Gebruiksaanwijzing PANASONIC SDR-S100EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SDR-S100EG. Wij hopen dat dit PANASONIC SDR-S100EG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SDR-S100EG te teleladen.


PANASONIC SDR-S100EG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8229 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SDR-S100EG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing SD Videocamera Model Nr. SDR-S100 Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. EG Web Site: http://www. panasonic-europe. com VQT0T57 Lees eerst het volgende alvorens u het cd-rompakket opent. Gebruiksrechtovereenkomst voor de eindgebruiker Aan u ("Licentiehouder") wordt een gebruiksrecht verleend op de Software die in deze Gebruiksrechtovereenkomst voor de eindgebruiker ("Overeenkomst") wordt genoemd op voorwaarde dat u akkoord gaat met de volledige voorwaarden van deze Overeenkomst. Als de Licentiehouder niet akkoord gaat met de volledige voorwaarden van deze Overeenkomst, stuur de Software dan onmiddellijk terug naar Matsushita Electric Industrial Co. , Ltd. ("Matsushita") of naar de distributeur of dealer bij wie het product is gekocht. Artikel 5 Terugwerkend construeren, decomprimeren of demonteren De Licentiehouder mag de Software niet terugwerkend construeren, decomprimeren of demonteren tenzij een van deze handelingen wordt toegestaan door de wet van het land waar de Licentiehouder verblijft. Matsushita of haar distributeurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele beschadiging van de Software of schade aan de Licentiehouder die het gevolg is van het terugwerkend construeren, decompileren of demonteren van de Software. Artikel 1 Gebruiksrecht Aan de licentiehouder wordt het recht toegekend gebruik te maken van de Software, inclusief de gegevens die zijn vastgelegd of die staan vermeld op de CD-ROM, in de handleidingen of in enige andere media die aan de Licentiehouder zijn verstrekt (tezamen "Software" genoemd), maar de betreffende patentrechten, auteursrechten, handelsmerken en handelsgeheimen met betrekking tot de Software worden niet overgedragen aan de Licentiehouder. Artikel 6 Schadeloosstelling De Software wordt geleverd "AS-IS" zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende waarborg, met inbegrip van, maar niet beperkt tot waarborgen met betrekking tot de niet-strijdigheid, verhandelbaarheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel. [. . . ] (Niet alle formaten die in JPEG zijn geformatteerd, kunnen worden afgespeeld. ) Als een afwijkend bestand wordt afgespeeld, wordt de naam van de map/het bestand mogelijk niet weergegeven. Gegevens die met een ander product zijn opgenomen of gemaakt, worden mogelijk door dit toestel beschadigd of niet afgespeeld; andersom kunnen gegevens die zijn opgenomen met dit toestel mogelijk beschadigd worden door een ander product of niet afgespeeld worden. Gebruik de mode dial niet tijdens de diavoorstelling. Voer geen SD card in en verwijder deze niet zolang het lampje toegang kaart brandt. Afhankelijk van het aantal pixels waaruit een bestand bestaat, kan het weergeven van het bestand enige tijd in beslag nemen. Als u probeert een bestand af te spelen dat in een ander bestandsformaat is opgenomen of dat beschadigde bestandsgegevens bevat, krijgt het hele scherm een grijze gloed en wordt mogelijk de melding "UNPLAYABLE CARD'' weergegeven als waarschuwing. Als u een bestand afspeelt dat is opgenomen met een ander apparaat, wordt er een andere datum en tijd weergegeven dan toen de opname werd gemaakt. Als u een bestand afspeelt dat is opgenomen met een ander apparaat, wordt er mogelijk een andere bestandsgrootte en een ander toestel weergegeven. (P93) 61 VQT0T57 Bestanden wissen Met deze functie kunt u bestanden wissen die zijn vastgelegd op SD cards. Gewiste bestanden kunnen niet worden hersteld. Meerdere bestanden in één keer verwijderen uit de thumbnailweergave ¬ Selecteer of met behulp van de mode dial. 1 DELETE SELECT ALL Druk op de menuknop en selecteer DELETE]#[ SELECT] of [ ALL] met behulp van de cursortoetsen. (P25) ENTER EXIT MENU SETUP Als [SELECT] is geselecteerd, worden de bewegende beelden of foto's weergegeven als thumbnails. (Alleen als u [SELECT] in stap 1 had geselecteerd) 2 DELETE SCENES 1/24 SETUP ENTER EXIT MENU Gebruik de cursortoetsen om het bestand te selecteren dat u wilt wissen en druk vervolgens op de knop in het midden van de cursortoetsen. Rondom het geselecteerde bestand verschijnt een gele rand. De geselecteerde scène wordt geannuleerd als de knop in het midden nogmaals wordt ingedrukt. U kunt tot 12 bestanden per pagina achter elkaar instellen. 3 DELETE SCENES DELETE SCENE?YES NO SETUP ENTER EXIT MENU (Alleen als u [SELECT] in stap 1 had geselecteerd) Druk op de [ ]-knop. Als er geen bestand is geselecteerd en u hebt de [ ]-knop in stap 2 ingedrukt, wordt het bestand met de rode rand gewist. 4 DELETE SCENES DELETE SCENE?YES NO SETUP ENTER EXIT MENU Zodra het bevestigingsbericht wordt weergegeven, selecteert u [YES] met behulp van de cursortoetsen; vervolgens drukt u op de knop in het midden van de cursortoetsen. Selecteer [NO] om het wissen te stoppen. 62 VQT0T57 Bestanden één voor één wissen ¬ Selecteer of met behulp van de mode dial. 1 DELETE SCENE?YES NO SETUP ENTER Druk tijdens het afspelen op de [ ]-knop. 2 DELETE SCENE?YES NO SETUP ENTER Zodra het bevestigingsbericht wordt weergegeven, selecteert u [YES] met behulp van de cursortoetsen; druk vervolgens op de knop in het midden van de cursortoetsen. Selecteer [NO] om het wissen van bestanden te stoppen. Foto's wissen die met een ander toestel zijn opgenomen op een SD card Een fotobestand (geen JPEG-bestand) dat niet kan worden afgespeeld op dit toestel wordt mogelijk gewist. Open het klepje van de kaartgleuf niet terwijl er gegevens worden gewist. Het wissen zal dan worden afgebroken. Bestanden die als blauwe of witte thumbnails worden weergegeven, kunnen niet worden gewist. Als het schuifje voor de schrijfbeveiliging op een SD card in de [LOCK]-stand staat, kunnen de bestanden op de kaart niet worden gewist. (P14) Verwijder overbodige bestanden als tijdens het opnemen het bericht "CARD FULL" wordt weergegeven. Als er geen bestanden kunnen worden gewist, is het geheugen vol en moet u een nieuwe SD card invoeren. Als [ALL] is ingesteld, neemt het wissen mogelijk enige tijd in beslag als er veel bestanden op de SD card staan. [. . . ] Als de batterij dan nog niet wordt opgeladen, kan er een probleem zijn met het toestel, de batterij of de wisselstroomadapter. Het opladen kan weliswaar voltooid zijn, maar er kan een probleem zijn met de wisselstroomadapter of met de batterij als de statusindicator uit is. Neem contact op met uw dealer. Over de SD card De geheugenruimte die wordt aangegeven op het etiket van een SD Card is de totale ruimte inclusief de ruimte die nodig is voor de bescherming van de auteursrechten en de ruimte die de toestel, een PC etc. Als u het toestel lang achtereen gebruikt, wordt het toestel en de SD card iets warmer: dit is normaal. 2 108 VQT0T57 Zet de [OFF/ON]-schakelaar altijd op [OFF] wanneer u de SD card invoert of verwijdert. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SDR-S100EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SDR-S100EG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag