Gebruiksaanwijzing PANASONIC SDR-S10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC SDR-S10. Wij hopen dat dit PANASONIC SDR-S10 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC SDR-S10 te teleladen.


PANASONIC SDR-S10 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5786 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC SDR-S10 (4943 ko)
   PANASONIC SDR-S10 (5854 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC SDR-S10

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing SD Videocamera Model No. SDR-S10 Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. EG VQT1E05 Informatie voor uw veiligheid WAARSCHUWING: VOLG DE ONDERSTAANDE INSTRUCTIES OM HET GEVAAR VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF BESCHADIGING VAN HET TOESTEL TE VOORKOMEN: STEL DIT TOESTEL NIET BLOOT AAN REGEN, VOCHT, DRUPPELS OF SPATTEN EN PLAATS GEEN VOORWERPEN DIE MET EEN VLOEISTOF ZIJN GEVULD, ZOALS EEN VAAS, OP HET TOESTEL. VERWIJDER HET OMHULSEL (OF DE ACHTERKANT) NIET; IN HET TOESTEL BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN DIE U ZELF KUNT REPAREREN. LAAT REPARATIEWERKZAAMHEDEN OVER AAN GEKWALIFICEERD. LET OP! INSTALLEER OF PLAATS DIT TOESTEL NIET IN EEN BOEKENKAST, EEN INGEBOUWDE KAST OF EEN ANDERE AFGESLOTEN RUIMTE. ZORG ERVOOR DAT DE VENTILATIEGATEN NIET WORDEN BELEMMERD DOOR GORDIJNEN OF ANDERE MATERIALEN OM HET GEVAAR VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF BRAND TEN GEVOLGE VAN OVERVERHITTING TE VOORKOMEN. [. . . ] Het zal weer normaal worden weergegeven wanneer het toestel weer droog is. VQT1E05 62 Weergave Films op datum afspelen Dit toestel groepeert opgenomen scènes op datum. Scènes die op dezelfde dag zijn opgenomen, kunnen na mekaar worden afgespeeld. 1 Druk op de knop MENU, selecteer [INSTL. AFSP. ] # [AFSP INST] # [DATUM] en druk vervolgens op de centrale cursorknop. Het [DATA AFSP]-scherm verschijnt. Wanneer [AFSP INST] wordt ingesteld op [VOL WEERG] worden alle opgenomen films achtereenvolgens afgespeeld. 2 Druk de cursorknop naar boven of naar beneden om de datum te selecteren die u wilt weergeven en druk vervolgens op de centrale cursorknop. Scènes die op dezelfde dag zijn opgenomen, worden weergegeven als miniatuur. 3 Selecteer de scène die u wilt afspelen. De instelling voor weergeven gaat terug naar [VOL WEERG] als het toestel wordt uitgeschakeld of als de standkiezer wordt gebruikt. Scènes die op dezelfde dag zijn opgenomen, worden toch afzonderlijk gegroepeerd als het aantal scènes hoger is dan 99. Vorige weergave hervatten Als de weergave van een scène halverwege stopt, kan de weergave worden hervat vanaf het punt waar het was gestopt. Druk op de knop MENU, selecteer [INSTL. AFSP. ] # [HERH AFSP. ] # [AAN] en druk vervolgens op de centrale cursorknop. Als de weergave van een film is gestopt, verschijnt [R] op de miniatuurweergave van de gestopte scène. Het opgeslagen punt waarop de weergave moet worden hervat, wordt gewist als u de stand van de standkiezer verandert, enz. (De instelling van [HERH AFSP. ] blijft behouden. ) [HERH AFSP. ] wordt ingesteld op [UIT] als een SD-kaart wordt ingevoerd met de schrijfbeveiliging op LOCK. (l 16) VQT1E05 63 Weergave Stilstaande beelden weergeven Stilstaande beelden afspelen. 1 Zet de standkiezer op . Stilstaande beelden (maximaal 8 bestanden) die zijn opgenomen op de SD-kaart worden weergegeven als miniatuur. 2 Selecteer het bestand dat u wilt weergeven. A A Bestandsnummer B Schuifbalk Rond het geselecteerde bestand verschijnt een geel kader. Wanneer er 9 of meer bestanden zijn opgenomen, gaat u naar de volgende (of vorige) pagina door de cursorknop naar boven, naar beneden, naar links of naar rechts te drukken. Door de cursorknop naar boven of naar beneden te drukken en ingedrukt te houden, gaat u in één keer 8 bestanden vooruit. Het scherm verandert nu nog niet maar de weergave van scènenummers en de schuifbalk wel; laat de cursorknop los wanneer u bent aangekomen bij de pagina met de scène die u wilt weergeven. B 3 Druk op de centrale cursorknop. Het geselecteerde bestand wordt op volledig schermformaat afgespeeld. Het bedieningspictogram verschijnt automatisch op het scherm. 4 Druk op de cursorknop om het toestel te bedienen. 1/;: Diapresentatie (weergave van de stilstaande beelden op de SDkaart in numerieke volgorde) start/ pauze. : Stopt de weergave en geeft de miniaturen weer. VQT1E05 64 Weergave Informatie over de compatibiliteit van stilstaande beelden Dit toestel voldoet aan de DCF-norm (Design rule for Camera File system) van de JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). (Niet alle bestanden in het JPEGformaat kunnen worden weergegeven. ) Als een bestand wordt weergegeven dat niet aan de norm voldoet, zal het map-/ bestandsnummer mogelijk niet verschijnen. Dit toestel zal data die gemaakt zijn met een ander product misschien slecht of niet weergeven, en een ander product zal data die met dit toestel zijn opgenomen misschien slecht of niet weergeven. Als u de weergave 5 minuten pauzeert, verschijnen de miniaturen weer op het scherm. Verwijder de SD-kaart niet terwijl dit toestel toegang heeft tot de SD-kaart (het toegangslampje brandt). De weergave van een bestand duurt even, afhankelijk van het aantal pixels in het bestand. Wanneer een bestand wordt weergegeven als [ ] in de miniatuurweergave, kan het niet worden afgespeeld. Als u probeert bestanden af te spelen in een ander formaat of als bestandsdata beschadigd zijn, verschijnt er mogelijk een foutmelding. De weergegeven tijd kan verschillen van de opnametijd en het kan even duren voordat de miniatuurweergave verschijnt bij het afspelen van stilstaande beelden die zijn opgenomen op een SD-kaart met andere producten. Het toestel wordt niet uitgeschakeld wanneer het lcd-scherm wordt gesloten. VQT1E05 65 Bewerken Bewerken Bewerken Scènes wissen Hiermee kunt u scènes wissen. Gewiste scènes kunnen niet worden gerecupereerd. Meerdere scènes wissen in de miniatuurweergave ¬ Draai de standkiezer om te selecteren. of Scènes één voor één wissen ¬ Zet de standkiezer op of . [. . . ] Deze kenmerken betekenen dat autofocus niet goed werkt in de volgende situaties. Veraf- en dichtbijgelegen voorwerpen tegelijk opnemen Aangezien het toestel scherpstelt op het onderwerp in het midden van het scherm, kunt u de achtergrond moeilijk scherpstellen wanneer is scherpgesteld op een voorwerp dat zich dicht bij het toestel bevindt. Wanneer u mensen opneemt met bergen ver op de achtergrond, kunt u niet scherpstellen op het voorwerp dat zich dicht bij het toestel bevindt en de voorwerpen in de verte. Een onderwerp opnemen van achter een vuil of stoffig raam U kunt niet scherpstellen op het onderwerp achter het raam omdat het toestel scherpstelt op het vuile raam. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC SDR-S10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC SDR-S10 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag