Gebruiksaanwijzing PANASONIC SDR-SW20

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SDR-SW20. Wij hopen dat dit PANASONIC SDR-SW20 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SDR-SW20 te teleladen.


PANASONIC SDR-SW20 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4144 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC SDR-SW20 (4259 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SDR-SW20

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing SD Videocamera Model No. SDR-SW20 Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. Web Site : http://www. panasonic-europe. com EG VQT1M28-1 Informatie voor uw veiligheid WAARSCHUWING: VOLG DE ONDERSTAANDE INSTRUCTIES OM HET GEVAAR VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF BESCHADIGING VAN HET TOESTEL TE VOORKOMEN: STEL DE ACCESSOIRES (LICHTNETADAPTER, NETSNOER, BATTERIJ, SD-GEHEUGENKAART ENZOVOORT) NIET BLOOT AAN REGEN, VOCHT, DRUPPELS OF SPATTEN EN PLAATS GEEN VOORWERPEN DIE MET EEN VLOEISTOF ZIJN GEVULD, ZOALS EEN VAAS, OP DE ACCESSOIRES. VERWIJDER HET OMHULSEL (OF DE ACHTERKANT) NIET; IN HET TOESTEL BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN DIE U ZELF KUNT REPAREREN. Niet uit elkaar halen, verhitten boven 60 °C of verbranden. LET OP! INSTALLEER OF PLAATS DIT TOESTEL NIET IN EEN BOEKENKAST, EEN INGEBOUWDE KAST OF EEN ANDERE AFGESLOTEN RUIMTE. ZORG ERVOOR DAT DE VENTILATIEGATEN NIET WORDEN BELEMMERD DOOR GORDIJNEN OF ANDERE MATERIALEN OM HET GEVAAR VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF BRAND TEN GEVOLGE VAN OVERVERHITTING TE VOORKOMEN. [. . . ] Bij sommige SD-kaarten kost het tijd om deze te formatteren. 52 VQT1M28 Bewerken 3 DPOF instellen voor stilstaande beelden DPOF is de afkorting voor Digital Print Order Format en geeft aan welke stilstaande beelden moeten worden afgedrukt en hoeveel kopieën er op de SDkaarten moeten worden opgeslagen. Deze informatie kan door DPOF-printers en -afdrukcentrales worden gebruikt. Stel in op [ ]. Instelling annuleren [BEELDINST. ] [DPOF Inst. ][Alles annul. ] Selecteer [JA] wanneer het bericht verschijnt. 22) [BEELDINST. ] [DPOF Inst. ][Instel. ] Selecteer de stilstaande beelden die u wilt afdrukken. Stel het aantal exemplaren in. Aantal exemplaren (maximaal 999) Stel "0" in om de foto niet af te drukken. Beëindig de instelling. Er kunnen maximaal 999 stilstaande beelden worden geselecteerd door stap en te herhalen. DPOF-instellingen die op andere apparaten worden gemaakt, worden mogelijk niet herkend. Maak de instellingen met dit apparaat. VQT1M28 53 Met andere producten 1 Weergave op tv Bewegende beelden en stilstaande beelden die op deze camera zijn opgenomen, kunnen op tv worden bekeken. Sluit de camera met de AV-snoer (bijgeleverd) op de tv aan. VIDEO IN AUDIO IN Steek de stekkers zo ver mogelijk naar binnen. Verander de stand van het ingangssignaal op de tv. DISPLAY][AAN] · Datum, tijd en pictogrammen niet weergeven (blz. 24, 28) Informatie van het lcd-scherm op tv bekijken Gebruik uitsluitend de bijgeleverde AV-kabel. Wanneer er geen beeld of geluid wordt weergegeven, controleert u het volgende: · Of de stekkers van de AV-snoer zo ver mogelijk in de aansluiting zijn gestoken · Of de stekkers van de AV-snoer in de juiste aansluitingen zijn gestoken · Of de instellingen voor het ingangssignaal en het geselecteerde ingangskanaal van de tv juist zijn Wanneer beelden op een breedbeeld-tv niet goed worden weergegeven, past u de scherminstellingen van de tv aan. Wanneer het beeld in de hoogte is uitgerekt op tv's met een beeldverhouding van 4:3 [INSTELLEN][TV Beeldformaat] [4:3] 54 VQT1M28 Met andere producten 2 Kopiëren naar een videorecorder of dvd-recorder Bewegende beelden die op dit apparaat worden opgenomen, kunnen naar videorecorders en dvd-recorders worden gekopieerd. (Deze apparaten worden hierna aangeduid als "recorder". ) Zie voor de instellingen van de recorders de gebruiksaanwijzing van de recorders. Beelden kopiëren met de AV-snoer (bijgeleverd) Sluit de camera aan met de lichtnetadapter (blz. 16) en zet de standkiezer op [ Sluit de camera en de recorder met de AV-snoer (bijgeleverd) aan. VIDEO IN AUDIO IN ]. Steek de stekkers zo ver mogelijk naar binnen. Verander de stand van het ingangssignaal op de tv en op de recorder. Na beëindiging van de opname op de recorder stopt u met het afspelen op de camera. Wanneer gekopieerde bewegende beelden op een breedbeeld-tv worden afgespeeld, kan het beeld verticaal worden uitgerekt. Zie ook de gebruiksaanwijzing van de breedbeeld-tv en stel de beeldverhouding in op 16:9 (volledig). Beelden kopiëren op een dvd-recorder met een SD-kaartgleuf Door SD-kaarten die op deze camera zijn opgenomen, in dvd-recorders met een SD-kaartgleuf te plaatsen, kunnen beelden op harde schijven en dvd's worden gekopieerd. Nadat u de camera hebt uitgeschakeld, verwijdert u de opgenomen SD-kaart. Het beeldformaat wordt geconverteerd wanneer bewegende beelden die met deze camera zijn opgenomen, op harde schijven of op dvd's worden gekopieerd. Het geconverteerde bewegende beeld kan niet op hoge snelheid op een DVD-R worden gekopieerd. Bovendien kunnen bewegende beelden die met een computer of ander apparaat terug worden gekopieerd naar SD-kaarten, niet op deze camera worden afgespeeld. VQT1M28 55 Met andere producten 3 Foto's afdrukken met een PictBridge-printer Sluit de camera aan met de lichtnetadapter (blz. Sluit de camera met de USB-kabel (bijgeleverd) op de printer aan. Steek de stekkers zo ver mogelijk naar binnen. Selecteer [PictBridge]. Selecteer de stilstaande beelden die u wilt afdrukken. Stel het aantal exemplaren in. [. . . ] De normale helderheid wordt echter hersteld wanneer de interne temperatuur stijgt. Er kunnen echter zwarte stippen of vastzittende lichtgevende pixels (rood, blauw of groen) op schermen voorkomen. In de resterende 0, 01 % kunnen echter dode of vastgeraakte pixels voorkomen. Deze defecte pixels worden niet op de beelden op SD-kaarten vastgelegd, dus u hoeft zich hierover geen zorgen te maken. 92 VQT1M28 Condensatie Wanneer er condensatie op de camera blijft zitten, kan de lens beslaan en kunnen de camera en de SD-kaart niet goed functioneren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SDR-SW20

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SDR-SW20 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag