Gebruiksaanwijzing PANASONIC STGT350

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC STGT350. Wij hopen dat dit PANASONIC STGT350 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC STGT350 te teleladen.


PANASONIC STGT350 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1786 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC STGT350 (559 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC STGT350

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De levensduur van de accu-aansluitingen kan tijdens gebruik nadelig beïnvloed worden door vreemde bestanddelen zoals stof en water, enz. OPGELET: Let bij het gebruik van het gereedschap op deze wijze op het volgende om de motor en de accu  te beschermen. €  ls de motor of de accu oververhit raakt, wordt de beveiligingsfunctie geactiveerd en zal de motor of de accu A stoppen met werken. het oververhittingwaarschuwingslampje op het bedieningspaneel brandt of knippert wanneer deze beveiligingsfunctie is geactiveerd. [. . . ] dit r kan lichamelijk letsel of beschadiging van het gereedschap tot gevolg hebben. € Ga niet hardlopen of springen terwijl het gereedschap aan de riemclip hangt. € Zet de riemclip in de bewaarstand wanneer de clip niet wordt gebruikt. dit kan lichamelijk letsel of beschadiging van het gereedschap tot gevolg hebben. € Bevestig geen andere bit dan een schroefbit aan het gereedschap wanneer dit aan de riemclip wordt gedragen. Scherpe voorwerpen, zoals boren en schroefbits, kunnen lichamelijk letsel veroorzaken. Vergrendelstand OPGELET: Bedien de links/rechtsschakelaar niet voordat de bit volledig tot stilstand is gekomen, om beschadiging van de motor te voorkomen. Druk de startschakelaar iets in om het ge­eedschap langzaam te laten begin­ en r n met draaien. De snelheid neemt toe naarmate de startschakelaar verder wordt ingedrukt, zodat u de schroeven optimaal kunt vastdraaien. Wanneer de startschakelaar wordt losgelaten, treedt de rem in werking en zal de bit meteen stoppen. Zet de schakelaar na gebruik in de mid­ delste stand (vergrendelstand). Het gereedschap kan weer gebruikt worden wanneer het oververhittingwaarschuwingslampje uitgaat. € Zorg ervoor dat u het gereedschap niet zodanig gebruikt dat de oververhittingbeveiligingsfunctie veelvuldig in werking treedt. € Als het gereedschap continu wordt gebruikt onder omstandigheden met hoge belasting of bij hoge omgevingstemperaturen (zoals in de zomer), bestaat de kans dat de oververhitting-beveiligingsfunctie veelvuldig in werking treedt. € Als het gereedschap wordt gebruikt bij lage omgevingstemperaturen (zoals in de winter) of als deze tijdens gebruik veelvuldig wordt stopgezet, bestaat de kans dat de oververhitting-beveiligingsfunctie niet in werking treedt. Als de accu wordt gebruikt terwijl de temperatuur van de accu lager is dan 0°C (32°F), kan het voorkomen dat het elektrisch gereedschap niet goed functioneert. € Gebruik de lader bij een temperatuur tussen de 0°C en de 40°C en laad de accu op bij een temperatuur die vergelijkbaar is met de temperatuur van de accu zelf. (Er mag niet meer dan 15°C verschil zijn tussen de temperatuur van de accu en de temperatuur van de oplaadlocatie. ) (4) Waarschuwingslampje voor lage accuspanning Let bij het gebruik van het gereedschap op deze wijze op het volgende om de motor en de accu te beschermen. € Als de motor of de accu oververhit raakt, wordt de beveiligingsfunctie geactiveerd en zal de motor of de accu stoppen met werken. Buitensporige (volledige) ontlading van een Li-ion accu heeft een zeer nadelige invloed op de levensduur van de accu. het gereedschap is uitgerust met een accu-beveiligingsfunctie om buitensporige ontlading van de accu te voorkomen. [. . . ] Het opladen zal beginnen wanneer de temperatuur van de accu is gedaald. Als de temperatuur van de accu minder dan -10°C is, zal de laadindicator (oranje) ook gaan knipperen. Het opladen begint wanneer de statustemperatuur van de accu hoger wordt. Uit Brandt Knippert Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en ver­ wijderen van oude uitrustingen en lege batterijen Deze symbolen op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende docu­ enten m betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC STGT350

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC STGT350 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag