Gebruiksaanwijzing PANASONIC SDR-S7

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SDR-S7. Wij hopen dat dit PANASONIC SDR-S7 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SDR-S7 te teleladen.


PANASONIC SDR-S7 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2178 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC SDR-S7 (4235 ko)
   PANASONIC SDR-S7 (3375 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SDR-S7

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Beknopte gebruiksaanwijzing SD Videocamera Model No. SDR-S7 Lees ook de Gebruiksaanwijzing (PDF) op de CD-ROM met de Gebruiksaanwijzing (meegeleverd). U vindt er informatie in over gevordere opnamemethodes en de lijst met problemen en oplossingen. Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. Web Site : http://www. panasonic-europe. com EG VQT1R53-1 F0208KS1038 (11000) Informatie voor uw veiligheid WAARSCHUWING: VOLG DE ONDERSTAANDE INSTRUCTIES OM HET GEVAAR VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF BESCHADIGING VAN HET TOESTEL TE VOORKOMEN: STEL DIT TOESTEL NIET BLOOT AAN REGEN, VOCHT, DRUPPELS OF SPATTEN EN PLAATS GEEN VOORWERPEN DIE MET EEN VLOEISTOF ZIJN GEVULD, ZOALS EEN VAAS, OP HET TOESTEL. VERWIJDER HET OMHULSEL (OF DE ACHTERKANT) NIET; IN HET TOESTEL BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN DIE U ZELF KUNT REPAREREN. Niet uit elkaar halen, verhitten boven 60 °C of verbranden. LET OP! INSTALLEER OF PLAATS DIT TOESTEL NIET IN EEN BOEKENKAST, EEN INGEBOUWDE KAST OF EEN ANDERE AFGESLOTEN RUIMTE. [. . . ] Bijgeleverde batterij VW-VBJ10 (3, 6 V, 1000 mAh) Oplaadtijd (Ongeveer) 2 h 15 min (2 uur en 15 minuten) Maximale continue Werkelijke opnametijd opnametijd Opnametijd (Ongeveer) 1 h 10 min 40 min (1 uur en 10 minuten) (40 minuten) De feitelijke opnametijd geldt ook voor opnemen en stoppen, in- en uitschakelen van de videocamera, zoomen en andere bewerkingen. De opnametijd wordt bijvoorbeeld korter wanneer de instelling [POWER LCD] tijdens het opnemen is ingeschakeld. De opnametijd wordt in sommige omgevingen korter (zoals bij lage temperaturen enzovoort). Het verdient dus aanbeveling om een reservebatterij op te laden. Aanduiding lege batterij De aanduiding lege batterij verandert naarmate de batterij verder leeg raakt. Hoog Laag Knipperend (batterij opladen) Het blijkt dat in sommige markten namaakaccu's te koop zijn die sterk lijken op het originele product. Sommige van deze accu's zijn niet afdoende beveiligd met ingebouwde veiligheidsfuncties om te voldoen aan de vereisten van de geldende veiligheidsnormen. Wij wijzen u erop dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig ongeluk of defect voortvloeiend uit het gebruik van namaakaccu's. Om er zeker van te zijn dat u veilige producten gebruikt, adviseren wij u de originele accu van Panasonic te gebruiken. Bedenk goed dat veel accu's die tegen zeer lage prijzen worden verkocht of worden aangeboden in situaties waarin het moeilijk is het daadwerkelijke product vóór aankoop te controleren, na aankoop namaakproducten blijken te zijn 12 VQT1R53 (DUT) Instellen 3 Plaatsing en verwijdering van SD-kaarten (los verkocht) SD-kaarten worden los verkocht. (Controleer of de statusindicator uit is. ) Het plaatsen of verwijderen van een SD-kaart met de stroom ingeschakeld kan de camera beschadigen en de gegevens op de kaart vernietigen. 1 2 Open het kaart-/ batterijklepje. Open het klepje door de vergrendelknop van het kaart-/batterijklepje naar de positie "OPEN" te schuiven. Plaats/verwijder de SDkaart. ·Plaatsing: Leg de kaart met het etiket naar boven en schuif deze recht in de camera totdat u hoort dat deze vastklikt. ·Verwijdering: Druk op het midden van de SD-kaart en trek de kaart recht naar buiten. Plaats de kaart met het etiket omhoog. 3 Sluit het kaart-/ batterijklepje. ·Sluit het kaart-/batterijklepje en schuif de vergrendelknop voor het kaart/batterijklepje naar de positie "LOCK". ·Wanneer het klepje niet volledig sluit, verwijdert u de SD-kaart, controleert u of deze in de juiste richting in de camera is geplaatst en steekt u deze opnieuw in de gleuf. Terwijl het toegangslampje van de kaart brandt, wordt er gelezen, opgenomen, weergegeven, verwijderd of een andere bewerking uitgevoerd. Het uitvoeren van de volgende bewerkingen terwijl het lampje brandt, kan de SD-kaart en de inhoud ervan beschadigen. · De stroom uitschakelen · De batterij of lichtnetadapter verwijderen · Het kaart-/batterijklepje openen en de SD-kaart verwijderen · De standkiezer draaien Toegangslampje kaart · De camera schudden of stoten VQT1R53 (DUT) 13 Instellen 4 De camera in-/uitschakelen (Standen kiezen) Draai de standkiezer langzaam maar geleidelijk naar de gewenste positie. Draai deze niet te snel. Stel in op het pictogram van de gewenste stand. Camera UIT Stand bewegende beelden opnemen Stand bewegende beelden afspelen Stand stilstaande beelden opnemen Stand stilstaande beelden weergeven Statusindicator · Wanneer de camera AAN is: Brandt rood (bij selectie van ) · Wanneer de camera UIT is: Uit De eerste keer dat de camera wordt ingeschakeld, verschijnt er een bericht waarin u wordt gevraagd de datum en tijd in te stellen. 18) Wanneer [ ] of [ ] is geselecteerd, wordt de camera ingeschakeld wanneer het lcd-scherm wordt geopend, en uitgeschakeld wanneer dit wordt gesloten. (Tijdens het opnemen van bewegende beelden wordt de camera niet uitgeschakeld wanneer het lcd-scherm wordt gesloten. ) · Wanneer [Snel start] (volgende pagina) [AAN] is, gaat de camera naar snelstart stand-by wanneer het lcd-scherm is gesloten. · Zet de standkiezer op [OFF] wanneer de camera niet wordt gebruikt. De camera in-/uitschakelen via het lcd-scherm 14 VQT1R53 (DUT) Draai de standkiezer naar bewegende beelden opnemen/weergeven, stilstaande beelden opnemen/weergeven of naar OFF. Snel start Snelstart is beschikbaar wanneer de stand wordt ingesteld op [ ] en [ ]. Wanneer [Snel start] [AAN] is, reageert de camera als volgt op bewerkingen op het lcd-scherm: Bewerking op lcdReactie camera scherm Wanneer de camera U kunt in ongeveer 0, 6 seconden wordt geopend beginnen met opnemen. Statusindicator Brandt rood Groen knipperend De camera verbruikt ongeveer half zo veel stroom als wanneer de opname wordt gestopt. [Snel start] instellen Stel in via de menu's. 16) [INSTELLEN][Snel start] [AAN] (Selecteer [UIT] om uit te schakelen. ) · [Snel start] is [AAN] bij aankoop van de videocamera. In de volgende situaties wordt de snelstart stand-by geannuleerd en de camera uitgeschakeld (statusindicator uit). · Wanneer de stand snelstart stand-by langer dan ongeveer 5 minuten duurt · Wanneer aan de standkiezer wordt gedraaid Wanneer de witbalans wordt ingesteld op [ ], duurt de snelstart langer als de lichtbron afwijkt van de lichtbron voorafgaand aan de snelstart, omdat er automatisch aanpassingen worden uitgevoerd. [. . . ] Sluit de camera en de lichtnetadapter aan en zet de standkiezer op een andere stand dan [OFF]. Sluit deze camera en de dvd-brander aan met de mini AB USB-kabel. Mini-A-stekker Mini-B-stekker Steek de stekkers zo ver mogelijk naar binnen. Mini AB USB-kabel (geleverd bij dvd-brander) De camera op een computer aansluiten Zorg dat deze camera en de aangesloten apparaten met de lichtnetadapter zijn aangesloten. Sluit de camera en de lichtnetadapter aan en zet de standkiezer op een andere stand dan [OFF]. Sluit deze camera met de USB-kabel (bijgeleverd) op de computer aan. Steek de stekkers zo ver mogelijk naar binnen. Gebruik uitsluitend de bijgeleverde USB-verbindingskabel. Het apparaat aansluiten op een PictBridge printer Sluit de camera aan met de lichtnetadapter en zet de standkiezer op een andere stand dan [OFF]. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SDR-S7

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SDR-S7 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag