Gebruiksaanwijzing PANASONIC SL1200GAEEG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SL1200GAEEG. Wij hopen dat dit PANASONIC SL1200GAEEG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SL1200GAEEG te teleladen.


PANASONIC SL1200GAEEG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5991 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC SL1200GAEEG (8107 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SL1200GAEEG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees deze instructies aandachtig voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. zz Over de beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing - Betreffende pagina’s worden aangeduid als „( 00)”. - De getoonde illustraties kunnen verschillen van uw apparaat. Kenmerken De kernloze directe aandrijving elimineert koppelrimpel (cogging) en zorgt voor een soepele rotatie zz De constructie met dubbele rotor vermindert het aantal trillingen per minuut tijdens rotatie terwijl een hoog koppel wordt behouden. zz De motorregeltechnologie met hoge precisie schakelt de aandrijfmodus om volgens de bedrijfsstatus van de motor. [. . . ] Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt gedurende een lange periode. Plaats het apparaat zodanig dat u de stekker gemakkelijk uit het stopcontact kunt halen. 14 (124) Nederlands Installeren Plaats het apparaat op een horizontaal oppervlak dat beschermd is tegen trillingen. Plaats dit apparaat zo ver mogelijk van luidsprekers vandaan. Opmerkingen voor installatie „„ De „„ hoogte aanpassen om het apparaat horizontaal te zetten Hef het hoofdtoestel om de isolatoren te draaien en stel de hoogte. Anders kan dit ervoor zorgen dat ze loskomen of beschadigd raken. zz Voordat u het apparaat verplaatst, verwijdert u alle aangesloten toestellen en schakelt u de stroomtoevoer uit. zz Zorg dat het apparaat niet is blootgesteld aan direct zonlicht, stof, vochtigheid, en warmte van een verwarmingstoestel. zz Dit apparaat kan storing opvangen van een radio die dichtbij is geplaatst. zz Installeer het apparaat niet in een besloten ruimte zoals een boekenrek. zz Plaats het apparaat op een ruime afstand van muren of andere toestellen om te zorgen voor een effectieve warmtestraling vanaf de binnenkant van het apparaat. zz Zorg dat het materiaal van de installatieplaats stevig genoeg is om het gewicht van dit apparaat te dragen. zz Het apparaat kan worden beschadigd door sigarettenrook of vocht uit een ultrasone luchtbevochtiger. Ermee beginnen De stofkap aanbrengen 1 Houd de stofkap met beide handen vast en duw het in de bevestigingsgedeelten voor de stofkap ( 10) op de platenspeler. zz Om de stofkap te verwijderen, houdt u de kap open en tilt u hem recht omhoog. Denk aan een koude fles die u uit een koekast neemt. Als u deze een tijdje in een kamer laat staan, worden er dauwdruppels gevormd op het oppervlak van de fles. zz Voorwaarden voor condensatie S   nelle temperatuurverandering (veroorzaakt door verplaatsing van een warme plek naar een koude plek of omgekeerd, snel koelen of verwarmen, of directe blootstelling aan gekoelde lucht) H   oge luchtvochtigheid in een kamer met veel stoom, enz. Als condensatie is opgetreden, schakel het apparaat dan uit en laat het staan tot het aangepast is aan de omgevingstemperatuur (ongeveer 2 tot 3 uur). Condensatie „„ Aandacht zz Zet de toonarm terug op de armsteun en zet deze vast met de armklem voordat u de stofkap aanbrengt of verwijdert. 15 Nederlands (125) Afstelling Horizontale balans Voorbereiding zz Verwijder als eerste de stofkap. zz Verwijder de naaldbescherming, erop lettend dat u de naald niet beschadigt, en maak vervolgens de armklem los. zz Draai de dwarsdrukcompensatieknop naar „0”. Naalddruk Voorbereiding zz Verwijder als eerste de stofkap. zz Plaats de toonarm weer op de armsteun en zet deze vast met de armklem. 1 Maak de toonarm los uit de armsteun en stel de horizontale balans af door aan het contragewicht te draaien. Houd de toonarm vast en draai het contragewicht in de richting van de pijl om de balans af te stellen tot de arm ongeveer horizontaal staat. zz Let op dat de Contragewicht punt van de naald Hier de draaischijf of het vasthouden hoofdapparaat niet om te raakt. draaien 1 Draai de naalddrukinstelring tot er „0” staat bij de middellijn op het achterste deel van de toonarm. zz Houd het contragewicht vast terwijl u dit doet. Naalddrukinstelring Hier vasthouden om te draaien Contragewicht Middellijn Armklem Armklem Armsteun Armlifthefboom Dwarsdrukcompensatieknop Opmerking zz Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw naald voor de juiste naalddruk. Gebalanceerd en toonarm evenwijdig aan de draaischijf. Het contragewicht staat te ver naar achteren. 16 (126) Nederlands Dwarsdrukcompensatie 2 Draai aan het contragewicht om de juiste naalddruk voor het element in te stellen. zz De naalddrukinstelring draait samen met het contragewicht. zz Draai tot de middellijn de juiste naalddruk aangeeft. Contragewicht Hier vasthouden om te draaien Draait tegelijk 1 Draai aan de dwarsdrukcompensatieknop om deze in te stellen op dezelfde waarde als de naalddrukinstelring. Ermee beginnen 1 0 Middellijn Opmerking zz Voor stylusdruk van 3 g en hoger, pas antikrassen controle aan naar „3”. 2 3 17 Nederlands (127) Afstelling (vervolg) Hoogte van de toonarm Maak deze afstelling alleen indien dit nodig is omwille van het element dat u gebruikt. Voorbereiding zz Plaats een plaat op de draaischijf. 3 Nadat de armhoogte is afgesteld, vergrendelt u de toonarm door aan de armvergrendelingsknop te draaien. 1 Zet de armvergrendeling los. Wanneer u de hoogte van het „„ element (H) niet kent, Verwijder de naaldbescherming, erop lettend dat u de naald niet beschadigt, en maak vervolgens de armklem los. Laat u de armlifthefboom neer, plaatst u de naald op een plaat en past u de hoogteinstelring aan tot de toonarm en de plaat evenwijdig zijn. Evenwijdig aan de draaischijf Armvergrendeling (Los) (Vergrendeld) 2 Stel de hoogte af met de armhoogte-instelring. Pas de armhoogte aan tot de toonarm evenwijdig is aan een plaat. G   ebruik de onderstaande tabel als referentie om het juiste standmerkteken te vinden voor de hoogte van uw element. [. . . ] Neem contact op met een lokaal overheidskantoor of uw dealer om een juiste manier van verwijdering te bevestigen. Afspelen Onderhoud 23 Nederlands (133) Gids voor het verhelpen van storingen Voer de onderstaande controles uit voordat u contact opneemt voor onderhoud om storingen te verhelpen. Als u twijfelt over sommige controlepunten, of als de aangegeven oplossingen in het overzicht het probleem niet verhelpen, neem dan contact op met uw dealer. De firmware bijwerken Om de werking te verbeteren of nieuwe functies toe te voegen, wordt de firmware voor het apparaat wanneer nodig bijgewerkt. Vóór het bijwerken zz Download de firmware voor de versieupgrade via de ondersteuningswebsite en maak een USB-geheugen dat wordt gebruikt voor de versie-upgrade. zz Zie de volgende website voor informatie over het maken van een USB-geheugen voor de versie-upgrade. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SL1200GAEEG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SL1200GAEEG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag