Gebruiksaanwijzing PANASONIC SL-CT580V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SL-CT580V. Wij hopen dat dit PANASONIC SL-CT580V handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SL-CT580V te teleladen.


PANASONIC SL-CT580V : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (19 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC SL-CT580V (279 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SL-CT580V

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees "Meer weten…" voor meer informatie nanoe-G Deactiveert schadelijke micro-organismes zoals virussen, bacteriën en houdt de lucht schoon. Het deactiveert ook virussen en bacteriën in het filter, om de binnenkant van unit schoon te houden. Free-multi systeem Binnenunits Free-multi systemen spaart ruimte, omdat hierbij verschillende binnendelen op een enkel buitendeel aangesloten kunnen worden. • Raadpleeg voor de complete producteigenschappen de referentiecatalogus. [. . . ] Stop met het gebruiken van het product, wanneer er een abnormaliteit/storing optreedt en haal de stekker uit het stopcontact of schakel de stroomschakelaar en de circuitbreker uit. € Er wordt een abnormaal geluid of trilling van de eenheid opgemerkt. € De eenheid stopt onmiddellijk met werken, zelfs als deze ingeschakeld is om te werken. € De ventilator stopt niet, zelfs niet als de eenheid stopt met werken. Neem onmiddellijk contact op met uw plaatselijke leverancier voor onderhoud/reparatie. Deze apparatuur moet worden geaard om te voorkomen dat een elektrische schok of brand ontstaat. Voorkom een elektrische schok door het apparaat uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te trekken: - Voordat de apparatuur wordt gereinigd of nagezien. - Bij langdurige perioden zonder gebruik of - Tijdens zware onweersbuien. Deze stoffen mogen niet gebruikt worden voor tere apparatuur, voedsel, dieren, planten, versieringen of andere objecten. Doet u dit wel, dan kan dit leiden tot verslechtering van de kwaliteit. Voorkom dat een eventuele brand wordt aangewakkerd, gebruik geen apparatuur die brand kan veroorzaken, vóór de luchtuitlaat. € Druk op en houd de knop ingedrukt totdat u een lange pieptoon hoort, om de uitschakeling van het nanoe-G in-filter terug te zetten. NANOE-G NANOE-G 2 Stel de tijd in 2 3 Bevestig SET TIMER • Druk als u de AAN- of UIT-timer wilt uitschakelen op ON of OFF en selecteer respectievelijk of en druk daarna op CANCEL. € Als de timer is uitgeschakeld, handmatig of als gevolg van een stroomstoring, kunt u de timer ON herstellen door respectievelijk OFF te selecteren door op of te drukken en daarna SET op te drukken. € De dichtstbijzijnde timerinstelling wordt weergegeven en wordt in volgorde ingeschakeld. • Wanneer de ON-timer ingeschakeld is , start het apparaat eventueel (tot 35 minuten) vóór het eigenlijke geprogrammeerde tijdpunt , om op tijd de gewenste temperatuur te bereiken. € De timer-functie baseert op de, op de afstandsbediening ingestelde, uurtijd en wordt, eenmaal geprogrammeerd, dagelijks herhaald. 57 Nederlands Opmerking Het gebruik • Hiermee houdt u de kamer geventileerd. • In de stand KOELEN/DROGEN , zwaaien de jaloezieën automatisch naar links/naar rechts en omhoog/omlaag , als AUTO is ingesteld. € In de modus VERWARMEN, als AUTO is ingesteld, is de horizontale luchtspleet op een vooraf bepaalde positie aangebracht. De verticale jaloezie draait naar links/rechts, nadat de temperatuurt stijgt. € Het apparaat kiest elke 10 minuten een bedrijfsstand, afhankelijk van de temperatuurinstelling en de Enkele kamertemperatuur. [. . . ] Sensor menselijke activiteit Niet op slaan, met geweld indrukken of inprikken met een scherp voorwerp. Nanoe-G-Generator Iedere 6 maanden • Reinig met een droog wattenstaafje. Elke 2 weken • Was/spoel de filters voorzichtig met water om schade aan het oppervlakte van de filters te voorkomen. € Droog de filters goed in de schaduw, uit de buurt van vuur of direct zonlicht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SL-CT580V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SL-CT580V zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag