectiefunctie Druk op [LAPC] om “On”/“Off” te selecteren. € De LAPC-indicatorlampjes en “LAPC On” worden weergegeven terwijl de uitvoercorrectiefunctie bezig is. Opmerking • De meting is niet beschikbaar voor het audiouitgangssignaal uit de PRE OUT-aansluitingen van dit toestel. ( 22) • Al naargelang het type aangesloten luidsprekers , zal het effect van de uitgangscorrectiefunctie minimaal zijn. € De gecorrigeerde uitvoer blijft van kracht tot u het uitvoersignaal opnieuw meet. Wanneer u andere luidsprekers gebruikt, voert u de meting opnieuw uit. Controleer of zowel de linker- als rechterluidspreker een testtoon laat horen. als de meting voltooid is , zal de correctie van de versterker-uitgang automatisch ingeschakeld worden. € Als u op [LAPC] drukt terwijl de meting bezig is, zal deze geannuleerd worden. [. . . ] ( 27) No Device • USB-flashgeheugen met nieuwe firmware is niet aangesloten. ( 27) Not Measured • De meting van het uitgangssignaal voor de uitvoercorrectiefunctie (LAPC) is nog niet uitgevoerd. ( 26) Not Valid • De functie die u geprobeerd heeft te gebruiken, is niet beschikbaar met de huidige instellingen. PHONES Connected • De hoofdtelefoon is aangesloten • Er komt geen geluid uit de hoofdtelefoonaansluiting en de aansluitingen voor de luidsprekeruitgang wanneer de hoofdtelefoon is aangesloten en “MAIN IN” is geselecteerd als ingangsbron van dit toestel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SUG700E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SUG700E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag