Gebruiksaanwijzing PANASONIC STGT650

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC STGT650. Wij hopen dat dit PANASONIC STGT650 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC STGT650 te teleladen.


PANASONIC STGT650 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2617 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC STGT650 (2377 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC STGT650

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De levensduur van de accu-aansluitingen kan tijdens gebruik nadelig beïnvloed worden door vreemde bestanddelen zoals stof en water, enz. OPGELET: Let bij het gebruik van het gereedschap op deze wijze op het volgende om de motor en de accu  te beschermen. €  ls de motor of de accu oververhit raakt, wordt de beveiligingsfunctie geactiveerd en zal de motor of de accu A stoppen met werken. het oververhittingwaarschuwingslampje op het bedieningspaneel brandt of knippert wanneer deze beveiligingsfunctie is geactiveerd. [. . . ] Druk de startschakelaar iets in om het gereedschap langzaam te laten beginnen met draaien. Hoe dieper de startschakelaar met variabele snelheidsregeling wordt ingedrukt, hoe sneller het gereedschap zal draaien. Indb 63 2012-12-11 9:21:30 Kies de trage, snelle of automatische modus afhankelijk van de klus (STGT650) LAAG HOOG AUTO Hoe dieper de startschakelaar met variabele snelheidsregeling wordt ingedrukt, hoe sneller het gereedschap zal draaien. De STGT650 beschikt over een automatische modus (AUTO), die de belasting op het apparaat detecteert en automatisch wisselt tussen snelle en trage modus (HIGH & LOW speed). Bij een lage belasting start het apparaat altijd met hoge snelheid (HIGH). Wanneer het aanhaalkoppel hoger wordt, schakelt het apparaat over naar de lage snelheid (LOW). Houd het apparaat stevig vast, zodat het niet uit uw handen draait door het hogere koppel. In automatische modus (AUTO) bepalen de specifieke werkomstandigheden of en wanneer het apparaat wisselt tussen snelle en trage modus (HIGH & LOW). Deze gedragsvariaties van het apparaat zijn normaal en bijgevolg geen storing. controleer voor gebruik de instelling van de snelheidskeuzeschakelaar. Gebruik een lage snelheid wanneer een hoog draaimoment is vereist bij de karwei. oPGELET: ●● ●● ●● Het ingebouwde LED-lampje is slechts bedoeld om het werkgebied kortstondig te verlichten. Gebruik het lampje niet als vervanging voor een normale zaklantaarn, want het licht is niet sterk genoeg. Het LED-lampje wordt uitgeschakeld wanneer het gereedschap gedurende 5 minuten niet is gebruikt. Ander gebruik van de bedieningsorganen, andere afstellingen of procedures dan hier beschreven kunnen leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling. (2)  ververhittingO waarschuwingslampje Uit (normale werking) Verlicht: Knippert: Oververhitting Oververhitting (motor) (accu) De werking van het gereedschap is gestopt omdat de motor of de accu te heet is geworden. Let bij het gebruik van het gereedschapop deze wijze op het volgende om de motor en de accu te beschermen. Als de motor of de accu oververhit raakt, wordt de beveiligingsfunctie geactiveerd en zal de motor of de accu stoppen met werken. het oververhitting-waarschuwingslampje op het bedieningspaneel brandt of knippert wanneer deze beveiligingsfunctie is geactiveerd. Wanneer de oververhittingbeveiligingsfunctie is geactiveerd, moet u het gereedschap goed laten afkoelen (minstens 30 minuten). Het gereedschap kan weer gebruikt worden wanneer het oververhitting-waarschuwingslampje uitgaat. Zorg ervoor dat u het gereedschap niet zodanig gebruikt dat de oververhittingbeveiligingsfunctie veelvuldig in werking treedt. [. . . ] Wanneer de accu warm is, zal deze niet worden opgeladen (bijvoorbeeld direct na intensief gebruik). De laadindicator (groen) knippert langzaam wanneer de accu ongeveer 80% is opgeladen. Als de temperatuur van de accu minder dan 0°C is, zal het volledig opladen van de accu langer duren dan de standaard oplaadtijd. Zelfs nadat de accu volledig is opgeladen, zal deze in dit geval slechts ongeveer 50% van het accuvermogen hebben in vergelijking met een accu die bij normale bedrijfstemperatuur volledig is opgeladen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC STGT650

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC STGT650 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag