Gebruiksaanwijzing PANASONIC SDR-S100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SDR-S100. Wij hopen dat dit PANASONIC SDR-S100 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SDR-S100 te teleladen.


PANASONIC SDR-S100 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (19 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC SDR-S100 (8799 ko)
   PANASONIC SDR-S100 (8801 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SDR-S100

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bij gebruik van een afzonderlijk aangeschafte kabel mag de lengte van die kabel maximaal 3 meter bedragen. Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur (particulieren) Dit symbool betekent in Europa dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. In Nederland kunt u uw producten bij uw winkelier inleveren bij de aanschaf van een vergelijkbaar nieuw product. [. . . ] Wanneer u opnieuw op de joystick drukt, wordt de selectie geannuleerd. De scènes verschijnen in de afspeellijst in de volgorde waarin ze zijn geselecteerd. Nadat u een afspeellijst hebt samengesteld, kunt u de volgorde van de scènes veranderen met de [VERPLAATS]-functie. Selecteer de scène waarmee u de weergave wilt beginnen, en druk dan op de joystick. Nog een scène aan dezelfde afspeellijst toevoegen Selecteer de scène waarmee u de weergave wilt beginnen, en druk dan op de joystick. Druk op de MENU-knop, selecteer [Lijst weergave] en druk op de joystick. [HDD] Scènes in een afspeellijst bewerken heeft geen invloed op de oorspronkelijke scènes. Selecteer de afspeellijst die u wilt weergeven, en druk dan op de joystick. Druk op de MENU-knop, selecteer [EDIT LIJST] # [TOEVOEGEN] # [JA] en druk op de joystick. Selecteer de scène die u wilt toevoegen, en druk dan op de joystick. Wanneer u opnieuw op de joystick drukt, wordt de selectie geannuleerd. (Alleen wanneer [KIES] is geselecteerd in stap 2) Bestanden worden gewist vanaf het laatste bestand in de miniatuurweergave. Bestanden die reeds zijn gewist wanneer het wissen wordt geannuleerd, kunnen niet worden gerecupereerd. Bestanden van stilstaande beelden op een SD-kaart wissen met andere producten Bestanden van stilstaande beelden (in een ander formaat dan JPEG) die u met dit toestel niet kunt weergeven, kunt u wel wissen. In het geval van [ALLES] kan het wissen even duren als er veel bestanden zijn. Om bestanden te wissen, gebruikt u best een batterij met voldoende vermogen of de lichtnetadapter. Open de dop van de kaartsleuf niet als u scènes wist die op een SD-kaart opgenomen zijn. Als u bestanden met de DCF-norm wist, worden alle data van de bestanden gewist. Selecteer het bestand dat u wilt beveiligen, en druk dan op de joystick. [SD] U kunt de data van stilstaande beelden voor het afdrukken en het aantal exemplaren (DPOFdata) op de SD-kaart schrijven. Hiermee kunt u informatie voor het afdrukken van beelden op een SD-kaart opslaan voor gebruik met een systeem dat DPOF ondersteunt. Dit toestel zal de DPOF-instellingen van een ander toestel misschien niet herkennen. [. . . ] Voor licht dat buiten het functionele bereik van de automatische witbalansregeling valt, gebruikt u de handmatige witbalansregeling. De beelden die met het toestel worden opgenomen kunnen een blauwe of rode schijn krijgen onder invloed van sommige lichtbronnen. De witbalansregeling bepaalt de kleur van wit onder verschillende lichtbronnen. Door de kleur van wit in zonlicht en in het licht van een tl-lamp te herkennen, kan het toestel de balans van de andere kleuren regelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SDR-S100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SDR-S100 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag