Gebruiksaanwijzing PANASONIC SL-SV590

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SL-SV590. Wij hopen dat dit PANASONIC SL-SV590 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SL-SV590 te teleladen.


PANASONIC SL-SV590 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (12021 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC SL-SV590 (1416 ko)
   PANASONIC SL-SV590 (1416 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SL-SV590

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wanneer dergelijke storing optreedt, moet u dit product en de mobiele telefoon verder van elkaar vandaan gebruiken. De apparatuur dient dicht bij een stopcontact te worden geïnstalleerd en de netstekker dient zodanig te worden geplaatst dat hij gemakkelijk bereikbaar is in geval van problemen. MPEG Layer-3 compressiemethode voor audio-bestanden vervaardigd onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson multimedia. Met de HOLD-functie zorgt u dat de knoppen niet kunnen worden gebruikt. [. . . ] Deze speler kan geen bestanden weergeven die zij opgenomen met packet write. Afhankelijk van hoe u MP3-bestanden aanmaakt, kan het gebeuren dat de bestanden niet worden afgespeeld in de door u genummerde volgorde of dat zij helemaal niet worden afgespeeld. MP3U kunt "RND" en "AB" niet selecteren bij MP3's. Wanneer u geen punt B opgeeft, wordt dit automatisch aan het einde van de CD ingesteld. Bij het aanmaken van MP3-bestanden die u op deze speler wilt weergeven Schijfformaten: ISO9660 niveau 1 en niveau 2 (behalve voor formaten met een langere speelduur) Alleen de tracks van uw keuze afspelen (Geprogrammeerd afspelen) gestopt, gebruikt u [] (achterwaarts) (voorwaarts) Als de speler istracknummer te selecteren. Tracks en albums een naam geven Laat de naam voorafgaan door 3-cijferige getallen die de gewenste weergavevolgorde aangeven Druk op deze knop als u de tracks wilt afspelen. Als u een dergelijk album aanmaakt, worden de bestanden misschien niet afgespeeld in de door u genummerde volgorde. U kunt de instellingen voor de geluidskwaliteit en de geluideffecten combineren. Tijdens het afspelen, iedere keer dat u op de knop drukt Tijdens het afspelen, iedere keer dat u de knop indrukt en ingedrukt houdt Druk op [OPR OFF] om de radio uit te schakelen. Wanneer "M" wordt weergegeven, drukt u op [TUNE MODE] om de modus te annuleren. Een FM-uitzending duidelijk ontvangen Stel "CITY" in als de ontvangst zwak is of als er storing is van een andere zender. U kunt de signaalfrequentie die tijdens compressie verloren gaat, herstellen en de geluidskwaliteit van voor de compressie bijna herstellen. Ledere keer dat u de knop indrukt en ingedrukt houdt Afhankelijk van de opnameomstandigheden, wordt het geluid mogelijk onderbroken als u een andere EQ-instelling kiest. Selecteert u 3D-1 of 3D-2, probeer dan een CD af te spelen die zowel tracks in CD-ROMals in CD-DA-formaat bevat, er zal kort wat ruis te horen zijn als de CD overschakelt van het afspelen van de track in CD-ROM-formaat op het afspelen van een track in CD-DA-formaat. Als RMTR is ingeschakeld voor het weergeven van MP3-bestanden, vervalt de instelling van de effecten zodra een track in CD-DA-formaat wordt afgespeeld. Wanneer u naar de radio luistert, kunt u alleen S-XBS en S-XBS selecteren ( rechts). Stel "MONO" in als er ruis hoorbaar is tijdens de FM-ontvangst. Als de speler is gestopt, telkens wanneer u de knop indrukt en ingedrukt houdt Stand voor een beter geluid Bestand tegen trillingen van maximaal 10 seconden Verbeterde anti-skip-stand Bestand tegen trillingen van maximaal 45 seconden MP3 U kunt de geheugentijd niet veranderen voor MP3-bestanden. het is maximaal 100 seconden voor MP3-bestanden die zijn vastgelegd bij 128 kbps. Zenders opslaan in het geheugen/ Naar een zender uit het geheugen luisteren Zenders opslaan in het geheugen Een zender uit het geheugen wissen: Voer stap uit voor "Zenders opslaan in het geheugen" ( links). Indrukken om de zender uit het geheugen te selecteren die u wilt wissen. Aansluitingen Wanneer u de CD-speler op andere apparatuur aansluit, stelt u het volume in tussen de 10 en 15 en regelt u vervolgens het volume 7 met de volumeknop op de andere apparatuur. [. . . ] Wanneer een CD-ROM MP3-bestanden en andere bestanden bevat, kunnen alleen de MP3-bestanden worden afgespeeld. Het geluid kan worden onderbroken of er kan ruis ontstaan als de opnamekwaliteit van de CD (CD-R/CD-RW) slecht is. De verstreken afspeeltijd verdwijnt en het geluid wordt onderbroken als de CD-speler voortdurend schokken krijgt te verwerken. Dit apparaat kan tijdens het gebruik radiostoringen ontvangen die worden veroorzaakt door mobiele telefoons. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SL-SV590

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SL-SV590 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag